National overview: Croatia

Who is responsible for MSFD implementation?

MSFD Article Art. 7 Competent authorities
Report date 2020-10-13
Access reports View all reports
CA code (EU, national)
MINGOR
MPGI
MMPI
MPS
MINTS
MIZ
MRRFEU
MINK
MVEP
MZO
MORH
Acronym, Name (national)
MINGOR: Ministry of Economy and Sustainable Development (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)
MPGI: Ministry of Physical Planning, Construction and State Property (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine)
MMPI: Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture)
MPS: Ministry of Agriculture (Ministarstvo poljoprivrede)
MINTS: Ministry of Tourism and Sports (Ministarstvo turizma i sporta)
MIZ: Ministry of Health (Ministarstvo zdravstva)
MRRFEU: Ministry of Regional Development and EU Funds (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije)
MINK: Ministry of Culture and Media (Ministarstvo kulture i medija)
MVEP: Ministry of Foreign and European Affairs (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova)
MZO: Ministry of Science and Education (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)
MORH: Ministry of Defence (Ministarstvo obrane )
Address
Radnička cesta 80, Zagreb/Zagreb, Croatia, 10 000
Ulica Republike Austrije 20, Zagreb/Zagreb, Croatia, 10 000
Prisavlje 14, Zagreb/Zagreb, Croatia, 10 000
Ulica grada Vukovara 78, Zagreb/Zagreb, Croatia, 10 000
Prisavlje 14, Zagreb/Zagreb, Croatia, 10 000
Ksaver 200a, Zagreb/Zagreb, Croatia, 10 000
Miramarska cesta 22, Zagreb/Zagreb, Croatia, 10 000
Runjaninova 2, Zagreb/Zagreb, Croatia, 10 000
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, Zagreb/Zagreb, Croatia, 10 000
Donje Svetice 38, Zagreb/Zagreb, Croatia, 10 000
Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, Zagreb/Zagreb, Croatia, 10 000
URL
https://mzoe.gov.hr/
https://mgipu.gov.hr/
https://mmpi.gov.hr/
https://poljoprivreda.gov.hr/
https://mint.gov.hr/
https://zdravlje.gov.hr/
https://razvoj.gov.hr/
https://min-kulture.gov.hr/
http://www.mvep.hr/
https://mzo.gov.hr/
https://morh.gov.hr/
Legal status
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug. Navedenim Zakonom, kao jedno od ministarstava, ustrojava se i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19) određuje se da se ministarstva ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja. Upravne organizacije koje se uspostavljaju u ministarstvu su: – uprave (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu) – zavodi (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva) – inspektorati samo u pojedinim ministarstvima (za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu) dok je većina inspekcijskih službi objedinjena u instituciji Državnog inspektorata. Ministarstva su u najvećoj mjeri usmjerena na provedbu državne politike, neposrednu provedbu zakona i drugih propisa te ostale upravne i stručne poslove državne uprave. Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade – izradu nacrta strateških i planskih dokumenata – praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade – zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija – europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu. Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – rješavanje u upravnim stvarima – vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija – izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije dok drugi upravni i stručni poslovi državne uprave uključuju: – prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području – provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području – pružanje pravne i stručne pomoći – davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa – ostvarivanje stručne suradnje
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug. Navedenim Zakonom, kao jedno od ministarstava, ustrojava se i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državneimovine. Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19) određuje se da se ministarstva ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja. Upravne organizacije koje se uspostavljaju u ministarstvu su: – uprave (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu) – zavodi (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva) – inspektorati samo u pojedinim ministarstvima (za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu) dok je većina inspekcijskih službi objedinjena u instituciji Državnog inspektorata. Ministarstva su u najvećoj mjeri usmjerena na provedbu državne politike, neposrednu provedbu zakona i drugih propisa te ostale upravne i stručne poslove državne uprave. Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade – izradu nacrta strateških i planskih dokumenata – praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade – zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija – europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu. Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – rješavanje u upravnim stvarima – vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija – izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije dok drugi upravni i stručni poslovi državne uprave uključuju: – prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području – provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području – pružanje pravne i stručne pomoći – davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa – ostvarivanje stručne suradnje
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) u ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug. Navedenim Zakonom, kao jedno od ministarstava, ustrojava se i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19) određuje se da se ministarstva ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja. Upravne organizacije koje se uspostavljaju u ministarstvu su: – uprave (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu) – zavodi (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva) – inspektorati samo u pojedinim ministarstvima (za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu) dok je većina inspekcijskih službi objedinjena u instituciji Državnog inspektorata. Ministarstva su u najvećoj mjeri usmjerena na provedbu državne politike, neposrednu provedbu zakona i drugih propisa te ostale upravne i stručne poslove državne uprave. Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade – izradu nacrta strateških i planskih dokumenata – praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade – zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija – europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu. Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – rješavanje u upravnim stvarima – vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija – izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije dok drugi upravni i stručni poslovi državne uprave uključuju: – prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području – provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području – pružanje pravne i stručne pomoći – davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa – ostvarivanje stručne suradnje
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug. Navedenim Zakonom, kao jedno od ministarstava, ustrojava se i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19) određuje se da se ministarstva ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja. Upravne organizacije koje se uspostavljaju u ministarstvu su: – uprave (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu) – zavodi (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva) – inspektorati samo u pojedinim ministarstvima (za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu) dok je većina inspekcijskih službi objedinjena u instituciji Državnog inspektorata. Ministarstva su u najvećoj mjeri usmjerena na provedbu državne politike, neposrednu provedbu zakona i drugih propisa te ostale upravne i stručne poslove državne uprave. Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade – izradu nacrta strateških i planskih dokumenata – praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade – zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija – europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu. Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – rješavanje u upravnim stvarima – vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija – izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije dok drugi upravni i stručni poslovi državne uprave uključuju: – prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području – provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području – pružanje pravne i stručne pomoći – davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa – ostvarivanje stručne suradnje
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug. Navedenim Zakonom, kao jedno od ministarstava, ustrojava se i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19) određuje se da se ministarstva ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja. Upravne organizacije koje se uspostavljaju u ministarstvu su: – uprave (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu) – zavodi (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva) – inspektorati samo u pojedinim ministarstvima (za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu) dok je većina inspekcijskih službi objedinjena u instituciji Državnog inspektorata. Ministarstva su u najvećoj mjeri usmjerena na provedbu državne politike, neposrednu provedbu zakona i drugih propisa te ostale upravne i stručne poslove državne uprave. Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade – izradu nacrta strateških i planskih dokumenata – praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade – zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija – europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu. Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – rješavanje u upravnim stvarima – vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija – izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije dok drugi upravni i stručni poslovi državne uprave uključuju: – prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području – provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području – pružanje pravne i stručne pomoći – davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa – ostvarivanje stručne suradnje
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug. Navedenim Zakonom, kao jedno od ministarstava, ustrojava se i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19) određuje se da se ministarstva ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja. Upravne organizacije koje se uspostavljaju u ministarstvu su: – uprave (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu) – zavodi (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva) – inspektorati samo u pojedinim ministarstvima (za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu) dok je većina inspekcijskih službi objedinjena u instituciji Državnog inspektorata. Ministarstva su u najvećoj mjeri usmjerena na provedbu državne politike, neposrednu provedbu zakona i drugih propisa te ostale upravne i stručne poslove državne uprave. Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade – izradu nacrta strateških i planskih dokumenata – praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade – zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija – europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu. Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – rješavanje u upravnim stvarima – vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija – izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije dok drugi upravni i stručni poslovi državne uprave uključuju: – prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području – provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području – pružanje pravne i stručne pomoći – davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa – ostvarivanje stručne suradnje
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug. Navedenim Zakonom, kao jedno od ministarstava, ustrojava se i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19) određuje se da se ministarstva ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja. Upravne organizacije koje se uspostavljaju u ministarstvu su: – uprave (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu) – zavodi (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva) – inspektorati samo u pojedinim ministarstvima (za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu) dok je većina inspekcijskih službi objedinjena u instituciji Državnog inspektorata. Ministarstva su u najvećoj mjeri usmjerena na provedbu državne politike, neposrednu provedbu zakona i drugih propisa te ostale upravne i stručne poslove državne uprave. Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade – izradu nacrta strateških i planskih dokumenata – praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade – zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija – europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu. Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – rješavanje u upravnim stvarima – vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija – izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije dok drugi upravni i stručni poslovi državne uprave uključuju: – prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području – provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području – pružanje pravne i stručne pomoći – davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa – ostvarivanje stručne suradnje
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug. Navedenim Zakonom, kao jedno od ministarstava, ustrojava se i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19) određuje se da se ministarstva ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja. Upravne organizacije koje se uspostavljaju u ministarstvu su: – uprave (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu) – zavodi (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva) – inspektorati samo u pojedinim ministarstvima (za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu) dok je većina inspekcijskih službi objedinjena u instituciji Državnog inspektorata. Ministarstva su u najvećoj mjeri usmjerena na provedbu državne politike, neposrednu provedbu zakona i drugih propisa te ostale upravne i stručne poslove državne uprave. Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade – izradu nacrta strateških i planskih dokumenata – praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade – zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija – europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu. Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – rješavanje u upravnim stvarima – vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija – izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije dok drugi upravni i stručni poslovi državne uprave uključuju: – prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području – provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području – pružanje pravne i stručne pomoći – davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa – ostvarivanje stručne suradnje
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug. Navedenim Zakonom, kao jedno od ministarstava, ustrojava se i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19) određuje se da se ministarstva ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja. Upravne organizacije koje se uspostavljaju u ministarstvu su: – uprave (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu) – zavodi (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva) – inspektorati samo u pojedinim ministarstvima (za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu) dok je većina inspekcijskih službi objedinjena u instituciji Državnog inspektorata. Ministarstva su u najvećoj mjeri usmjerena na provedbu državne politike, neposrednu provedbu zakona i drugih propisa te ostale upravne i stručne poslove državne uprave. Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade – izradu nacrta strateških i planskih dokumenata – praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade – zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija – europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu. Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – rješavanje u upravnim stvarima – vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija – izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije dok drugi upravni i stručni poslovi državne uprave uključuju: – prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području – provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području – pružanje pravne i stručne pomoći – davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa – ostvarivanje stručne suradnje
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug. Navedenim Zakonom, kao jedno od ministarstava, ustrojava se i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19) određuje se da se ministarstva ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja. Upravne organizacije koje se uspostavljaju u ministarstvu su: – uprave (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu) – zavodi (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva) – inspektorati samo u pojedinim ministarstvima (za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu) dok je većina inspekcijskih službi objedinjena u instituciji Državnog inspektorata. Ministarstva su u najvećoj mjeri usmjerena na provedbu državne politike, neposrednu provedbu zakona i drugih propisa te ostale upravne i stručne poslove državne uprave. Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade – izradu nacrta strateških i planskih dokumenata – praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade – zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija – europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu. Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – rješavanje u upravnim stvarima – vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija – izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije dok drugi upravni i stručni poslovi državne uprave uključuju: – prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području – provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području – pružanje pravne i stručne pomoći – davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa – ostvarivanje stručne suradnje
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug. Navedenim Zakonom, kao jedno od ministarstava, ustrojava se i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19) određuje se da se ministarstva ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja. Upravne organizacije koje se uspostavljaju u ministarstvu su: – uprave (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu) – zavodi (za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva) – inspektorati samo u pojedinim ministarstvima (za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu) dok je većina inspekcijskih službi objedinjena u instituciji Državnog inspektorata. Ministarstva su u najvećoj mjeri usmjerena na provedbu državne politike, neposrednu provedbu zakona i drugih propisa te ostale upravne i stručne poslove državne uprave. Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade – izradu nacrta strateških i planskih dokumenata – praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade – zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija – europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu. Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave: – rješavanje u upravnim stvarima – vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija – izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije dok drugi upravni i stručni poslovi državne uprave uključuju: – prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području – provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području – pružanje pravne i stručne pomoći – davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa – ostvarivanje stručne suradnje
Responsibilities
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određuje strateške smjerove, razvija programe i planove održivog razvoja društva na načelu zelenog i kružnog gospodarstva u cilju preobrazbe u pravedno i prosperitetno društvo s resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom, osiguravajući klimatsku neutralnost, očuvanje i održivo korištenje prirodnih dobara, obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija, instrumente i mjere gospodarske politike, industrijsku politiku, politiku primjene inovacija i novih tehnologija, obavlja poslove koji se odnose na rudarstvo, sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvoprerađivačke i prehrambene industrije, upravlja jamstvenim fondom za unapređenje industrije, obavlja poslove vezane uz poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza, utvrđivanje i razradu metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva (Standard Cost Model) te je središnje koordinacijsko tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene ove metodologije, promiče gospodarski rast i konkurentnost kroz bilateralnu gospodarsku suradnju, u tijelima Europske unije i na drugim međunarodnim forumima temeljem međunarodnih obveza Republike Hrvatske, programa i strategija Vlade te prioriteta Ministarstva. Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, opskrbu i cijene, nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, uključujući tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete, koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti, mjeriteljstva i tržišnog natjecanja, stanje i pojave na tržištu, zaštitu potrošača, strateške robne zalihe. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava kroz promicanje zelene javne nabave, unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unapređenje i razvoj sustava, kao i obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zadrugarstvo, poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva te s tim u vezi poslove vezano za primjenu procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) te je središnje koordinacijsko tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene MSP testa, ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poslovanje obrtnika i poduzetnika, praćenje, unapređivanje i razvoj zadrugarstva, poticanje primjene inovacija, novih tehnologija i osnivanja i poslovanja slobodnih i poduzetničkih zona u području maloga i srednjega poduzetništva, sustavno poticanje poduzetništva, poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika u poslovima javne nabave i javno-privatnog partnerstva, pripremu i provedbu posebnih programa Vlade u području gospodarskog razvoja i konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva. Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti i održivom razvoju hrvatskoga gospodarstva te priprema i provodi strateške i operativne dokumente i programe za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: opću i sektorsku politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak, gospodarenje otpadom, zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, osiguravanje praćenja stanja onečišćenja zraka, tla, voda i morskog okoliša te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja onečišćavanja zraka, tla, voda i morskog okoliša, osiguravanje praćenja stanja te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja svjetlosnog onečišćenja okoliša; prati stanje u vezi s uzrocima promjene klime i oštećenja ozonskog sloja, skrbi o provedbi mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te provodi mjere za smanjivanje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja zaštite okoliša (zaštite zraka, tla, mora, zaštite klime i ozonskog sloja i zaštite od svjetlosnog onečišćenja okoliša); planira i predlaže strategiju niskougljičnog razvoja, strategiju prilagodbe klimatskim promjenama, strategiju održivog razvoja, strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te planove, programe i mjere za njihovu provedbu te provedbu mjera zaštite; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih planskim i strateškim dokumentima zaštite okoliša, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša, provedbu procjene utjecaja na okoliš, osiguravanje provedbe Registra onečišćavanja okoliša, sustavno praćenje stanja okoliša (monitoring), nadzor i usmjeravanje razvoja informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša, skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, izradu i provedbu planskih dokumenata u gospodarenju otpadom, pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša, ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša, ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša, određivanje strateških odrednica održivog razvitka po konceptu zelenog gospodarstva radi poticanja stvaranja dodane vrijednosti u sektoru energetike, transporta i turizma, utvrđivanje politike djelovanja i obavljanje upravnoga nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Državnog hidrometeorološkog zavoda te obavlja druge upravne poslove iz područja zaštite okoliša. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti i georaznolikosti, održivost korištenja prirodnih dobara, očuvanje prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže osiguravanjem izvršavanja obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa, osigurava provedbu mjera zaštite i očuvanja sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama, obavlja stručni i upravni nadzor nad radom nadležnog stručnog tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode odnosno ekološke mreže, usklađuje i vodi nadzor nad financiranjem aktivnosti zaštite prirode, obavlja poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u vezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštite prirode, koordinira izradu strateških i planskih dokumenata u zaštiti prirode te provedbu operativnih programa sufinanciranih sredstvima Europske unije za područje zaštite prirode. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama, praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda, zaštitu od erozije i bujica, upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, provedbu zaštite voda i vodnog okoliša od onečišćenja, provedbu zaštite mora od onečišćenja s kopna, korištenje voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, planiranje i usklađivanje razvoja vodnih građevina, provođenje upravnog nadzora iz područja upravljanja vodama, međunarodnu suradnju, poslove linijskog ministarstva za korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije, kao i drugih međunarodnih izvora financiranja u dijelu koji se odnosi na projekte vodnoga gospodarstva. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (električne energije, toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike, obnovljivih izvora energije, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, energetske učinkovitosti), planira i predlaže strategiju energetskog razvitka te programe i mjere za njezinu provedbu, radi na stvaranju uvjeta za provedbu energetske politike Republike Hrvatske odnosno strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, prati i analizira ostvarivanje ciljeva energetske politike i strategije, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja elektroenergetskog, plinskog i naftnog sektora te sektora toplinarstva, prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj, potiče konkurentnost energetskog sektora, promovira ulaganja u energetski sektor, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, prati i analizira potrošnju primarnih energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata, izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva, izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu, odobrava planove razvoja plinskog i elektroenergetskog sustava, sudjeluje u izradi tarifnog pravilnika te vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje, provodi upravni nadzor u područjima elektroenergetskog, plinskog, naftnog i sektora toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo i dr.), izdaje energetska odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije, surađuje s drugim tijelima o pitanju zaštite prava potrošača i zaštite socijalno ugroženih skupina u energetskom sektoru. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju, vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, priprema programe i mjere za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza, obavlja ulogu nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i nacionalnog koordinacijskog tijela za infrastrukturu za alternativna goriva, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona iz područja energetike, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima. Ministarstvo obavlja stručno-analitičke poslove zaštite prirode i zaštite okoliša te prikuplja i objedinjava podatke i informacije o svim sastavnicama okoliša i pritiscima na okoliš i prirodu, vodi i razvija informacijske sustave okoliša i prirode, radi analize, priprema izvješća i podloge o stanju okoliša i prirode, izrađuje stručna mišljenja glede očuvanja prirode, održivosti korištenja prirodnih dobara, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže, daje stručnu podršku radu, razvija i provodi programe jačanja kapaciteta nadležnih stručnih tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode odnosno ekološke mreže, obavlja stručno-analitičke poslove za potrebe klimatskih i okolišnih politika te gospodarenja otpadom, vodi sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, daje stručnu podršku u provedbi obveza iz međunarodnih ugovora i europskih poslova vezano uz okoliš i prirodu, potiče, razvija i sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz područja klimatskih promjena, zaštite okoliša i prirode, daje podršku drugim sektorima u pripremi projekata u cilju zelene transformacije društva, obavlja poslove informiranja javnosti i provodi edukaciju o temama zaštite okoliša i prirode, održivog razvoja i prilagodbe društva klimatskim promjenama. Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju programima poticanja provedbe sektorskih politika Ministarstva sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih: zaštiti okoliša i prirode, smanjenju utjecaja klimatskih promjena i prilagodbi klimatskim promjenama te energetskoj učinkovitosti i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj bilanci Republike Hrvatske. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prostorno uređenje, graditeljstvo i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju, informacijski sustav prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i provedbu prostornih planova Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, izradu i praćenje provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada, pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru, izradu odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske, suradnju u izradi prostornih planova županija, gradova i općina radi ostvarivanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi prostornih planova, ostvarivanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja i uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područje procjene vrijednosti nekretnina, utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, energetsku učinkovitost u zgradarstvu, građevinske i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, rad strukovne komore arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, slobodu kretanja građevnih proizvoda i usluga iz propisane nadležnosti Ministarstva, uređenje zahtjeva za energetski učinkovitu, pristupačnu i održivu gradnju, praćenje i analiziranje zakonitosti i kvalitete gradnje; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje. Ministarstvo izvršava vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom. Ministarstvo izrađuje nacrt prijedloga Strategije upravljanja državnom imovinom, prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom i prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom. Ministarstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje državnom imovinom koja mu je dana na upravljanje, utvrđuje smjernice za ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te prati rad, upravljanje, razvoj i ostvarivanje strateške politike u tim društvima. Ministarstvo predlaže Vladi donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Ministarstvo za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva predlaže Vladi imenovanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava tih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku sukladno odredbama propisa kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaže Vladi donošenje odluka o načinu raspolaganja dionicama ili poslovnim udjelima pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva, sudjeluje u postupcima restrukturiranja, dokapitalizacije i drugim sličnim postupcima za te pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Ministarstvo obavlja poslove unaprjeđivanja korporativnog upravljanja pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja poslove usavršavanja članova nadzornih odbora za obavljanje poslova članova nadzornih odbora trgovačkih društava. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom; upravljanje i raspolaganje rezidencijskim objektima, upravljanje i raspolaganje nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnim za vojnu namjenu te upravljanje i raspolaganje ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske; upravljanje i raspolaganje zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se obavlja djelatnost kampa ili su izgrađeni planinarski dom ili kuća s pripadajućim zemljištem koje služi redovitoj uporabi nekretnine, izgrađene na zemljištu uknjiženom kao vlasništvo Republike Hrvatske, neovisno o tome nalaze li se u građevinskoj zoni, na poljoprivrednom zemljištu te šumi ili šumskom zemljištu, ako u postupku pretvorbe društvenog vlasništva ili po posebnim propisima vlasništvo nisu stekle druge osobe, nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se planira izgradnja igrališta za golf, hotela, hotelskih kompleksa, kampa i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama i drugih sličnih objekata komercijalne naravi, upravljanje i raspolaganje imovinom koja je u vlasništvu Republike Hrvatske ili nad kojom Republika Hrvatska obavlja vlasnička prava, a koja se odnosi na pravne osobe i predmet je sukcesije država proizišle zbog raspada bivše SFRJ sukladno posebnim propisima; za navedene nekretnine Ministarstvo donosi odluke o stjecanju, zamjeni i drugim sličnim raspolaganjima. Ministarstvo upravlja viškom iskopa mineralne sirovine sukladno posebnim propisima. Ministarstvo upravlja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja ili s njima povezanim osobama i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; upravlja privremeno oduzetom imovinom u vlasništvu okrivljenika protiv kojih se vodi kazneni ili prekršajni postupak ili s njima povezanim osobama u skladu s posebnim propisima i koja je dana Ministarstvu na upravljanje. Ministarstvo sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornoga uređenja podnošenjem zahtjeva i davanjem mišljenja, ako je njime obuhvaćeno i zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske kojim Ministarstvo upravlja. Ministarstvo obavlja nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom u provođenju zakona kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom. Ministarstvo sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno propisanoj nadležnosti i djelokrugu. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: unutarnji i međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, kombinirani i zračni promet; žičare te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture, predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke; prijevozna sredstva, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug rada drugih ministarstava i pravnih osoba s javnim ovlastima, elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštanske usluge; inspekcijske poslove: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti žičara, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama. Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na gradnju, tehničko unaprjeđenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova na unutarnjim vodama, tehničko održavanje i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda. Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na: elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, osim poslova iz tih područja koji su u nadležnosti drugih tijela državne uprave i poštanske usluge, pripremanje nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, predlaganje strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te planova za njihovu provedbu, izradu analiza i izvješća te prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, predstavljanje Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te sudjelovanje u radu njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjelovanje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te provedbu međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija iz ovih područja. Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa za sve vidove prometa, elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga od posebnog značenja za Republiku Hrvatsku i pripremanje prijedloga Vladi za njihovo odobravanje i provedbu; organiziranje odgovarajućih velikih infrastrukturnih investicijskih radova u izgradnji objekata i uređaja prometne infrastrukture, elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osim njihove rekonstrukcije i održavanja, i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih radova od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se u cijelosti ili u većoj mjeri financiraju sredstvima državnog proračuna i/ili uz mješovito financiranje (sredstva Europske unije, koncesije); usklađuje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji takvih objekata, prati i kontrolira te investicije te obavlja stručne poslove koji se odnose na pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje ukupni razvoj prometa, elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva. Ministarstvo propisuje uvjete i mjere iz područja biljne proizvodnje i agroekologije, zaštite biljnih sorti i priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, stavljanja na tržište i uporabe sredstava za zaštitu bilja, održive uporabe pesticida i ostataka pesticida u hrani, uzgoja uzgojno valjanih životinja, proizvodnje i prometa grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina. Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određuje i kontrolira ribolovni napor; određuje granice između unutarnjeg i vanjskog ribolovnog mora, granice ribolovnih zona; propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu; propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu, propisuje uvjete za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva te uspostavlja i razvija informacijski sustav ribarstva za sve korisnike u dijelu ribarstva i akvakulture. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, preradu drva i proizvodnju namještaja i lovstvo, zaštitu šuma, uređivanje imovinskopravnih poslova na šumi i šumskom zemljištu, međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; šumarsku ekologiju, zaštitu šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijskog materijala. Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanja autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Ministarstvo uređuje pravne odnose na poljoprivrednom zemljištu, obavlja poslove raspolaganja, uređenja, okrupnjavanja, zaštite i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta te određene imovinskopravne poslove na poljoprivrednom zemljištu, kao i postupke komasacije u skladu s posebnim zakonima i druge poslove iz područja politike poljoprivrednog zemljišta. Ministarstvo obavlja sve poslove za poljoprivredno i šumsko zemljište koje se prema prostornom planu nalazi izvan obuhvata građevinskog područja, a za koje je aktom za provedbu prostornih planova utvrđen obuhvat zahvata i/ili određeno formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici radi izgradnje infrastrukture (vodovoda, odvodnje otpadnih voda – kanalizacije, plinovoda, električnih i ostalih vodova, naftovoda, eksploatacije mineralnih sirovina, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar određenih eksploatacijskih polja), reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima, proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji, građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu, vojnih lokacija i građevina za potrebe obrane. Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu sukladno zakonodavnom okviru zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike Europske unije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu, kvalitetu i označavanje hrane, hrane za životinje, sprječavanje nastajanja otpada od hrane, uspostavu i provedbu sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i organizaciju službenih kontrola. Ministarstvo obavlja poslove otkrivanja, nadziranja, sprječavanja pojave i širenja, kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti životinja i zoonoza u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, uključujući hranu za životinje, zaštite životinja, druge poslove veterinarskog javnog zdravstva, organizacije veterinarske djelatnosti, reguliranja veterinarske profesije i veterinarske zaštite okoliša te dostavu informacija prema Europskoj komisiji i nadležnim tijelima drugih država. Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području ribarstva. Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU-a i ostalih oblika međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima.
Ministarstvo turizma i sporta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, Strategiju razvoja hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak zdravstvenog, kontinentalnog, nautičkog, kongresnog, pustolovnog, kulturnog, omladinskog i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; stratešku podršku unaprjeđenju i podizanju kvalitete svih smještajnih oblika u turizmu, podršku investitorima te promicanje održivog razvoja turizma, sanacijske programe u vezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije, razvoj digitalnog turizma, razvoj turističke infrastrukture, konkurentnost turističkog gospodarstva, podršku razvoju obrazovnog sustava u turizmu kroz centre kompetencije i promociju zanimanja i obrazovanja u turizmu, poticanje inovativnosti i kreativnosti u turizmu kroz podršku osnivanja think tankova i poduzetničkih inkubatora u turizmu, promicanje interesa hrvatskog turizma u zemlji i inozemstvu; nadzor sustava turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u vezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti te koordinaciju i suradnju s drugim ministarstvima u pitanjima od značaja za turistički sektor. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj sporta, bavljenje sportom i tjelesnom kulturom, unapređenje rekreativnog, zdravstvenog, školskog, sveučilišnog, amaterskog, profesionalnog, natjecateljskog i promotivnog značaja sporta i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih klubova, udruga i saveza, financiranje sportskih programa i programa razvoja sporta, stručne poslove u pitanjima unapređenja sportskih djelatnosti, kategorizaciji sportova i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o zdravstvenim, obrazovnim, radnim, mirovinskim i drugim oblicima potpore i priznanja vrhunskim sportašima, predlaganje nacionalnog programa razvoja sporta i ukupan upravni i inspekcijski nadzor sportskih djelatnosti; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije te surađuje i s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; predmete opće uporabe; ograničavanje uporabe duhana i srodnih proizvoda; kemikalije; biocidne proizvode; vodu za ljudsku potrošnju; područje genetski modificiranih organizama; proizvodnju, promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobravanje provođenja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama; odobravanje donacija robe, radova, usluga i financijskih sredstava u zdravstvu; korištenje zdravstvenih potencijala; investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih radnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga Crvenog križa, komora i drugih pravnih osoba u zdravstvu s javnim ovlastima; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem, provjerom kakvoće lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom, prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda; nadzor nad provođenjem odobrenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, inspekcijski nadzor u području biomedicine i biovigilanciju; provođenje postupka akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti; provođenje postupka provjere uspostavljenosti standarda kvalitete; provođenje postupka procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje baze podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; uspostavljanje sustava za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija; suradnju s pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija; ostvarivanje međunarodne suradnje na području procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje registra danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti te osiguravanje baze podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija; organiziranje edukacije na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite te procjene zdravstvenih tehnologija; nadziranje standarda zdravstvenih osiguranja; obavljanje i drugih poslova na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite; planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presadaka (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja u području biomedicine i transplantacije; upravljanje i koordiniranje sustava zdravstva u većim incidentnim/kriznim situacijama. Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i međunarodnih institucija i međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: uspostavu i upravljanje cjelovitim sustavom za strateško planiranje i upravljanje razvojem; koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune i provedbe nacionalne razvojne strategije; planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja; koordinaciju, programiranje i strateško praćenje provedbe Kohezijske politike i programa financiranih iz fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj; izrađuje prijedlog broja i opsega (operativnih) programa financiranih iz fondova Europske unije za pojedino financijsko razdoblje, izrađuje Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske unije, koordinira, priprema i izrađuje (operativne) programe financirane iz Europske unije, priprema prijedloge akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije, koordinira izradu akata strateškog planiranja koje proizlazi iz Sporazuma o partnerstvu te ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu fondova Europske unije; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanje razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom i područja s razvojnim posebnostima, poticanje razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje, kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju; predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem; predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka; koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj; koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima; obavlja poslove nacionalnog, upravljačkog i kontrolnog tijela za programe europske teritorijalne suradnje za financijsko razdoblje 2014. – 2020., obavlja poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« (OPKK), sufinanciranih sredstvima strukturnih instrumenata Europske unije, uključujući: uspostavu i unaprjeđenje rada sustava, financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, izvještavanje i vrednovanje, pripremu i provedbu projekata, koordinaciju s međunarodnim financijskim institucijama u pitanjima vezanim za aktivnosti predmetnih programa, zatvaranje programa; prema smjernicama nositelja izvora financiranja priprema i izrađuje smjernice koje se odnose na natječajne procedure i sustav provedbe projekata iz programa koje provodi; provodi postupke nabave vezano za prijave projekata za dodjelu sredstava iz pojedinih programa sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te utvrđenim smjernicama i metodologijama; priprema i provodi natječaje, postupke ocjenjivanja i odabira projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva te priprema i zaključuje ugovore i odgovorno je za ugovornu administraciju; obavlja plaćanje prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te prati tijekove financijskih sredstava; prati, kontrolira i vrednuje provedbu projekata te o tome priprema izvješća; uspostavlja informatički sustav praćenja provedbe projekata unutar pojedinih programa; organizira i provodi izobrazbu vezano za svoj djelokrug; informira potencijalne korisnike te organizira i provodi informativno-obrazovne aktivnosti o mogućnostima i rezultatima korištenja fondova Europske unije; promovira programe Europske teritorijalne suradnje kojima upravlja; savjetuje korisnike projekata u procesima vezanim uz provedbu pojedinačnih ugovora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. Ministarstvo koordinira i prati provedbu nacionalne razvojne strategije, savjetuje tijela državne uprave o pripremi i vrednovanju akata strateškog planiranja i mjerama za provedbu razvojnih prioriteta Republike Hrvatske te je odgovorno za usklađenost nacionalnih akata strateškog planiranja s planskim dokumentima Europske unije. Surađuje i koordinira potrebne aktivnosti s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata. Ministarstvo sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno propisanoj nadležnosti i djelokrugu. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
Ministarstvo kulture i medija obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija; normativni i upravni poslovi u području medija; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenje i usklađivanje politika u području zaštite autorskog i srodnih prava te provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u ovom području, kao i poslove vezane uz financiranje kulture i medija iz fondova Europske unije. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug posebnim zakonom.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: predstavljanje Republike Hrvatske u drugim državama, međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama; razvijanje i unapređivanje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa; suradnju s međunarodnim organizacijama i drugim oblicima multilateralne suradnje država; aktivno sudjelovanje u jačanju međunarodne sigurnosti i suradnje, sudjelovanje, zajedno s nadležnim ministarstvima i tijelima državne uprave, u međunarodnim gospodarskim odnosima i multilateralnim gospodarskim strukturama; politiku i provedbu međunarodne humanitarne pomoći; politiku i provedbu međunarodne razvojne pomoći i suradnje te sudjelovanje hrvatskih tvrtki u međunarodnim razvojnim projektima; zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskih državljana koji žive ili borave u inozemstvu te promicanje njihovih veza s domovinom; osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima i manjinama, kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; suradnju i pregovore s predstavnicima drugih država, međunarodnih organizacija i ostalih subjekata međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, kao i sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja svog djelokruga; poticanje i pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; održavanje i razvijanje veza s misijama stranih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, diplomatskim misijama i konzularnim uredima stranih država, kao i ostvarenje prava stranih diplomata vezano za njihovu diplomatsku zaštitu i privilegije; praćenje i sudjelovanje u raspravama o općim i posebnim pitanjima međunarodnoga prava; pružanje informacija ustanovama i tijelima stranih država i međunarodnih organizacija te stranoj javnosti o stanju u zemlji odnosno o drugim pitanjima od značenja za Republiku Hrvatsku. Ministarstvo obavlja i koordinira poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju tijela državne uprave u pripremi stajališta na osnovi kojih tijela državne vlasti djeluju u institucijama i tijelima Europske unije te na suradnju s Hrvatskim saborom u tom postupku; koordinaciju sudjelovanja tijela državne uprave u postupku usuglašavanja i usvajanja pravnih propisa i odluka u institucijama i tijelima Europske unije; upravljanje informatičkim sustavom evidentiranja, klasificiranja i objavljivanja dokumenata institucija Europske unije te dokumenata razmijenjenih između tijela državne uprave i institucija Europske unije. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju tijela državne uprave i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u poslovima iz njihova djelokruga koji su povezani s Europskom unijom; koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i sudjelovanje u postupcima zbog povrede prava Europske unije; obavlja poslove zastupanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom; pruža informacije o Europskoj uniji; zajedno s drugim tijelima državne uprave provodi programe obuke i usavršavanja o Europskoj uniji; pruža analitičku podršku procesu integriranja u Europsku uniju; koordinira prevođenje pravne stečevine Europske unije na hrvatski jezik te relevantnoga hrvatskoga zakonodavstva na jedan od službenih jezika Europske unije, nadzire uporabu hrvatskog jezika u institucijama Europske unije, izdaje službene verzije prijevoda propisa i vodi odgovarajuće baze podataka prijevoda. Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim institucijama i tijelima državne uprave, koordinira pripremu stajališta za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u radu NATO-a i njegovih tijela te predstavlja Republiku Hrvatsku u tijelima NATO-a u skladu sa svojim nadležnostima. Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima i tijelima državne uprave, sudjeluje u promicanju gospodarskih interesa Republike Hrvatske u inozemstvu te u kreiranju prekograničnih, međuregionalnih i transnacionalnih projekata suradnje. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na trgovinsku politiku, posebice na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u tijelima Europske unije u procesu usvajanja zajedničke trgovinske politike i trgovinskih mjera u području trgovine robom i uslugama; usklađivanje aktivnosti u vezi s članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; provođenje mjera trgovinske politike; vođenje pregovora o ugovorima o poticanju i zaštiti ulaganja i bilateralnih sporazuma o gospodarskoj suradnji. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu; nacionalni kurikulum; udžbenike, normative i standarde te druge uvjete za odgojno-obrazovni rad; razvitak školstva; učenički standard; inspekcijski nadzor; osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju; osposobljavanje djece, mladih i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovom području. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj visokoga obrazovanja; ostvarivanje nacionalnih strategija i programa za visoko obrazovanje; osiguravanje i praćenje financijskih i materijalnih uvjeta za rad visokih učilišta; pripremanje i predlaganje izvješća o radu i vrednovanju visokih učilišta i studijskih programa; subvencioniranje troškova studija; studentski standard; praćenje uspješnosti studija i drugih procesa visokog obrazovanja; upravljanje provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira; vođenje upisnika visokih učilišta i registra studijskih programa; upravljanje bazama podataka o visokom obrazovanju; poticanje cjeloživotnoga učenja i visokoga obrazovanja odraslih te upravni nadzor nad visokim učilištima. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvitak znanstvene, tehnologijske i inovacijske djelatnosti; razvitak znanstvenih i drugih pravnih osoba; razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima; usklađivanje financiranja programa i projekata znanstvenoistraživačke djelatnosti; razvoj i praćenje politike upravljanja intelektualnim vlasništvom kroz usklađivanje nacionalnih propisa o pravima intelektualnog vlasništva s pravnom stečevinom Europske unije te izradu strateških mjera za unapređenje zaštite i primjene prava intelektualnog vlasništva u svrhu poticanja transfera tehnologije iz znanstvenih organizacija u gospodarstvo i društvo; planiranje i usklađivanje tehnologijskog razvitka u Republici Hrvatskoj; vođenje upisnika znanstvenika i znanstvenih organizacija; praćenje, evidentiranje i ostvarivanje znanstvene, tehničke i tehnologijske suradnje sa stranim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima; upućivanje naših stručnjaka u inozemstvo i uključivanje stranih stručnjaka u Republici Hrvatskoj; obavljanje poslova u svezi sa stipendiranjem, specijalizacijom i praktičnom izobrazbom naših i stranih stručnjaka na osnovi međunarodnih, državnih, poslovnih i drugih sporazuma te upravni nadzor nad znanstvenim organizacijama. Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije i drugih međunarodnih tijela u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje i normativno uređenje obrambenog sustava Republike Hrvatske; definiranje, usklađivanje, razvijanje i provođenje obrambene politike; izradu Strategije obrane i drugih strateških dokumenata; procjenu ratnih i drugih opasnosti; međunarodnu vojnu suradnju i suradnju s međunarodnim obrambenim organizacijama; izradu i usklađivanje planova vojne i civilne obrane; sudjelovanje u nadzoru i zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru; dužnosti i prava građana u obrani; novačenje, popunu i mobilizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage), tijela i organizacija; izradu Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga; ustrojavanje, opremanje, naoružanje, razvoj i uporabu Oružanih snaga; sudjelovanje Oružanih snaga u aktivnostima izvan granica Republike Hrvatske; materijalno zbrinjavanje Oružanih snaga; osiguranje i čuvanje pričuva materijalnih sredstava za potrebe Oružanih snaga; proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; obavještajne, protuobavještajne i sigurnosne poslove od interesa za obranu i obrambeni sustav Republike Hrvatske; sigurnost i zaštitu tajnih podataka obrane; komunikacijski i informacijski sustav za potrebe obrane; profesionalni razvoj, statusna i druga pitanja djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga; obrazovni sustav Oružanih snaga, znanstvenu i istraživačku djelatnost; zdravstvenu zaštitu pripadnika Oružanih snaga; inspekciju i nadzor nad obrambenim sustavom i spremnošću zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga te financiranje obrane. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
Reference
Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (NN 97/17) Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (NN 97/20)
Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (NN 97/17) Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (NN 97/20)
Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (NN 97/17) Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (NN 97/20)
Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (NN 97/17) Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (NN 97/20)
Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (NN 97/17) Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta (NN 97/20)
Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (NN 97/17) Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva (NN 97/20)
Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (NN 97/17) Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (NN 97/20)
Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (NN 97/17) Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija (NN 97/20)
Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (NN 97/17) Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17)
Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (NN 97/17) Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (NN 97/20)
Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (NN 97/17) Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 97/20)
Membership
Člankom 10. Uredbe o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) kojom je u nacionalno zakonodavstvo transponirana Okvirna direktiva o morskoj strategiji, definiraju se dva tijela nadležna za provedbu Uredbe koje čine Povjerenstvo za koordinaciju i Stručni nacionalni odbor za izvršenje zadaća uređenih Uredbom i izradu i provedbu morske strategije (Nacionalni odbor), a putem kojih ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira suradnju s ostalim nadležnim tijelima definiranim u Prilogu VII. Uredbe. Povjerenstvo čine ministri nadležnih ministarstava iz Priloga VII. Uredbe koji zaključkom potvrđuju akte koji se razmatraju u skladu s Uredbom. Nacionalni odbor čine predstavnici nadležnih tijela iz Priloga VII. Uredbe koji raspravlja o dokumentima morske strategije i ostalim aktivnostima provedbe Uredbe, te se u svezi toga očituje mišljenjem. Prilogom VII. Uredbe određena su tijela koja će provoditi Uredbu na način da je određeno: - Nadležno tijelo (ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i prirode) za provedbu Uredbe odnosno koordinaciju svih aktivnosti propisanih Uredbom - Ostala tijela koja su nadležna provoditi Uredbu u suradnji s nadležnim tijelom s podjelom na: - ministarstva (ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje, ministarstvo nadležno za promet i infrastrukturu, ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo, ribarstvo, poljoprivredu i šumarstvo, ministarstvo nadležno za turizam, ministarstvo nadležno za zdravstvo, ministrastvo nadležno za regionalni razvoj, ministarstvo nadležno za kulturu, ministarstvo nadležno za vanjske i europske poslove, ministarstvo nadležno za znanost, ministartvo nadležno za obranu). - državne zavode (Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Državna geodetska uprava, Državni hidrometeorološki zavod, Državni zavod za statistiku). - pravne osobe s javnim ovlastima (Hrvatske vode, Hrvatski hidrografski institut Split, Program Ujedinjenih naroda za okoliš – Mediteranski akcijski plan - Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija) - znanstvene institucije (Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, Institut Ruđer Bošković, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, Institut za turizam ), - zavode za javno zdravstvo u jadranskom prostoru (Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije). - zavode za prostorno uređenje u jadranskom prostoru (Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Zavod za prostorno uređenje (Istarska županija), Zavod za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša (Ličko-senjska županija), Javna ustanova - Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Javna ustanova - Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Zavod za prostorno uređenje (Zadraska županija)) Sva nadležna tijela djeluju po svojem propisanom djelokrugu što podrazumijeva i nadležnost za koordinaciju znanstvenih i stručnih aktivnosti iz upravnog područja koje je u nadležnosti pojedinog tijela.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju i Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17, 112/18) i izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okoliem i obalnim područjem (Nacionalni odbor), putem kojih ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira suradnju s ostalim nadležnim tijelima definiranim u Prilogu VII. Uredbe.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju i Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem(NN 112/14, 39/17, 112/18) i izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Nacionalni odbor), putem kojih ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira suradnju s ostalim nadležnim tijelima definiranim u Prilogu VII. Uredbe.
Ministarstvo poljoprivrede sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju i Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem(NN 112/14, 39/17, 112/18) i izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okoliem i obalnim područjem (Nacionalni odbor), putem kojih ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira suradnju s ostalim nadležnim tijelima definiranim u Prilogu VII. Uredbe.
Ministarstvo turizma i sporta sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju i Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17, 112/18) i izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okoliem i obalnim područjem (Nacionalni odbor), putem kojih ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira suradnju s ostalim nadležnim tijelima definiranim u Prilogu VII. Uredbe.
Ministarstvo zdravstva sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju i Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17, 112/18) i izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okoliem i obalnim područjem (Nacionalni odbor), putem kojih ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira suradnju s ostalim nadležnim tijelima definiranim u Prilogu VII. Uredbe.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju i Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17, 112/18) i izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okoliem i obalnim područjem (Nacionalni odbor), putem kojih ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira suradnju s ostalim nadležnim tijelima definiranim u Prilogu VII. Uredbe.
Ministarstvo kulture i medija sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju i Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17, 112/18) i izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okoliem i obalnim područjem (Nacionalni odbor), putem kojih ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira suradnju s ostalim nadležnim tijelima definiranim u Prilogu VII. Uredbe.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju i Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17, 112/18) i izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okoliem i obalnim područjem (Nacionalni odbor), putem kojih ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira suradnju s ostalim nadležnim tijelima definiranim u Prilogu VII. Uredbe.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju i Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17, 112/18) i izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okoliem i obalnim područjem (Nacionalni odbor), putem kojih ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira suradnju s ostalim nadležnim tijelima definiranim u Prilogu VII. Uredbe.
Ministarstvo obrane sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju i Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17, 112/18) i izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okoliem i obalnim područjem (Nacionalni odbor), putem kojih ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira suradnju s ostalim nadležnim tijelima definiranim u Prilogu VII. Uredbe.
Regional coordination
U svezi regionalne i pod-regionalne suradnje, prilogom VII. Uredbe o izradi i provedbi dokumenata strategije zaštite morskog okoliša i obalnog područja (NN 112/14, 39/17, 112/18) određeno je da ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša koordinira usklađivanje na razini regije i pod-regije putem postojećih međunarodnih i međudržavnih ugovora o suradnji na zaštiti i upravljanju morskim okolišem i to: - suradnja na razini pod - regije Jadranskog mora kroz rad Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja (polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko - talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. godine i notom 233 od 22. siječnja 1993. godine između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora). Članice Sporazuma uključuju Hrvatsku, Italiju, Sloveniju i Crnu Goru dok su ostale jadranske države, za sada u statusu promatrača, pozvane na aktivno sudjelovanje. - za razinu regije Sredozemnog mora kroz aktivnosti Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (NN - MU 12/93 i 11/2004). Ministarstvo koordinira nacionalno sudjelovanje RH i sudjeluje u provedbi Okvirne direktive o morskoj strategiji kroz članstvo u MSCG i MSFD-CIS radnim i tehničkim grupama. Ministarstvo koordinira nacionalno sudjelovanje RH i sudjeluje u sub-regionalnoj suradnji zemalja članica EU (na razini Jadranske pod-regije) u implementaciji MSFD.
Ministarstvo surađuje u zaštiti i upravljanju morskim okolišem - na razini pod-regije Jadranskog mora kroz rad Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja (polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko-talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. godine i notom 233 od 22. siječnja 1993. godine između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora) - na razini regije Sredozemnog mora kroz aktivnosti Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (NN - MU 12/93 i 11/2004).
Ministarstvo surađuje u zaštiti i upravljanju morskim okolišem - na razini pod-regije Jadranskog mora kroz rad Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja (polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko-talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. godine i notom 233 od 22. siječnja 1993. godine između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora) - na razini regije Sredozemnog mora kroz aktivnosti Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (NN - MU 12/93 i 11/2004).
Ministarstvo surađuje u zaštiti i upravljanju morskim okolišem - na razini pod-regije Jadranskog mora kroz rad Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja (polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko-talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. godine i notom 233 od 22. siječnja 1993. godine između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora) - na razini regije Sredozemnog mora kroz aktivnosti Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (NN - MU 12/93 i 11/2004).
Ministarstvo surađuje u zaštiti i upravljanju morskim okolišem - na razini pod-regije Jadranskog mora kroz rad Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja (polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko-talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. godine i notom 233 od 22. siječnja 1993. godine između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora) - na razini regije Sredozemnog mora kroz aktivnosti Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (NN - MU 12/93 i 11/2004).
Ministarstvo surađuje u zaštiti i upravljanju morskim okolišem - na razini pod-regije Jadranskog mora kroz rad Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja (polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko-talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. godine i notom 233 od 22. siječnja 1993. godine između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora) - na razini regije Sredozemnog mora kroz aktivnosti Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (NN - MU 12/93 i 11/2004).
Ministarstvo surađuje u zaštiti i upravljanju morskim okolišem - na razini pod-regije Jadranskog mora kroz rad Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja (polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko-talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. godine i notom 233 od 22. siječnja 1993. godine između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora) - na razini regije Sredozemnog mora kroz aktivnosti Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (NN - MU 12/93 i 11/2004).
Ministarstvo surađuje u zaštiti i upravljanju morskim okolišem - na razini pod-regije Jadranskog mora kroz rad Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja (polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko-talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. godine i notom 233 od 22. siječnja 1993. godine između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora) - na razini regije Sredozemnog mora kroz aktivnosti Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (NN - MU 12/93 i 11/2004).
Ministarstvo surađuje u zaštiti i upravljanju morskim okolišem - na razini pod-regije Jadranskog mora kroz rad Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja (polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko-talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. godine i notom 233 od 22. siječnja 1993. godine između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora) - na razini regije Sredozemnog mora kroz aktivnosti Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (NN - MU 12/93 i 11/2004).
Ministarstvo surađuje u zaštiti i upravljanju morskim okolišem - na razini pod-regije Jadranskog mora kroz rad Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja (polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko-talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. godine i notom 233 od 22. siječnja 1993. godine između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora) - na razini regije Sredozemnog mora kroz aktivnosti Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (NN - MU 12/93 i 11/2004).
Ministarstvo surađuje u zaštiti i upravljanju morskim okolišem - na razini pod-regije Jadranskog mora kroz rad Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja (polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko-talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. godine i notom 233 od 22. siječnja 1993. godine između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora) - na razini regije Sredozemnog mora kroz aktivnosti Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (NN - MU 12/93 i 11/2004).

Where is the MSFD implemented?

MSFD Article Art. 3(1) Marine waters
Report date 2019-06-26
Access reports View all reports
Member state marine waters
No description.
-

Areas for MSFD reporting

MSFD Article Art. 4/2017 Decision: Marine regions, subregions, and subdivisions
Report date 2019-06-26
Access reports View all reports
Region / subregion description
No description.
Subdivisions
No description.
MRUs description (AreaType)
No description.
MRUs
Region or subregion Member state Area type Marine Reporting Unit MRU Name Art. 8-9-10 (2012) Art. 11 (2014) Art. 13-14 (2016) Art. 17 (8-9-10) (2018) Art. 18 (2019) Art. 17 (11) (2020)
MAD HR SD_Subdivision MAD-HR-MRU_1
MAD-HR-MRU_1
Used Used
MAD HR SD_Subdivision MAD-HR-MRU_2
MAD-HR-MRU_2
Used Used
MAD HR SD_Subdivision MAD-HR-MRU_3
MAD-HR-MRU_3
Used Used
MAD HR SD_Subdivision MAD-HR-MRU_4
MAD-HR-MRU_4
Used Used
MAD HR SD_Subdivision MAD-HR-MRU_5
MAD-HR-MRU_5
Used Used

Regional cooperation

MSFD Article Art. 5(2) and Art. 6 Regional cooperation
Report date 2019-06-26
Access reports View all reports
Region/ subregion
Art. 8 countries involved
Art. 8 nature of coordination
Art. 8 regional coherence
Art. 8 regional coherence problems
Art. 9 countries involved
Art. 9 nature of coordination
Art. 9 regional coherence
Art. 9 regional coherence problems
Art. 10 countries involved
Art. 10 nature of coordination
Art. 10 regional coherence
Art. 10 regional coherence problems

Uses and human activities and their pressures on marine environment

Title Analysis of predominant pressures and impacts, including human activity (Art. 8(1)(b))
Access reports View reports
Uses and human activities (MSFD Annex III, Table 2b) Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Physical restructuring of rivers, coastline or seabed (water management) All activities related to physical restructuring of rivers, coastline or seabed
Canalisation and other watercourse modifications
Coastal defence and flood protection
Land claim
Offshore structures (other than for oil/gas/renewables)
Restructuring of seabed morphology, including dredging and depositing of materials
Extraction of non-living resources All activities related to extraction of non-living resources
Extraction of minerals (rock, metal ores, gravel, sand, shell)
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • All physical pressures
Extraction of oil and gas, including infrastructure
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • All physical pressures
Extraction of salt
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • All physical pressures
Extraction of water
Production of energy All activities related to production of energy
Transmission of electricity and communications (cables)
Non-renewable energy generation
Renewable energy generation (wind, wave and tidal power), including infrastructure
Extraction of living resources All activities related to extraction of living resources
Fish and shellfish harvesting (professional, recreational)
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
Fish and shellfish processing
Hunting and collecting for other purposes
Marine plant harvesting
Cultivation of living resources Agriculture
All activities related to cultivation of living resources
Aquaculture - freshwater
Aquaculture - marine, including infrastructure
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input of microbial pathogens
Forestry
Transport Transport - air
All activities related to transport
Transport infrastructure
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • All physical pressures
Transport - land
Transport - shipping
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input of anthropogenic sound
Urban and industrial uses All urban and industrial uses
Industrial uses
Urban uses
Waste treatment and disposal
 • Input of litter
Tourism and leisure Tourism and leisure activities
 • Input of microbial pathogens
 • Input of anthropogenic sound
All activities related to tourism and leisure
Tourism and leisure infrastructure
Security/defence Military operations (subject to Article 2(2))
Education and research Research, survey and educational activities

Pressures affecting environmental status

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
D5 Eutrophication
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
D9 Contaminants in seafood
D10 Litter
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
 • All biological pressures
 • All biological pressures
 • All biological pressures
 • All biological pressures
 • All biological pressures
 • All biological pressures
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
 • Unknown
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Current environmental status and extent to which GES is achieved (as reported in 2018)

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Features Marine Reporting Unit GES extent achieved GES extent unit GES achieved
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
Newly-introduced non-indigenous species
MAD-HR-MRU_1
16
Number of newly-introduced species
Unknown
D5 Eutrophication
Eutrophication
MAD-HR-MRU_2
100
Proportion of area in good status
GES achieved by 2018
Eutrophication
MAD-HR-MRU_3
100
Proportion of area in good status
GES achieved by 2018
Eutrophication
MAD-HR-MRU_4
100
Proportion of area in good status
GES achieved by 2018
Eutrophication
MAD-HR-MRU_5
100
Proportion of area in good status
GES achieved by 2018
D7 Hydrographical changes
Hydrographical changes
MAD-HR-MRU_1
Not relevant
D8 Contaminants
Benthic broad habitats
MAD-HR-MRU_1
GES achieved by 2018
Acute pollution events
MAD-HR-MRU_1
Not assessed
Contaminants - non UPBT substances
MAD-HR-MRU_1
94
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved by 2020
Contaminants - UPBT substances
MAD-HR-MRU_1
63
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved by 2020
Marine species
MAD-HR-MRU_1
GES achieved by 2018
D9 Contaminants in seafood
Contaminants - in seafood
MAD-HR-MRU_1
100
Proportion of substances in good status
GES achieved by 2018
D10 Litter
Not reported
D11 Energy, incl. underwater noise
Not reported
State-based descriptors D1 Birds
Pelagic-feeding birds
MAD-HR-MRU_1
GES expected to be achieved by 2020
Surface-feeding birds
MAD-HR-MRU_1
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D1 Mammals
Small toothed cetaceans
MAD-HR-MRU_1
Unknown
D1 Reptiles
Turtles
MAD-HR-MRU_1
Unknown
D1 Fish
Not reported
D1 Cephalopods
Not reported
D3 Commercial fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
MAD-HR-MRU_1
GES expected to be achieved by 2020
D1 Pelagic habitats
Pelagic broad habitats
MAD-HR-MRU_1
100
Proportion of habitats in good status
GES achieved by 2018
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
Benthic broad habitats
MAD-HR-MRU_1
Unknown
D4 Food webs/D1 Ecosystems
Coastal ecosystem
MAD-HR-MRU_1
GES achieved by 2018
Shelf ecosystem
MAD-HR-MRU_1
GES achieved by 2018

Environmental targets to achieve GES

Title Environmental targets (Art. 10)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
D5 Eutrophication
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
D9 Contaminants in seafood
D10 Litter
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Measures to meet environmental targets and to achieve GES

Title Programme of measures (Art. 13)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
D5 Eutrophication
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
D9 Contaminants in seafood
D10 Litter
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Exceptions reported when targets or GES cannot be achieved

Title Exceptions (Art. 14)
Access reports View reports
GES Descriptors Action or inaction for which MS is not responsible (Art. 14 (1a)) Natural causes (Art. 14 (1b)) Force majeure (Art. 14 (1c)) Physical modifications for overriding public interest (Art. 14 (1d)) Natural conditions preventing timely improvement (Art. 14 (1e)) No significant risk or disproportionate costs (Art. 14 (4))
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
D5 Eutrophication
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
D9 Contaminants in seafood
D10 Litter
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2012

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
First cycle 2012-2017
Access reports View Art12 (8-9-10) report

Mediterranean: Adriatic Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D5 - Eutrophication
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D7 - Hydrographical changes
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Inadequate (1)
D8 - Contaminants
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D9 - Contaminants in seafood
Inadequate (1)
Adequate (3)
Inadequate (1)
D10 - Marine litter
Inadequate (1)
Not reported (0)
Partially adequate (2)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Adequate (3)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – mammals
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – reptiles
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – fish
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D3 - Commercial fish and shellfish
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Inadequate (1)
Inadequate/Partially adequate (1.5)
Partially adequate (2)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Partially adequate (2)
Not reported (0)
Partially adequate (2)

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2018

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
Second cycle 2018-2023
Access reports View Art12 (8-9-10) report

Mediterranean: Adriatic Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Good (3)
Good (3)
Good (3)
D5 - Eutrophication
Good (3)
Very good (4)
Poor (2)
D7 - Hydrographical changes
Poor (2)
Good (3)
Very poor (1)
D8 - Contaminants
Good (3)
Good (3)
Poor (2)
D9 - Contaminants in seafood
Very good (4)
Very good (4)
Very poor (1)
D10 - Marine litter
Very poor (1)
Very poor (1)
Poor (2)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Very poor (1)
Very poor (1)
Poor (2)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Good (3)
Good (3)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – mammals
Good (3)
Good (3)
Very poor (1)
D1 - Biodiversity – reptiles
Good (3)
Good (3)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – fish
Poor (2)
Not reported (0)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Very poor (1)
Very poor (1)
Not reported (0)
D3 - Commercial fish and shellfish
Poor (2)
Poor (2)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Good (3)
Very good (4)
Poor (2)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Poor (2)
Poor (2)
Poor (2)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Good (3)
Good (3)
Very poor (1)

Reporting history and performance

MSFD Article Files available Access to reports Report due Report received Difference (days)
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • HR_MSFD_8c_ESA.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd8910/msfd4text/envve1mlq/ 2012-10-15 2015-09-07 -1057
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MSFD8cESA_20150209_new.xml
 • MSFDFeature_Overview_20150209_new.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd8910/madhr/envvnh7sa/ 2012-10-15 2015-02-09 -847
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MSFD8cESA_20150206.xml
 • MSFDFeature_Overview_20150206.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd8910/madhr/envvnsn4w/ 2012-10-15 2015-02-06 -844
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • HR-GES-TI-ENG_2014.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd8910/msfd4text/envvnstqa/ 2012-10-15 2015-02-06 -844
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • HR_Notification_letter_MENP.pdf
 • MADHR_MSFD10TI_20141014.xml
 • MADHR_MSFD4Geo_20141014.xml
 • MADHR_MSFD9GES_20141014.xml
 • MADHR_MSFDFeature_Overview_20141014.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd8910/madhr/envvd570w/ 2012-10-15 2014-10-15 -730
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MADHR_19_3_20141014.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd8910/msfd4meta/envvd6cma/ 2012-10-15 2014-10-15 -730
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MADHR_MSFD4Geo_20130610.xml
 • MADHR_MSFD8aFeatures_20130610.xml
 • MADHR_MSFD8bPressures_20130610.xml
 • MADHR_MSFDFeature_Overview_20130610.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd8910/madhr/envugiwig/ 2012-10-15 2013-08-07 -296
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • Pocetna_procjena_06-2012_konacno_1_.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd8910/msfd4text/envugiljw/ 2012-10-15 2013-08-07 -296
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - Text reports
 • Izvjesce_Azuriranje_dokumenata_MSFD_2019.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envxfcnuw/ 2018-10-15 2019-12-11 -422
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • Programme_of_Measures.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_pom/msfd4text/envwovzdw/ 2016-03-31 2018-02-20 -691
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • MADHR_Measures_20160125.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_pom/madhr/envvqyjna/ 2016-03-31 2017-10-31 -579
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • PROGRAM_MJERA_ZASTITE_I_UPRAVLJANJA_MORSKIM_OKOLISEM_I_OBALNIM_PODRUCJEM.._.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_pom/msfd4text/envwfb1bq/ 2016-03-31 2017-10-25 -573
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • HR_MSFD_4geo.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envxrnxgw/ 2018-10-15 2019-06-26 -254
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • MAD-HR-MRU.cpg
 • MAD-HR-MRU.dbf
 • MAD-HR-MRU.prj
 • MAD-HR-MRU.qpj
 • MAD-HR-MRU.shp
 • MAD-HR-MRU.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envxj4tsg/ 2018-10-15 2019-03-29 -165
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • msfd2018-ART10_Targets_HR.xml
 • msfd2018-ART8_ESA.xml
 • msfd2018-ART8_GES_HR.xml
 • msfd2018-ART9_GES_HR.xml
 • msfd2018-Indicators_HR.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxbqaya/ 2018-10-15 2019-10-31 -381
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • msfd2018-ART10_Targets_HR.xml
 • msfd2018-ART8_ESA.xml
 • msfd2018-ART8_GES_HR.xml
 • msfd2018-ART9_GES_HR.xml
 • msfd2018-Indicators_HR.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxzhuug/ 2018-10-15 2019-09-30 -350
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • Akcijski_program-Sustav_pracenja.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_mp/msfd4text/envvkkhpa/ 2014-10-15 2014-12-30 -76
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • HR_MARINE_WATERS.xml
 • MAD-HR-AA_8A1_8B6.xml
 • MAD-HR-AA_8B8_8B12.xml
 • MAD-HR-MS-ADRIATIC.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_mp/msfd4geo/envvd6shq/ 2014-10-15 2014-10-15 +0
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D014-01_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D014-02_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D014-03_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D014-04_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D014-05_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D0146-01_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D0146-02_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D0146-03_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D0146-04_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D02-01_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D02-02_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D02-03_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D03-01_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D03-02_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D03-03_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D03-04_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D05-01_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D05-02_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D05-03_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D05-04_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D05-05_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D05-06_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D07-01_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D07-02_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D07-03_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D07-04_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D08-01_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D08-02_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D08-03_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D08-04_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D08-05_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D08-06_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D08-07_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D09-01_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D09-02_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D09-03_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D10-01_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D10-02_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D10-03_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D10-04_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D11-01_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11MonSub__MADHR-D11-02_20141015.xml
 • MADHR_MSFD11Mon__20141015.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_mp/madhr/envvaccaw/ 2014-10-15 2014-10-15 +0
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • HR_Notification_letter_MENP.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_mp/msfd4text/envvd6h4a/ 2014-10-15 2014-10-15 +0
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • MAD-HR-AA_8A1_8B6.dbf
 • MAD-HR-AA_8A1_8B6.prj
 • MAD-HR-AA_8A1_8B6.sbn
 • MAD-HR-AA_8A1_8B6.sbx
 • MAD-HR-AA_8A1_8B6.shp
 • MAD-HR-AA_8A1_8B6.shx
 • MAD-HR-AA_8B8_8B12.dbf
 • MAD-HR-AA_8B8_8B12.prj
 • MAD-HR-AA_8b8_8b12.sbn
 • MAD-HR-AA_8b8_8b12.sbx
 • MAD-HR-AA_8b8_8b12.shp
 • MAD-HR-AA_8b8_8b12.shx
 • MAD-HR-MARINE-WATERS.dbf
 • MAD-HR-MARINE-WATERS.prj
 • MAD-HR-MARINE-WATERS.sbn
 • MAD-HR-MARINE-WATERS.sbx
 • MAD-HR-MARINE-WATERS.shp
 • MAD-HR-MARINE-WATERS.shx
 • MAD-HR-MS-ADRIATIC.dbf
 • MAD-HR-MS-ADRIATIC.prj
 • MAD-HR-MS-ADRIATIC.sbn
 • MAD-HR-MS-ADRIATIC.sbx
 • MAD-HR-MS-ADRIATIC.shp
 • MAD-HR-MS-ADRIATIC.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_mp/msfd4geo/envvd6ioa/ 2014-10-15 2014-10-15 +0
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • HR_MSCA_20200304.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_ca/envxmdvsa/ 1900-01-01 2020-03-05 -43893
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • HR_CompetentAuthorities-2020.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_ca/envxjvjpa/ 1900-01-01 2020-02-06 -43865
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • HR_CompetentAuthorities-2018.xlsx
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_ca/envwxetqw/ 1900-01-01 2018-06-06 -43255
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • HR_MSCA_20141014.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/msfd_ca/envvd5ug/ 1900-01-01 2014-10-15 -41925