Member State report / Art11 / 2014 / D1-B / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2014-10-15
GES Descriptor D1 Birds
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Reporter not found
Report date Date not found
Report access
Monitoring programme Monitoring programme name
MP_D1_4_6_Birds
MP_D1_4_6_Birds
MP_D1_4_6_Fish
MP_D1_4_6_Fish
Monitoring programme Reference existing programme
Monitoring programme Marine Unit ID
Q4e - Programme ID
BALLT-D018-3
BALLT-D018-3
BALLT-D01234-2
BALLT-D01234-2
Q4f - Programme description
Paukščių monitoringo priekrantės zonoje bei atviros jūros vandenyse dėka vertinama Europos Bendrijos svarbos žiemojančių jūrinių paukščių rūšinė sudėtis, gausumas ir pasiskirstymas. Vertinant tik šalies mastu, indikatorius gali būti įtakojamas ilgalaikio paukščių žiemaviečių persiskirstymo, pvz. dėl klimato kaitos ar buveinių kaitos poveikio, bei sezoninių oro sąlygų įtakos, pvz. ledo dangos šiauriau esančiose jūros akvatorijose. Monitoringas prisideda prie regioninio būklės vertinimo pagal HELCOM pagrindinį (core) rodiklį „abundance of waterbirds in the wintering season“. Taip pat vykdomos perinčių paukščių apskaitos, nors Lietuvoje peri vos kelios rūšys. Pastaraisiais metais stebimi reikšmingi ir greiti jūrinių paukščių populiacijų neigiami pokyčiai bei žiemavietėse iškylančios naujos grėsmės jūros paukščiams. Planuojamas žiemojančių jūros paukščių monitoringo periodiškumas ir stebima akvatorija leis laiku nustatyti šių paukščių populiacijų pokyčius bei tiksliau vertinti šių pokyčių galimas priežastis ir ryšius su kitais veiksniais. Naftos produktais susitepusių žuvusių jūrinių paukščių stebėsena leis vertinti jūros užterštumo naftos produktais lygį bei jo įtaką paukščių populiacijoms. Pagrindiniai trūkumai susiję su žvejybos keliamos grėsmės ir realiai daromos įtakos paukščių populiacijoms vertinimu. Šiuo metu jūros paukščių priegaudos žvejybos įrankiuose stebėsena ir vertinimo metodika vystymo stadijoje.
Paukščių monitoringo priekrantės zonoje bei atviros jūros vandenyse dėka vertinama Europos Bendrijos svarbos žiemojančių jūrinių paukščių rūšinė sudėtis, gausumas ir pasiskirstymas. Vertinant tik šalies mastu, indikatorius gali būti įtakojamas ilgalaikio paukščių žiemaviečių persiskirstymo, pvz. dėl klimato kaitos ar buveinių kaitos poveikio, bei sezoninių oro sąlygų įtakos, pvz. ledo dangos šiauriau esančiose jūros akvatorijose. Monitoringas prisideda prie regioninio būklės vertinimo pagal HELCOM pagrindinį (core) rodiklį „abundance of waterbirds in the wintering season“. Taip pat vykdomos perinčių paukščių apskaitos, nors Lietuvoje peri vos kelios rūšys. Pastaraisiais metais stebimi reikšmingi ir greiti jūrinių paukščių populiacijų neigiami pokyčiai bei žiemavietėse iškylančios naujos grėsmės jūros paukščiams. Planuojamas žiemojančių jūros paukščių monitoringo periodiškumas ir stebima akvatorija leis laiku nustatyti šių paukščių populiacijų pokyčius bei tiksliau vertinti šių pokyčių galimas priežastis ir ryšius su kitais veiksniais. Naftos produktais susitepusių žuvusių jūrinių paukščių stebėsena leis vertinti jūros užterštumo naftos produktais lygį bei jo įtaką paukščių populiacijoms. Pagrindiniai trūkumai susiję su žvejybos keliamos grėsmės ir realiai daromos įtakos paukščių populiacijoms vertinimu. Šiuo metu jūros paukščių priegaudos žvejybos įrankiuose stebėsena ir vertinimo metodika vystymo stadijoje.
The aim is to make a reliable assessment of the state and composition of Lithuanian coastal fish communities, taking into account the diversity of communities, age structure of the main fish species, population parameters of abundance and biomass, as well as changes in populations and communities. Indicators calculated using monitoring data are sufficiently sensitive and changes in population status are observed over the course of several years. The indicator’s dependence on commercial fishing is sufficiently demonstrated in various marine regions and freshwaters. Fishing intensity as one of the main factors affecting coastal fish communities is monitored and regulated by legislation. The monitoring of fish communities reflects the effectiveness of these fisheries regulatory measures. In order to provide a reliable assessment of the status and composition of the Lithuanian coastal fish communities, monitoring is foreseen on an annual basis in different areas of the Baltic Sea.
The aim is to make a reliable assessment of the state and composition of Lithuanian coastal fish communities, taking into account the diversity of communities, age structure of the main fish species, population parameters of abundance and biomass, as well as changes in populations and communities. Indicators calculated using monitoring data are sufficiently sensitive and changes in population status are observed over the course of several years. The indicator’s dependence on commercial fishing is sufficiently demonstrated in various marine regions and freshwaters. Fishing intensity as one of the main factors affecting coastal fish communities is monitored and regulated by legislation. The monitoring of fish communities reflects the effectiveness of these fisheries regulatory measures. In order to provide a reliable assessment of the status and composition of the Lithuanian coastal fish communities, monitoring is foreseen on an annual basis in different areas of the Baltic Sea.
Q5e - Natural variability
 • ExpertOpinion
 • Qualitative
 • Quantiative
 • ExpertOpinion
 • Qualitative
 • Quantiative
 • ExpertOpinion
 • Qualitative
 • Quantiative
 • ExpertOpinion
 • Qualitative
 • Quantiative
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate data
Y
Y
Y
Y
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Established methods
Y
Y
Y
Y
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate understanding of GES
Y
Y
Y
Y
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate capacity
Y
Y
Y
Y
Q5f - Description of programme for GES assessment
Monitoringo (apimančio žiemojančių jūros paukščių rūšinės sudėties, gausumo ir pasiskirstymo, apskaitos nuo kranto ir atviroje jūros dalyje) rezultatai bus pakankami jų panaudojimui jūros aplinkos būklei vertinti pagal naudojamą rodiklį – žiemojančių jūrinių paukščių populiacijos gausumas (1.2.1. rodiklis). Žiemojančių jūros paukščių stebėsenos koordinavimas regioniniu (Baltijos jūros) mastu leis įvertinti paukščių pasiskirstymo regione dėsningumus skirtingomis orų sąlygomis ir veikiant skirtingiems natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, ko neįmanoma padaryti vykdant stebėseną vienos šalies mastu. Koordinuota regioninių duomenų analizė taip pat įgalins stebėsenos duomenų pagrindu atlikti išsamias analizes atskirų rūšių atsako į įvairius natūralius ir antropogeninius veiksnius. Programa skirta žiemojančių jūros paukščių populiacijų stebėsenai ir įvairių jas veikiančių veiksnių vertinimui. Jei šio rodiklio GAB nebus pasiekta, išsamūs regiono mastu koordinuoti tyrimai ir duomenų analizė leis identifikuoti pagrindines priežastis, trukdančias pasiekti GAB bei atitinkamai atlikti papildomą analizę ir pasiūlyti reikalingas priemones. Monitoringo programa taip pat rinks informaciją būklei vertinti pagal 1.1.1., 1.1.2. rodiklius ir nustatyti GAB slenkstines vertes, kurių kol kas nėra nustatyta. Bus atnaujinta žuvusių nafta susitepusių jūros paukščių stebėsena ir įgalins būklės vertinimą pagal rodiklį „Naftos produktais susitepusių jūros paukščių dalis“ (1.3.1. rodiklis). Tačiau kol kas nenumatyta vykdyti jūros paukščių ir žinduolių priegaudos žvejybos įrankiuose stebėsenos (1.3.1. rodiklis). Todėl tai būtų pagrindinis trūkumas.
Monitoringo (apimančio žiemojančių jūros paukščių rūšinės sudėties, gausumo ir pasiskirstymo, apskaitos nuo kranto ir atviroje jūros dalyje) rezultatai bus pakankami jų panaudojimui jūros aplinkos būklei vertinti pagal naudojamą rodiklį – žiemojančių jūrinių paukščių populiacijos gausumas (1.2.1. rodiklis). Žiemojančių jūros paukščių stebėsenos koordinavimas regioniniu (Baltijos jūros) mastu leis įvertinti paukščių pasiskirstymo regione dėsningumus skirtingomis orų sąlygomis ir veikiant skirtingiems natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, ko neįmanoma padaryti vykdant stebėseną vienos šalies mastu. Koordinuota regioninių duomenų analizė taip pat įgalins stebėsenos duomenų pagrindu atlikti išsamias analizes atskirų rūšių atsako į įvairius natūralius ir antropogeninius veiksnius. Programa skirta žiemojančių jūros paukščių populiacijų stebėsenai ir įvairių jas veikiančių veiksnių vertinimui. Jei šio rodiklio GAB nebus pasiekta, išsamūs regiono mastu koordinuoti tyrimai ir duomenų analizė leis identifikuoti pagrindines priežastis, trukdančias pasiekti GAB bei atitinkamai atlikti papildomą analizę ir pasiūlyti reikalingas priemones. Monitoringo programa taip pat rinks informaciją būklei vertinti pagal 1.1.1., 1.1.2. rodiklius ir nustatyti GAB slenkstines vertes, kurių kol kas nėra nustatyta. Bus atnaujinta žuvusių nafta susitepusių jūros paukščių stebėsena ir įgalins būklės vertinimą pagal rodiklį „Naftos produktais susitepusių jūros paukščių dalis“ (1.3.1. rodiklis). Tačiau kol kas nenumatyta vykdyti jūros paukščių ir žinduolių priegaudos žvejybos įrankiuose stebėsenos (1.3.1. rodiklis). Todėl tai būtų pagrindinis trūkumas.
The status of the Baltic Sea Coastal Fish Community is assessed on the basis of HELCOM recommendations using 4 key indicators reflecting the state of the fish communities: the Community Diversity Index (Shannon Index) (Indicator 1.6.1.), the Community Size Index (high fish abundance) (indicator 1.7.1), the Community abundance index (predators) and the Community trophic index (indicators 4.2.1.). Methodological recommendations for the calculation of these indicators and data collection have been developed by HELCOM experts. For calculation purposes, the data shall be collected as part of the monitoring programme. The use of standardised studies over a number of years makes it possible to assess natural variations and to determine (expertly) the extent of anthropogenic exposure (variation of indicators and status depending on the intensity of known factors).
The status of the Baltic Sea Coastal Fish Community is assessed on the basis of HELCOM recommendations using 4 key indicators reflecting the state of the fish communities: the Community Diversity Index (Shannon Index) (Indicator 1.6.1.), the Community Size Index (high fish abundance) (indicator 1.7.1), the Community abundance index (predators) and the Community trophic index (indicators 4.2.1.). Methodological recommendations for the calculation of these indicators and data collection have been developed by HELCOM experts. For calculation purposes, the data shall be collected as part of the monitoring programme. The use of standardised studies over a number of years makes it possible to assess natural variations and to determine (expertly) the extent of anthropogenic exposure (variation of indicators and status depending on the intensity of known factors).
Q5g - Gap-filling date for GES assessment
After2020
After2020
By2018
By2018
Q5h - Plans to implement monitoring for GES assessment
Nuo 2016 metų planuojama sudažninti žiemojančių paukščių monitoringą (vykdyti kas du metus) ir išplėsti tyrimų rajoną, įtraukiant stebėjimus teritorinėje jūroje/IEZ. Taip pat paukščių stebėsenos koordinavimas, o taip pat duomenų analizė vykdoma ir regioniniu mastu. Lietuvos ekspertai dalyvauja tarptautinėse (regioninėse, Baltijos jūros) darbo grupėse, kuriose vykdoma duomenų analizė, rengiamos/tobulinamos vertinimo metodikos/rodikliai/GAB, identifikuojamos pagrindinės priežastys, trukdančios pasiekti GAB bei siūlomos reikalingos priemonės. Taip pat nuo 2016 metų planuojama atnaujinti nafta susitepusių žuvusių jūros paukščių stebėsena Lietuvos pakrantės zonoje. Šiuo metu jūros paukščių ir žinduolių priegaudos žvejybos įrankiuose rodiklis dar nėra parengtas. Duomenų rinkimo metodika kol kas nėra aiški nei nacionaliniu, nei regioniniu mastu. Kol kas regiono mastu testuojamos įvairios duomenų surinkimo metodikos, pritaikytos įvairiai žvejybos specifikai (laivų tipui, naudojamiems įrankiams ir pan.). Lietuvoje 2016-2018 metais planuojama atlikti studiją dėl priegaudos fiksavimo video registratorių pagalba. 2018 metais planuojama pasirengti vertinimo metodiką, 2020 metais - stebėsenos metodiką, o nuo 2021– pradėti stebėseną.
Nuo 2016 metų planuojama sudažninti žiemojančių paukščių monitoringą (vykdyti kas du metus) ir išplėsti tyrimų rajoną, įtraukiant stebėjimus teritorinėje jūroje/IEZ. Taip pat paukščių stebėsenos koordinavimas, o taip pat duomenų analizė vykdoma ir regioniniu mastu. Lietuvos ekspertai dalyvauja tarptautinėse (regioninėse, Baltijos jūros) darbo grupėse, kuriose vykdoma duomenų analizė, rengiamos/tobulinamos vertinimo metodikos/rodikliai/GAB, identifikuojamos pagrindinės priežastys, trukdančios pasiekti GAB bei siūlomos reikalingos priemonės. Taip pat nuo 2016 metų planuojama atnaujinti nafta susitepusių žuvusių jūros paukščių stebėsena Lietuvos pakrantės zonoje. Šiuo metu jūros paukščių ir žinduolių priegaudos žvejybos įrankiuose rodiklis dar nėra parengtas. Duomenų rinkimo metodika kol kas nėra aiški nei nacionaliniu, nei regioniniu mastu. Kol kas regiono mastu testuojamos įvairios duomenų surinkimo metodikos, pritaikytos įvairiai žvejybos specifikai (laivų tipui, naudojamiems įrankiams ir pan.). Lietuvoje 2016-2018 metais planuojama atlikti studiją dėl priegaudos fiksavimo video registratorių pagalba. 2018 metais planuojama pasirengti vertinimo metodiką, 2020 metais - stebėsenos metodiką, o nuo 2021– pradėti stebėseną.
Monitoring is scheduled to take place annually instead of 1 times every 3 years. The planned research sites will sufficiently cover the diversity of natural conditions in the area under assessment and the potential impact of human activities. Lithuanian experts participate in the regional (Baltic) working group (HELCOM FISH-PRO II) where indicators on the status of fish communities are developed, data analysis is carried out at regional level and gaps are identified. Where appropriate, consideration shall be given to shortcomings and possible solutions. For more information in the pdf report, pages 16-20.
Monitoring is scheduled to take place annually instead of 1 times every 3 years. The planned research sites will sufficiently cover the diversity of natural conditions in the area under assessment and the potential impact of human activities. Lithuanian experts participate in the regional (Baltic) working group (HELCOM FISH-PRO II) where indicators on the status of fish communities are developed, data analysis is carried out at regional level and gaps are identified. Where appropriate, consideration shall be given to shortcomings and possible solutions. For more information in the pdf report, pages 16-20.
Q6a -Relevant targets Q6a - Environmental target
4
4
4
4
Q6a -Relevant targets Q6a - Associated indicator
1.2.1 a 1.2.1 b 1.2.1 c 1.2.1 d 1.2.1 e 1.2.1 f 1.2.1 g 1.3.1 a
1.2.1 a 1.2.1 b 1.2.1 c 1.2.1 d 1.2.1 e 1.2.1 f 1.2.1 g 1.3.1 a
1.6.1 1.7.1 4.2.1 a 4.2.1 b 4.3.1 a 4.3.1 b 4.3.1 c 4.3.1 d 4.3.1 e 4.3.1 f
1.6.1 1.7.1 4.2.1 a 4.2.1 b 4.3.1 a 4.3.1 b 4.3.1 c 4.3.1 d 4.3.1 e 4.3.1 f
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_SuitableData
Y
Y
Y
Y
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_EstablishedMethods
Y
Y
Y
Y
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6d_AdequateCapacity
Y
Y
Y
Y
Q6c - Target updating
Y
Y
Y
Y
Q6d - Description of programme for targets assessment
2015 metais bus atnaujinti tikslai ir susiję pažangos vertinimo rodikliai, tuomet bus galima pakartotinai vertinti monitoringo rezultatų panaudojimą/programos adekvatumą.
2015 metais bus atnaujinti tikslai ir susiję pažangos vertinimo rodikliai, tuomet bus galima pakartotinai vertinti monitoringo rezultatų panaudojimą/programos adekvatumą.
The status shall be assessed annually using monitoring data on the basis of indicators of good environmental status. A revision of the objectives and related indicators is foreseen for 2015. The adequacy and adequacy of monitoring will then be assessed in order to assess progress towards objectives.
The status shall be assessed annually using monitoring data on the basis of indicators of good environmental status. A revision of the objectives and related indicators is foreseen for 2015. The adequacy and adequacy of monitoring will then be assessed in order to assess progress towards objectives.
Q6e - Gap-filling date for targets assessment
After2020
After2020
By2018
By2018
Q6f - Plans to implement monitoring for targets assessment
See 5h answer
See 5h answer
See 5h answer.
See 5h answer.
Q7a - Relevant activities
 • AgricultForestry
 • Defence
 • Fisheries
 • MiningSandGravel
 • RenewableEnergy
 • ResearchSurvey
 • SolidWasteDisposal
 • AgricultForestry
 • Defence
 • Fisheries
 • MiningSandGravel
 • RenewableEnergy
 • ResearchSurvey
 • SolidWasteDisposal
 • CablesPipelines
 • Dredging
 • Fisheries
 • Ports
 • ResearchSurvey
 • Shipping
 • SolidWasteDisposal
 • CablesPipelines
 • Dredging
 • Fisheries
 • Ports
 • ResearchSurvey
 • Shipping
 • SolidWasteDisposal
Q7b - Description of monitoring of activities
Siūloma žiemojančių jūros paukščių stebėsenos erdvinė apimtis, stebimų paukščių funkcinė ir rūšinė įvairovė bei stebėsenos periodiškumas leis laiku įvertinti pagrindines grėsmes ir poveikius, identifikuoti tokių poveikių mechanizmą ir laiku pasiūlyti atitinkamas poveikį švelninančias priemones, tuo pačiu užtikrinti GAB išlaikymą.
Siūloma žiemojančių jūros paukščių stebėsenos erdvinė apimtis, stebimų paukščių funkcinė ir rūšinė įvairovė bei stebėsenos periodiškumas leis laiku įvertinti pagrindines grėsmes ir poveikius, identifikuoti tokių poveikių mechanizmą ir laiku pasiūlyti atitinkamas poveikį švelninančias priemones, tuo pačiu užtikrinti GAB išlaikymą.
The location of the sites will sufficiently cover the diversity of natural conditions in the area under assessment and the potential impact of human activities.
The location of the sites will sufficiently cover the diversity of natural conditions in the area under assessment and the potential impact of human activities.
Q7c - Relevant measures
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate data
Y
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Established methods
Y
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate understanding of GES
Y
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate capacity
Y
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses activities and pressures
Y
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses effectiveness of measures
N
N
Y
Y
Q7d - Description of monitoring for measures
A programme of measures is under preparation. Priority should be given to the effects and risks for which measures are needed. In the light of the proposed measures, it is envisaged to specify the objectives and related indicators and to assess the impact of the measures (individually for each measure and integrated impact). The adequacy of the monitoring programme will be assessed accordingly. At the same time, common measures are planned at regional level for the whole region. The proposed measures will be considered and, where appropriate, planned to be implemented.
A programme of measures is under preparation. Priority should be given to the effects and risks for which measures are needed. In the light of the proposed measures, it is envisaged to specify the objectives and related indicators and to assess the impact of the measures (individually for each measure and integrated impact). The adequacy of the monitoring programme will be assessed accordingly. At the same time, common measures are planned at regional level for the whole region. The proposed measures will be considered and, where appropriate, planned to be implemented.
Q7f - Gap-filling date for activities and measures
After2020
After2020
By2018
By2018
Q8a - Links to existing Monitoring Programmes
 • Birds
 • HELCOM
 • Birds
 • HELCOM
 • HELCOM
 • Habitats
 • WFD
 • HELCOM
 • Habitats
 • WFD
Reference sub-programme Sub-programme ID
BALLT-D018_OiledBirds
BALLT-D01_BirdsWinter
BALLT-D01234_FishCoastal
BALLT-D01234_FishCoastal
Reference sub-programme Sub-programme name
Mobile species - mortality/injury rates from fisheries (targeted and/or incidental)
Mobile species - abundance and/or biomass
Mobile species - abundance and/or biomass
Mobile species - population characteristics
Q4g - Sub-programmes Sub-programme ID
BALLT-D018_OiledBirds
BALLT-D01_BirdsWinter
BALLT-D01234_FishCoastal
BALLT-D01234_FishCoastal
Q4g - Sub-programmes Sub-programme name
Mobile species - mortality/injury rates from fisheries (targeted and/or incidental)
Mobile species - abundance and/or biomass
Mobile species - abundance and/or biomass
Mobile species - population characteristics
Q4k - Monitoring purpose
StateImpact
StateImpact
StateImpact Pressurse Activities Measures
StateImpact Pressurse Activities Measures
Q4l - Links of monitoring programmes of other Directives and Conventions
Birds directive. Monitoring will be incorporated in wintering birds monitoring programme and described in text-based paper report, 11-13 pages.
Habitats directive, Birds directive. Monitoring described in the programme (paper report,7-11 pages)
Water Framework directive, Habitats directive; Monitoring incorporated into present programme and described in Monitoring programme description, paper report.
Water Framework directive, Habitats directive; Monitoring incorporated into present programme and described in Monitoring programme description, paper report.
Q5c - Features Q5c - Habitats
 • ShallRock ShallCoarseSed ShallSand ShallMxdSed MarineCoast HabitatsDirectiveAnnexI
 • ShallRock ShallCoarseSed ShallSand ShallMxdSed MarineCoast HabitatsDirectiveAnnexI
 • VarSalinity MarineCoast
 • VarSalinity MarineCoast
Q5c - Features Q5c - Species list
 • BirdsAll
 • BirdsInshoreBenthic
 • BirdsInshorePelagic
 • BirdsInshoreSurface
 • BirdsOffshorePelagic
 • BirdsOffshoreSurface
 • WildBirdSpecies
 • BirdsAll
 • BirdsInshoreBenthic
 • BirdsInshorePelagic
 • BirdsInshoreSurface
 • BirdsOffshorePelagic
 • BirdsOffshoreSurface
 • WildBirdSpecies
 • AnnexII_IV_V_Species
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
 • AnnexII_IV_V_Species
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
Q5c - Features Q5c - Physical/Chemical features
 • CurrentVelocity
 • IceCover
 • NutrientLevels
 • SeaBottomTemperature
 • SeaSurfaceTemperature
 • TopographyBathymetry
 • Transparency
 • Turbidity
 • Upwelling
 • WaveExposure
 • CurrentVelocity
 • IceCover
 • NutrientLevels
 • SeaBottomTemperature
 • SeaSurfaceTemperature
 • TopographyBathymetry
 • Transparency
 • Turbidity
 • Upwelling
 • WaveExposure
 • CurrentVelocity
 • NutrientLevels
 • OxygenLevels
 • Salinity
 • SeaBottomTemperature
 • SeaSurfaceTemperature
 • Transparency
 • CurrentVelocity
 • NutrientLevels
 • OxygenLevels
 • Salinity
 • SeaBottomTemperature
 • SeaSurfaceTemperature
 • Transparency
Q5c - Features Q5c - Pressures
 • AcutePollutionEvents
 • ChangeThermal
 • ExtractSpeciesAll
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • IntroNIS
 • IntroSynthComp
 • NutrientOrgEnrich
 • PhysDisturbance
 • PhysLoss_Seal
 • AcutePollutionEvents
 • ChangeThermal
 • ExtractSpeciesAll
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • IntroNIS
 • IntroSynthComp
 • NutrientOrgEnrich
 • PhysDisturbance
 • PhysLoss_Seal
 • AcutePollutionEvents
 • BioDisturb_other
 • ChangeHydrology
 • ChangeSalinity
 • ChangeThermal
 • ExtractSpeciesAll
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • InputN_Psubst
 • IntroHazSubstOther
 • IntroNIS
 • NutrientOrgEnrich
 • PhysDam_silt
 • PhysLoss_Smother
 • AcutePollutionEvents
 • BioDisturb_other
 • ChangeHydrology
 • ChangeSalinity
 • ChangeThermal
 • ExtractSpeciesAll
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • InputN_Psubst
 • IntroHazSubstOther
 • IntroNIS
 • NutrientOrgEnrich
 • PhysDam_silt
 • PhysLoss_Smother
Q9a - Elements
 • birds (all species)
 • Wintering birds (all species)
 • Coastal fish (all species)
 • Coastal fish (all species)
Q5a - GES criteria Relevant GES criteria
 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.6
 • 1.7
 • 4.2
 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.6
 • 1.7
 • 4.2
Q5b - GES indicators Relevant GES indicators
 • 1.1.1
 • 1.1.2
 • 1.2.1
 • 1.3.1
 • 1.1.1
 • 1.1.2
 • 1.2.1
 • 1.3.1
 • 1.1.1
 • 1.2.1
 • 1.3.1
 • 1.6.1
 • 1.7.1
 • 4.2.1
 • 1.1.1
 • 1.2.1
 • 1.3.1
 • 1.6.1
 • 1.7.1
 • 4.2.1
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population size
 • MP-9b-1-2-1
 • MP-9b-1-2-1
 • MP-9b-1-2-2
 • MP-9b-1-2-1
 • MP-9b-1-2-2
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population characteristics
 • MP-9b-1-3-2
 • MP-9b-1-3-3
 • MP-9b-1-3-8
 • MP-9b-1-3-1
 • MP-9b-1-3-2
 • MP-9b-1-3-3
 • MP-9b-1-3-1
 • MP-9b-1-3-2
 • MP-9b-1-3-3
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species impacts
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat extent
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (physical-chemical)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (biological)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat impacts
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure input
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure output
Q9b - Parameters monitored (activity) Activity
Q9b Parameters monitored (other) Other
Q41 Spatial scope
WFD_CW
WFD_CW TerritorialWaters EEZ
WFD_TW WFD_CW
WFD_TW WFD_CW
Q4j - Description of spatial scope
Birds are monitored in coastal areas (beaches).
Monitoring is carried out along the coast in every 3 years. Monitoring will be expanded to territorial and Exclusive Economic Zone (information in paper report 7-11 pages) with the frequency one time per 2 years.
Monitoring is carried out in accordance to the HELCOM methods, described in Monitoring programme description, paper report, 16-17 pages
Monitoring is carried out in accordance to the HELCOM methods, described in Monitoring programme description, paper report, 16-17 pages
Marine Unit IDs
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-01
Q4h - Temporal scope Start date- End date
1992-2003
1998-9999
1992-9999
1992-9999
Q9h - Temporal resolution of sampling
 • Yearly
 • 2yearly
 • 3yearly
 • Yearly monitoring is planning
 • 3yearly
 • Yearly monitoring is planning
Q9c - Monitoring method
Method described in Monitoring programme, text-based paper report.
Monitoring described in the programme (paper report,7-11 pages)
Method described in Monitoring programme, text-based paper report.
Method described in Monitoring programme, text-based paper report.
Q9d - Description of alteration to method
Q9e - Quality assurance
 • Other
 • metodika parengta OSPAR EcoQO laibasnapių narūnėlių susitepimo nafta monitoringo metodikos pagrindu
 • "Standard methodology for aerial waterbird surveys", kurią šalys/stebėtojai/mokslininkai pritaiko. tarptautinio patvirtinto standarto nėra
 • Other
 • COMBINE
 • COMBINE
Q9f - Quality control
DelayedValidation
RealValidation
DelayedValidation
DelayedValidation
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - Proportion of area covered %
63
50
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - No. of samples
240 km/metus (60 km apskaitų 4 kartus per sezoną)
apie 2500 km transektų (860 km ilgio transektų su trim pakartojimais)
Q9i - Description of sample representivity
Monitoring will be carried out in three areas three times a year.
no variations
Q10a - Scale for aggregation of data
 • Subregion
 • Region
 • Region
 • Region
Q10b - Other scale for aggregation of data
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data type
DataProducts
ProcessedData DataProducts Simulated
UnprocessedData ProcessedData
UnprocessedData ProcessedData
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access mechanism
URLdownload
URLdownload
URLdownload
URLdownload
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access rights
Open
Open
Open
Open
Q10c - Access to monitoring data Q10c - INSPIRE standard
EnvMonitoringFacilities
SpeciesDistribution
ManagementZonesReportingUnits
ManagementZonesReportingUnits
Q10c - Access to monitoring data Q10c Date data are available
2016-06
2016-06
2014-12
2014-12
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data update frequency
Yearly
2yearly
Yearly
Yearly
Q10d - Description of data access
under development
Under development
Gathered monitoring data is stored in databases at Environmental Protection Agency and Nature Research Centre (http://www.gamtostyrimai.lt/en/).
Gathered monitoring data is stored in databases at Environmental Protection Agency and Nature Research Centre (http://www.gamtostyrimai.lt/en/).