National overview: Romania

Who is responsible for MSFD implementation?

MSFD Article Art. 7 Competent authorities
Report date 2022-08-02
Access reports View all reports
CA code (EU, national)
ROMSCA1
ROMSCA2
ROMSCA3
ROMSCA4
ROMSCA5
ROMSCA6
ROMSCA7
ROMSCA8
Acronym, Name (national)
MMAP: Ministry of Environement, Waters and Forests (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor)
MADR: Ministry of Agriculture and Rural Development (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)
MAI: Ministry of Internal Affairs/General Inspectorate of Border Police (Ministerul Administraţiei şi Internelor / Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră)
MTI: Ministry of Transport and Infrastructure (Ministerul Transporturilor si Infrastructurii)
MLPDA: Ministry of Public Works, Development and Administration (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice)
ANPA: National Agency for Fisheries and Aquaculture (Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura)
ME: Ministry of Economy (Ministerul Economiei)
MS, DSP: Ministry of Health (Direcțiile de sănătate publică din Judetul Constanta si Judetul Tulcea)
Address
Libertatii 12 and Calea Plevnei 46-48, sect.1, Bucharest/Bucuresti, Romania, 040129
Bulevardul Carol I 17, Bucharest/Bucuresti, Romania, 030161
Răzoare 5, Bucharest/Bucuresti, Romania, 050506
Dinicu Golescu 38, Bucharest/Bucuresti, Romania, 010873
Str. Apolodor, Bucharest/Bucharest, Romania, 050706
Str. Sf. Vineri 29, Bucharest/Bucharest, Romania, -
Calea Victoriei 152, Bucharest/Bucuresti, Romania, 010072
Str. Mihai Eminescu 2, Str. Viitorului 50, Constanta, Tulcea/Constanta, Tulcea, Romania, 900591, 820236
URL
http://www.mmediu.ro
http://www.madr.ro
http://www.mai.gov.ro
http://www.mt.ro
www.mlpda.ro
http://www.anpa.ro
http://www.minind.ro
http://www.dspct.ro/, http://www.dspjtulcea.ro/
Legal status
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), functioneaza in baza Hotararii de Guvern nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Padurilor cu modificarile si completarile ulterioare, este organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului..
HG nr.30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Regionale
HG 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
HG 477/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
HG 545/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura
Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
Ordinul ministrului sănătății nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, cu modificările ulterioare
Responsibilities
Transpunerea şi implementarea directivei.
Protejarea resursei vii. Eliminarea pescuitului din ariile marine protejate. Controlul pescuitului. Renunţarea la uneltele de pescuit agresive pentru populaţii. Practici agricole durabile.
Control, intervenţie în caz de accident, protecţie resurse vii şi combaterea braconajului, monitorizarea navelor în apele teritoriale, asigurarea perimetrului cu nave în caz de poluare.
Elaborează norme şi reglementări specifice în transporturi, cu privire la protecţia mediului şi aprobă planurile de gestionare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii.
Responsabil cu implementarea Directivei Planificare Spatiala Maritima
responsabil resurse piscicole
Elaborează norme şi reglementări specifice, în vederea valorificării potenţialului energetic al Mării Negre.
Monitorizarea apelor de îmbăiere din zonele de competență
Reference
http://www.mmediu.ro/gospodarirea_apelor/rapoarte_ape.htm
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.mai.gov.ro/index22.htm ; http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.mt.ro/nou/articol.php?id=legi
www.mlpda.ro
http://www.anpa.ro
http://leg-armonizata.minind.ro/
http://192.168.0.149:8080/oficiale/afis.php?f=102274
Membership
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa"Constanta. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor: I. Unităţi finanţate din venituri proprii (Administraţia Naţională "Apele Române"). Agentia de Protectie a Mediului Constanta, Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.
-
Autoritățile administrației publice locale riverane Mării Negre, respectiv județele Tulcea și Constanța funcționează în subordinea Ministerului Administrației și Internelor
1. Unitățile care funcţioneazã în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii cu sursa de finantare din venituri proprii (Autoritatea Navală Românã); 2. Unitățile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A.Constanța)
Primaria Constanta, Primaria Tulcea
ANPA Constanta, ANPA Tulcea
Agenția Națională pentru Resurse Minerale funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
Direcțiile de sănătate publică județene (Constanța, Tulcea) sunt subordonate Ministerul Sănătății reprezentand autoritatea de sănătate publică la nivel local.
Regional coordination
1. Convenția privind protecția Mării Negre împortiva poluării (Convenția București, 1992) are rolul de a coordana activitățile de monitoring și control al poluării precum și de a facilita evaluarea stării biodiversității în regiunea marină Marea Neagră; 2. Acordul între Ministerul Mediului și Pădurilor din Romania și Ministerul Mediului și Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul apelor, semnat la București (2004) facilitează coordonarea activităților în zona comună în vederea implementării Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin; 3. Convenția pentru protecția fluviului Dunărea are rolul de a coordona activitățile de monitoring și control al calității fluviului Dunărea în vederea asigurării unei calități corespunzătoare a fluviului Dunărea contribuind implicit și la îmbunătățirii calității apei marine
Nu este aplicabil
Nu este aplicabil
Nu este aplicabil
Nu este aplicabil
Nu este aplicabil
Nu este aplicabil
Nu este aplicabil

Where is the MSFD implemented?

MSFD Article Art. 3(1) Marine waters
Report date 2022-04-01
Access reports View all reports
Member state marine waters
Romanian marine waters consist of Romanian territorial waters including WFD coastal waters and Romanian EEZ.
-

Areas for MSFD reporting

MSFD Article Art. 4/2017 Decision: Marine regions, subregions, and subdivisions
Report date 2022-04-01
Access reports View all reports
Region / subregion description
Assessment covers Romanian part of the Black Sea water.
Subdivisions
No subdivision were identified.
MRUs description (AreaType)
Assessment areas have been defined based on criteria in Art. 3.2 and 4.1 of MSFD, reuse of WFD coastal water bodies (Waters with variable salinity, Coastal waters, marine shelf waters, Marine off-shore waters)
MRUs
Region or subregion Member state Area type Marine Reporting Unit MRU Name Art. 8-9-10 (2012) Art. 11 (2014) Art. 13-14 (2016) Art. 17 (8-9-10) (2018) Art. 18 (2019) Art. 17 (11) (2020)
BLK RO RG_AssessmentArea BLK_RO_RG_CT
BLK_RO_RG_Coastal waters
Used
BLK RO RG_AssessmentArea BLK_RO_RG_MT01
BLK_RO_RG_Marine shelf waters
Used
BLK RO RG_AssessmentArea BLK_RO_RG_MT02
BLK_RO_RG_Marine waters
Used
BLK RO RG_AssessmentArea BLK_RO_RG_TT03
BLK_RO_RG_Waters with variable salinity
Used

Regional cooperation

MSFD Article Art. 5(2) and Art. 6 Regional cooperation
Report date 2022-04-01
Access reports View all reports
Region/ subregion
Art. 8 countries involved
Art. 8 nature of coordination
Art. 8 regional coherence
Art. 8 regional coherence problems
Art. 9 countries involved
Art. 9 nature of coordination
Art. 9 regional coherence
Art. 9 regional coherence problems
Art. 10 countries involved
Art. 10 nature of coordination
Art. 10 regional coherence
Art. 10 regional coherence problems

Uses and human activities and their pressures on marine environment

Title Analysis of predominant pressures and impacts, including human activity (Art. 8(1)(b))
Access reports View reports
Uses and human activities (MSFD Annex III, Table 2b) Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Physical restructuring of rivers, coastline or seabed (water management) All activities related to physical restructuring of rivers, coastline or seabed
Canalisation and other watercourse modifications
Coastal defence and flood protection
Land claim
Offshore structures (other than for oil/gas/renewables)
Restructuring of seabed morphology, including dredging and depositing of materials
Extraction of non-living resources All activities related to extraction of non-living resources
Extraction of minerals (rock, metal ores, gravel, sand, shell)
Extraction of oil and gas, including infrastructure
Extraction of salt
Extraction of water
Production of energy All activities related to production of energy
Transmission of electricity and communications (cables)
Non-renewable energy generation
Renewable energy generation (wind, wave and tidal power), including infrastructure
Extraction of living resources All activities related to extraction of living resources
Fish and shellfish harvesting (professional, recreational)
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
Fish and shellfish processing
Hunting and collecting for other purposes
Marine plant harvesting
Cultivation of living resources Agriculture
All activities related to cultivation of living resources
Aquaculture - freshwater
Aquaculture - marine, including infrastructure
Forestry
Transport Transport - air
All activities related to transport
Transport infrastructure
 • Physical disturbance to seabed
Transport - land
Transport - shipping
 • Physical disturbance to seabed
Urban and industrial uses All urban and industrial uses
Industrial uses
Urban uses
Waste treatment and disposal
Tourism and leisure Tourism and leisure activities
All activities related to tourism and leisure
Tourism and leisure infrastructure
Security/defence Military operations (subject to Article 2(2))
Education and research Research, survey and educational activities

Pressures affecting environmental status

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
D5 Eutrophication
 • Input of nutrients
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
 • Input of other substances
D9 Contaminants in seafood
 • Input of other substances
D10 Litter
D11 Energy, incl. underwater noise
 • Input of anthropogenic sound
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • Physical disturbance to seabed
 • All pressures
 • Physical loss of the seabed
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Current environmental status and extent to which GES is achieved (as reported in 2018)

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Features Marine Reporting Unit GES extent achieved GES extent unit GES achieved
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
Established non-indigenous species
BLK_RO_RG_CT
Not assessed
Established non-indigenous species
BLK_RO_RG_MT01
Not assessed
Established non-indigenous species
BLK_RO_RG_TT03
Not assessed
Newly-introduced non-indigenous species
BLK_RO_RG_CT
Not assessed
Newly-introduced non-indigenous species
BLK_RO_RG_MT01
4
Number of newly-introduced species
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Newly-introduced non-indigenous species
BLK_RO_RG_TT03
Not assessed
D5 Eutrophication
Eutrophication
BLK_RO_RG_CT
10
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Eutrophication
BLK_RO_RG_MT01
38
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Eutrophication
BLK_RO_RG_TT03
0
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D7 Hydrographical changes
Not reported
D8 Contaminants
Contaminants - non UPBT substances
BLK_RO_RG_CT
65
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
BLK_RO_RG_MT01
43
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
BLK_RO_RG_TT03
58
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BLK_RO_RG_CT
33
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BLK_RO_RG_MT01
20
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BLK_RO_RG_TT03
25
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D9 Contaminants in seafood
Contaminants - in seafood
BLK_RO_RG_MT01
100
Proportion of substances in good status
GES achieved by 2018
D10 Litter
Litter in the environment
BLK_RO_RG_CT
Unknown
Litter in the environment
BLK_RO_RG_MT01
100
Proportion of litter categories in good status
GES achieved by 2018
D11 Energy, incl. underwater noise
Continuous low frequency sound
BLK_RO_RG_CT
Not assessed
Continuous low frequency sound
BLK_RO_RG_MT01
Not assessed
Continuous low frequency sound
BLK_RO_RG_MT02
Not assessed
Continuous low frequency sound
BLK_RO_RG_TT03
Not assessed
Impulsive sound in water
BLK_RO_RG_CT
Not assessed
Impulsive sound in water
BLK_RO_RG_MT01
Not assessed
Impulsive sound in water
BLK_RO_RG_MT02
Not assessed
Impulsive sound in water
BLK_RO_RG_TT03
Not assessed
State-based descriptors D1 Birds
Not reported
D1 Mammals
Small toothed cetaceans
BLK_RO_RG_MT01
66
Proportion of species in good status within species group
Unknown
D1 Reptiles
Not reported
D1 Fish
Coastal fish
BLK_RO_RG_CT
GES achieved by 2018
Demersal shelf fish
BLK_RO_RG_MT01
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D1 Cephalopods
Not reported
D3 Commercial fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
BLK_RO_RG_MT01
Unknown
Commercially exploited fish and shellfish
BLK_RO_RG_TT03
GES achieved by 2018
D1 Pelagic habitats
Pelagic broad habitats
BLK_RO_RG_CT
Proportion of habitats in good status
Not assessed
Pelagic broad habitats
BLK_RO_RG_MT01
Proportion of habitats in good status
Not assessed
Pelagic broad habitats
BLK_RO_RG_TT03
Proportion of habitats in good status
Not assessed
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
Benthic broad habitats
BLK_RO_RG_CT
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Benthic broad habitats
BLK_RO_RG_MT01
Proportion of habitats in good status
Not assessed
Benthic broad habitats
BLK_RO_RG_TT03
Proportion of habitats in good status
Not assessed
Other benthic habitats
BLK_RO_RG_CT
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Physical disturbance to seabed
BLK_RO_RG_CT
Not assessed
Physical disturbance to seabed
BLK_RO_RG_MT01
Not assessed
Physical disturbance to seabed
BLK_RO_RG_TT03
Not assessed
Physical loss of the seabed
BLK_RO_RG_CT
Not assessed
Physical loss of the seabed
BLK_RO_RG_MT01
Not assessed
Physical loss of the seabed
BLK_RO_RG_TT03
Not assessed
D4 Food webs/D1 Ecosystems
Not reported

Environmental targets to achieve GES

Title Environmental targets (Art. 10)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
D5 Eutrophication
 • 5.1
 • 5.2
 • 5.3
 • 5.4
 • 5.5
 • 5.6
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
 • 8.1
D9 Contaminants in seafood
 • 9.1
D10 Litter
D11 Energy, incl. underwater noise
 • Ambient noise
 • Shipping
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
 • 1.2.1
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Measures to meet environmental targets and to achieve GES

Title Programme of measures (Art. 13)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
D5 Eutrophication
 • BLKRO-M023-M031
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
 • BLKRO-M023-M031
D9 Contaminants in seafood
D10 Litter
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
 • BLKRO-M016
 • BLKRO-M035--M036
 • BLKRO-M001-M010
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Exceptions reported when targets or GES cannot be achieved

Title Exceptions (Art. 14)
Access reports View reports
GES Descriptors Action or inaction for which MS is not responsible (Art. 14 (1a)) Natural causes (Art. 14 (1b)) Force majeure (Art. 14 (1c)) Physical modifications for overriding public interest (Art. 14 (1d)) Natural conditions preventing timely improvement (Art. 14 (1e)) No significant risk or disproportionate costs (Art. 14 (4))
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D5 Eutrophication
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
D9 Contaminants in seafood
D10 Litter 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2012

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
First cycle 2012-2017
Access reports View Art12 (8-9-10) report

Black Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Not reported (0)
D5 - Eutrophication
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D7 - Hydrographical changes
Not reported (0)
Inadequate (1)
Not reported (0)
D8 - Contaminants
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D9 - Contaminants in seafood
Not reported (0)
Not reported (0)
Not reported (0)
D10 - Marine litter
Not reported (0)
Not reported (0)
Not reported (0)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Not reported (0)
Not reported (0)
Not reported (0)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – mammals
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – reptiles
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – fish
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
D3 - Commercial fish and shellfish
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Not reported (0)
Inadequate (1)
Not reported (0)

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2018

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
Second cycle 2018-2023
Access reports View Art12 (8-9-10) report

Black Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Good (3)
Good (3)
Poor (2)
D5 - Eutrophication
Good (3)
Very good (4)
Poor (2)
D7 - Hydrographical changes
Poor (2)
Not reported (0)
Very poor (1)
D8 - Contaminants
Poor (2)
Very good (4)
Very poor (1)
D9 - Contaminants in seafood
Poor (2)
Good (3)
Very poor (1)
D10 - Marine litter
Very poor (1)
Poor (2)
Poor (2)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Not reported (0)
Not reported (0)
Not reported (0)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Not reported (0)
Not reported (0)
Not reported (0)
D1 - Biodiversity – mammals
Very poor (1)
Poor (2)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – reptiles
Not relevant (-)
Not relevant (-)
Not relevant (-)
D1 - Biodiversity – fish
Good (3)
Poor (2)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Not reported (0)
Not reported (0)
Not reported (0)
D3 - Commercial fish and shellfish
Poor (2)
Good (3)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Good (3)
Good (3)
Poor (2)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Poor (2)
Poor (2)
Very poor (1)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Not reported (0)
Not reported (0)
Very poor (1)

Reporting history and performance

MSFD Article Files available Access to reports Report due Report received Difference (days)
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • RO_MSCA_20200110.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_ca/envxjgxaw/ 1900-01-01 2020-01-29 -43857
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • MSFD_CompAuth_20180607.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_ca/envwziqjw/ 1900-01-01 2018-06-26 -43275
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • RO_MSFDCompAuth_20110606.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd8910/blkro/envunlyaq/ 2012-10-15 2013-02-07 -115
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • RO_MSCA_20110606.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_ca/envt3bx7q/ 1900-01-01 2012-03-26 -40992
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • Anexa_nr_2_-_MSFD_Competent_authorities.doc
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_ca/envteyhpw/ 1900-01-01 2011-06-06 -40698
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • 1.msfd2018-ART9_GES_18_12_03_04_03_05.xml
 • 2.msfd2018-Indicators_18_12.xml
 • 3.msfd2018-ART10_Targets_18_12_03_05.xml
 • 4.ART8_GES_18_12_3_05.xml
 • RO_msfd2018-ART8_ESA.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxmdjtw/ 2018-10-15 2020-04-06 -539
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • 1.msfd2018-ART9_GES_18_12_03_04_03_05.xml
 • 2.msfd2018-Indicators_18_12.xml
 • 3.msfd2018-ART10_Targets_18_12_03_05.xml
 • 4.ART8_GES_18_12_3_05.xml
 • RO_msfd2018-ART8_ESA.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxe7h_q/ 2018-10-15 2019-10-31 -381
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • 1.msfd2018-ART9_GES_18_12.xml
 • 2.msfd2018-Indicators_18_12.xml
 • 3.msfd2018-ART10_Targets_18_12.xml
 • 4.ART8_GES_18_12.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxbj1ow/ 2018-10-15 2018-12-18 -64
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - Text reports
 • Raport_ESA_8c_utilizare_mediu_marin.pdf
 • Romania_roof-report_8a_8b_9_10.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envxzia0w/ 2018-10-15 2019-09-30 -350
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - Text reports
 • Romania_roof-report.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envxbptkq/ 2018-10-15 2018-12-19 -65
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MSFD_WFDaug2015.shp.zip
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd8910/msfd4geo/envvevf9q/ 2012-10-15 2015-09-01 -1051
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • RO_MSFD10TI_20130430.xml
 • RO_MSFD8aFeatures_20130430.xml
 • RO_MSFD8bPressures_20130430.xml
 • RO_MSFD8cESA_20130430.xml
 • RO_MSFD9GES_20130430.xml
 • RO_MSFDFeatures_Overview_20130430.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd8910/blkro/envux97qw/ 2012-10-15 2013-04-30 -197
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • RO_MSFD8_19_3_1p0_20130430.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd8910/msfd4meta/envuxkccw/ 2012-10-15 2013-04-30 -197
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • Initial_Assessment_art_8.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd8910/msfd4text/envux98hw/ 2012-10-15 2013-04-30 -197
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • RO_MSFD10TI_20121220.xml
 • RO_MSFD4Geo_20121015.xml
 • RO_MSFD8aFeatures_20121220.xml
 • RO_MSFD8bPressures_20121220.xml
 • RO_MSFD8cESA_20121220.xml
 • RO_MSFD9GES_20121220.xml
 • RO_MSFDFeature_Overview_20121220.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd8910/blkro/envunlyaq/ 2012-10-15 2013-02-07 -115
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • RO_MSFD10TI_20121015.xml
 • RO_MSFD8aFeatures_20121015.xml
 • RO_MSFD8bPressures_20121015.xml
 • RO_MSFD8cESA_20121015.xml
 • RO_MSFD9GES_20121015.xml
 • RO_MSFDFeatures_Overview_20121015.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd8910/blkro/envuhwjew/ 2012-10-15 2012-10-15 +0
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • RO_MSFD4Geo_20121015.xml
 • RO_Marine_waters.dbf
 • RO_Marine_waters.prj
 • RO_Marine_waters.sbn
 • RO_Marine_waters.sbx
 • RO_Marine_waters.shp
 • RO_Marine_waters.shp.xml
 • RO_Marine_waters.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd8910/msfd4geo/envuhwiog/ 2012-10-15 2012-10-15 +0
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • Good_environmental_status_and_targets_art.9_10.pdf
 • Initial_Assessment_art_8.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd8910/msfd4text/envuhwuaq/ 2012-10-15 2012-10-15 +0
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • MSFD_monitoring_programmes__1.xml
 • RO-MSFDArt.11.xml
 • SubprogramROM_FIN.xls
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_mp/blkro/envvfjfxq/ 2014-10-15 2019-07-29 -1748
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • RO_ContaminantsSeafood_FIN_revised.doc
 • RO_Contaminants_FIN_revised.doc
 • RO_HydrographicalChanges_FIN_revised.doc
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_mp/envvhdwra/ 2014-10-15 2015-10-09 -359
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • RO_ContaminantsSeafood_FIN_revised.doc
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_mp/envvhetpg/ 2014-10-15 2015-10-09 -359
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • SubprogramROM_FIN.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_mp/blkro/envvje8mq/ 2014-10-15 2014-12-17 -63
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • RO_BiodiversityFish.pdf
 • RO_Birds.pdf
 • RO_CommercialFish.pdf
 • RO_ContaminantsSeafood.pdf
 • RO_Eutrophication.pdf
 • RO_Litter.pdf
 • RO_Mammals.pdf
 • RO_NIS.pdf
 • RO_Noise.pdf
 • RO_sea_bed_habitats.pdf
 • RO_water_column_habitats.pdf
 • Subprogram_ROM.xls
 • SubprogrmROM.xls
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_mp/msfd4text/envvgs_jg/ 2014-10-15 2014-11-24 -40
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • MSFD4Geo_RO_2018.xml
 • RO_MarineReportingUnits_2018.cpg
 • RO_MarineReportingUnits_2018.dbf
 • RO_MarineReportingUnits_2018.prj
 • RO_MarineReportingUnits_2018.sbn
 • RO_MarineReportingUnits_2018.sbx
 • RO_MarineReportingUnits_2018.shp
 • RO_MarineReportingUnits_2018.shp.xml
 • RO_MarineReportingUnits_2018.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envxery9w/ 2018-10-15 2019-01-28 -105
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • MSFD4Geo_RO_2018.xml
 • RO_MarineReportingUnits_2018.cpg
 • RO_MarineReportingUnits_2018.dbf
 • RO_MarineReportingUnits_2018.prj
 • RO_MarineReportingUnits_2018.sbn
 • RO_MarineReportingUnits_2018.sbx
 • RO_MarineReportingUnits_2018.shp
 • RO_MarineReportingUnits_2018.shp.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envw6380w/ 2018-10-15 2018-09-28 +17
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • RO_MarineReportingUnits_2018.cpg
 • RO_MarineReportingUnits_2018.dbf
 • RO_MarineReportingUnits_2018.prj
 • RO_MarineReportingUnits_2018.sbn
 • RO_MarineReportingUnits_2018.sbx
 • RO_MarineReportingUnits_2018.shp
 • RO_MarineReportingUnits_2018.shp.xml
 • RO_MarineReportingUnits_2018.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envwzn76g/ 2018-10-15 2018-06-27 +110
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • BLKRO_Exceptions_20170830.xml
 • BLKRO_Measures_20170830.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_pom/blkro/envwauyta/ 2016-03-31 2017-08-30 -517
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • BLKRO_PoM_report.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_pom/msfd4text/envwazxvq/ 2016-03-31 2017-08-30 -517
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • MSFD_water.cpg
 • MSFD_water.dbf
 • MSFD_water.prj
 • MSFD_water.sbn
 • MSFD_water.sbx
 • MSFD_water.shp
 • MSFD_water.shp.xml
 • MSFD_water.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/msfd_pom/msfd4geo/envwavznw/ 2016-03-31 2017-08-29 -516