Member State report / Art11 / 2020 / D1-B / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2020-10-15
GES Descriptor D1 Birds
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental Protection Agency
Report date 2020-10-16
Report access

Descriptor
D1.1
D1.1
D1.1
D1.1
Monitoring strategy description
Valstybinėje 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programoje žiemojančių jūros paukščių monitoringas suplanuotas vykdyti visoje Baltijos jūros priekrantėje, teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje esančiose Natura 2000 teritorijose ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus, kasmet – ne mažiau kaip 1 teritorijoje sibirinėms gagoms. Tyrimų metu vertinama skirtingų rūšių žiemojančių jūros paukščių gausumas ir pasiskirstymas, vertinama apskaitų metu fiksuoti naftos produktais susitepę žuvę jūros paukščiai, žvejybinių tinklų išdėstymas, paukščių elgsena, lytis ir amžius. Iki šiol pagal monitoringo programą žiemojančių paukščių rūšių monitoringas buvo vykdomas daugiausia nuo kranto, įvertinant priekrantėje sutinkamų žiemojančių paukščių rodiklius, o išskirtinėje ekonominėje zonoje jūros paukščių apskaitos buvo pavienės, atliktos tik atskirų mokslinių tyrimų bei projektų metu. Dėl užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti, žiemojančių jūros paukščių apskaitos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, pagal Valstybinę 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programą, bus vykdomos du metus iš eilės, 2020/2021 ir 2021/2022 m. žiemą. Monitoringo duomenys naudojami jūros rajono būklei vertinti pagal D1-paukščiams: 1) Vandens storymėje besimaitinančių (pelaginių) paukščių gausumas (žiemojančių jūrinių paukščių populiacijos gausumas: Rudakaklis/juodakaklis naras (Gavia sp.); ausuotasis kragas (Podiceps cristatus); didysis dančiasnapis (Megus merganser); vidutinis dančiasnapis (Megus serrator); mažasis dančiasnapis (Margellus albellus); 2) Bentosu besimaitinančių paukščių gausumas (klykuolė (Bucephala clangula); nuodėgulė (Melanitta fusca); ledinė antis (Clangula hyemalis); sibirinė gaga (Polysticta stelleri); juodoji antis (Melanitta nigra); paprastoji gaga (Somateria mollissima). Poveikiui jūros rajonui vertinti: 1) Jūros paukščių priegauda verslinės žvejybos įrankiuose; 2) Naftos produktais susitepusių jūros paukščių dalis. Paukščių monitoringas pakrantėje vykdomas ne mažiau kaip 3 teritorijose (Kuršių nerijoje, žemyninės dalies pajūrio juostoje). Jo metu, be pagrindinių paukščių populiacijos rodiklių stebimi ir naftos produktais susitepę paukščiai.
Valstybinėje 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programoje žiemojančių jūros paukščių monitoringas suplanuotas vykdyti visoje Baltijos jūros priekrantėje, teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje esančiose Natura 2000 teritorijose ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus, kasmet – ne mažiau kaip 1 teritorijoje sibirinėms gagoms. Tyrimų metu vertinama skirtingų rūšių žiemojančių jūros paukščių gausumas ir pasiskirstymas, vertinama apskaitų metu fiksuoti naftos produktais susitepę žuvę jūros paukščiai, žvejybinių tinklų išdėstymas, paukščių elgsena, lytis ir amžius. Iki šiol pagal monitoringo programą žiemojančių paukščių rūšių monitoringas buvo vykdomas daugiausia nuo kranto, įvertinant priekrantėje sutinkamų žiemojančių paukščių rodiklius, o išskirtinėje ekonominėje zonoje jūros paukščių apskaitos buvo pavienės, atliktos tik atskirų mokslinių tyrimų bei projektų metu. Dėl užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti, žiemojančių jūros paukščių apskaitos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, pagal Valstybinę 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programą, bus vykdomos du metus iš eilės, 2020/2021 ir 2021/2022 m. žiemą. Monitoringo duomenys naudojami jūros rajono būklei vertinti pagal D1-paukščiams: 1) Vandens storymėje besimaitinančių (pelaginių) paukščių gausumas (žiemojančių jūrinių paukščių populiacijos gausumas: Rudakaklis/juodakaklis naras (Gavia sp.); ausuotasis kragas (Podiceps cristatus); didysis dančiasnapis (Megus merganser); vidutinis dančiasnapis (Megus serrator); mažasis dančiasnapis (Margellus albellus); 2) Bentosu besimaitinančių paukščių gausumas (klykuolė (Bucephala clangula); nuodėgulė (Melanitta fusca); ledinė antis (Clangula hyemalis); sibirinė gaga (Polysticta stelleri); juodoji antis (Melanitta nigra); paprastoji gaga (Somateria mollissima). Poveikiui jūros rajonui vertinti: 1) Jūros paukščių priegauda verslinės žvejybos įrankiuose; 2) Naftos produktais susitepusių jūros paukščių dalis. Paukščių monitoringas pakrantėje vykdomas ne mažiau kaip 3 teritorijose (Kuršių nerijoje, žemyninės dalies pajūrio juostoje). Jo metu, be pagrindinių paukščių populiacijos rodiklių stebimi ir naftos produktais susitepę paukščiai.
Valstybinėje 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programoje žiemojančių jūros paukščių monitoringas suplanuotas vykdyti visoje Baltijos jūros priekrantėje, teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje esančiose Natura 2000 teritorijose ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus, kasmet – ne mažiau kaip 1 teritorijoje sibirinėms gagoms. Tyrimų metu vertinama skirtingų rūšių žiemojančių jūros paukščių gausumas ir pasiskirstymas, vertinama apskaitų metu fiksuoti naftos produktais susitepę žuvę jūros paukščiai, žvejybinių tinklų išdėstymas, paukščių elgsena, lytis ir amžius. Iki šiol pagal monitoringo programą žiemojančių paukščių rūšių monitoringas buvo vykdomas daugiausia nuo kranto, įvertinant priekrantėje sutinkamų žiemojančių paukščių rodiklius, o išskirtinėje ekonominėje zonoje jūros paukščių apskaitos buvo pavienės, atliktos tik atskirų mokslinių tyrimų bei projektų metu. Dėl užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti, žiemojančių jūros paukščių apskaitos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, pagal Valstybinę 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programą, bus vykdomos du metus iš eilės, 2020/2021 ir 2021/2022 m. žiemą. Monitoringo duomenys naudojami jūros rajono būklei vertinti pagal D1-paukščiams: 1) Vandens storymėje besimaitinančių (pelaginių) paukščių gausumas (žiemojančių jūrinių paukščių populiacijos gausumas: Rudakaklis/juodakaklis naras (Gavia sp.); ausuotasis kragas (Podiceps cristatus); didysis dančiasnapis (Megus merganser); vidutinis dančiasnapis (Megus serrator); mažasis dančiasnapis (Margellus albellus); 2) Bentosu besimaitinančių paukščių gausumas (klykuolė (Bucephala clangula); nuodėgulė (Melanitta fusca); ledinė antis (Clangula hyemalis); sibirinė gaga (Polysticta stelleri); juodoji antis (Melanitta nigra); paprastoji gaga (Somateria mollissima). Poveikiui jūros rajonui vertinti: 1) Jūros paukščių priegauda verslinės žvejybos įrankiuose; 2) Naftos produktais susitepusių jūros paukščių dalis. Paukščių monitoringas pakrantėje vykdomas ne mažiau kaip 3 teritorijose (Kuršių nerijoje, žemyninės dalies pajūrio juostoje). Jo metu, be pagrindinių paukščių populiacijos rodiklių stebimi ir naftos produktais susitepę paukščiai.
Valstybinėje 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programoje žiemojančių jūros paukščių monitoringas suplanuotas vykdyti visoje Baltijos jūros priekrantėje, teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje esančiose Natura 2000 teritorijose ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus, kasmet – ne mažiau kaip 1 teritorijoje sibirinėms gagoms. Tyrimų metu vertinama skirtingų rūšių žiemojančių jūros paukščių gausumas ir pasiskirstymas, vertinama apskaitų metu fiksuoti naftos produktais susitepę žuvę jūros paukščiai, žvejybinių tinklų išdėstymas, paukščių elgsena, lytis ir amžius. Iki šiol pagal monitoringo programą žiemojančių paukščių rūšių monitoringas buvo vykdomas daugiausia nuo kranto, įvertinant priekrantėje sutinkamų žiemojančių paukščių rodiklius, o išskirtinėje ekonominėje zonoje jūros paukščių apskaitos buvo pavienės, atliktos tik atskirų mokslinių tyrimų bei projektų metu. Dėl užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti, žiemojančių jūros paukščių apskaitos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, pagal Valstybinę 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programą, bus vykdomos du metus iš eilės, 2020/2021 ir 2021/2022 m. žiemą. Monitoringo duomenys naudojami jūros rajono būklei vertinti pagal D1-paukščiams: 1) Vandens storymėje besimaitinančių (pelaginių) paukščių gausumas (žiemojančių jūrinių paukščių populiacijos gausumas: Rudakaklis/juodakaklis naras (Gavia sp.); ausuotasis kragas (Podiceps cristatus); didysis dančiasnapis (Megus merganser); vidutinis dančiasnapis (Megus serrator); mažasis dančiasnapis (Margellus albellus); 2) Bentosu besimaitinančių paukščių gausumas (klykuolė (Bucephala clangula); nuodėgulė (Melanitta fusca); ledinė antis (Clangula hyemalis); sibirinė gaga (Polysticta stelleri); juodoji antis (Melanitta nigra); paprastoji gaga (Somateria mollissima). Poveikiui jūros rajonui vertinti: 1) Jūros paukščių priegauda verslinės žvejybos įrankiuose; 2) Naftos produktais susitepusių jūros paukščių dalis. Paukščių monitoringas pakrantėje vykdomas ne mažiau kaip 3 teritorijose (Kuršių nerijoje, žemyninės dalies pajūrio juostoje). Jo metu, be pagrindinių paukščių populiacijos rodiklių stebimi ir naftos produktais susitepę paukščiai.
Coverage of GES criteria
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Gaps and plans
Pagrindinės žiemojančių paukščių monitoringo spragos: 1) nėra pakankamai duomenų apie žiemojančių jūros paukščių pasiskirstymą atviroje jūroje (EEZ), kurie galėtų būti naudojami atnaujinant geros aplinkos būklės rodiklius ir tikslus. Dėl užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti, tyrimai nusikėlė, tačiau bus padaryti per ateinančius 2 metus, monitoringo programos 2018-2023 m. įgyvendinimo metu. 2) Nėra pakankamai duomenų, skirtų žvejybos poveikiui jūros ekosistemoms įvertinti. Įsigaliojus Komisijos įgyvendinimo sprendimui (ES) 2016/1251 nuo 2017 m. visi paukščių ir žinduolių priegaudos atvejai turi būti registruojami vykdant 2017-2019 m. daugiametę Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programą. Atsakinga Žemės ūkio ministerija. Šiuo metu sprendžiami klausimai dėl gyvūnų priegaudos registravimo duomenų bazės. Siekiant įvertinti paukščių ir žinduolių priegaudos Lietuvos jūriniuose vandenyse mastą, ateinančius metus (2021 m.) bus vykdoma studija, kurios metu bus atliktas statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto įvertinimas ir parengti pasiūlymai dėl žvejybos reguliavimo priemonių, leidžiančių šio poveikio išvengti arba jį sumažinti. Surinkti priegaudos duomenys iš Baltijos jūros priekrantės ir atviros jūros bus naudojami atnaujinant geros jūros aplinkos būklės savybes ir peržiūrint tikslus.
Pagrindinės žiemojančių paukščių monitoringo spragos: 1) nėra pakankamai duomenų apie žiemojančių jūros paukščių pasiskirstymą atviroje jūroje (EEZ), kurie galėtų būti naudojami atnaujinant geros aplinkos būklės rodiklius ir tikslus. Dėl užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti, tyrimai nusikėlė, tačiau bus padaryti per ateinančius 2 metus, monitoringo programos 2018-2023 m. įgyvendinimo metu. 2) Nėra pakankamai duomenų, skirtų žvejybos poveikiui jūros ekosistemoms įvertinti. Įsigaliojus Komisijos įgyvendinimo sprendimui (ES) 2016/1251 nuo 2017 m. visi paukščių ir žinduolių priegaudos atvejai turi būti registruojami vykdant 2017-2019 m. daugiametę Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programą. Atsakinga Žemės ūkio ministerija. Šiuo metu sprendžiami klausimai dėl gyvūnų priegaudos registravimo duomenų bazės. Siekiant įvertinti paukščių ir žinduolių priegaudos Lietuvos jūriniuose vandenyse mastą, ateinančius metus (2021 m.) bus vykdoma studija, kurios metu bus atliktas statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto įvertinimas ir parengti pasiūlymai dėl žvejybos reguliavimo priemonių, leidžiančių šio poveikio išvengti arba jį sumažinti. Surinkti priegaudos duomenys iš Baltijos jūros priekrantės ir atviros jūros bus naudojami atnaujinant geros jūros aplinkos būklės savybes ir peržiūrint tikslus.
Pagrindinės žiemojančių paukščių monitoringo spragos: 1) nėra pakankamai duomenų apie žiemojančių jūros paukščių pasiskirstymą atviroje jūroje (EEZ), kurie galėtų būti naudojami atnaujinant geros aplinkos būklės rodiklius ir tikslus. Dėl užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti, tyrimai nusikėlė, tačiau bus padaryti per ateinančius 2 metus, monitoringo programos 2018-2023 m. įgyvendinimo metu. 2) Nėra pakankamai duomenų, skirtų žvejybos poveikiui jūros ekosistemoms įvertinti. Įsigaliojus Komisijos įgyvendinimo sprendimui (ES) 2016/1251 nuo 2017 m. visi paukščių ir žinduolių priegaudos atvejai turi būti registruojami vykdant 2017-2019 m. daugiametę Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programą. Atsakinga Žemės ūkio ministerija. Šiuo metu sprendžiami klausimai dėl gyvūnų priegaudos registravimo duomenų bazės. Siekiant įvertinti paukščių ir žinduolių priegaudos Lietuvos jūriniuose vandenyse mastą, ateinančius metus (2021 m.) bus vykdoma studija, kurios metu bus atliktas statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto įvertinimas ir parengti pasiūlymai dėl žvejybos reguliavimo priemonių, leidžiančių šio poveikio išvengti arba jį sumažinti. Surinkti priegaudos duomenys iš Baltijos jūros priekrantės ir atviros jūros bus naudojami atnaujinant geros jūros aplinkos būklės savybes ir peržiūrint tikslus.
Pagrindinės žiemojančių paukščių monitoringo spragos: 1) nėra pakankamai duomenų apie žiemojančių jūros paukščių pasiskirstymą atviroje jūroje (EEZ), kurie galėtų būti naudojami atnaujinant geros aplinkos būklės rodiklius ir tikslus. Dėl užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti, tyrimai nusikėlė, tačiau bus padaryti per ateinančius 2 metus, monitoringo programos 2018-2023 m. įgyvendinimo metu. 2) Nėra pakankamai duomenų, skirtų žvejybos poveikiui jūros ekosistemoms įvertinti. Įsigaliojus Komisijos įgyvendinimo sprendimui (ES) 2016/1251 nuo 2017 m. visi paukščių ir žinduolių priegaudos atvejai turi būti registruojami vykdant 2017-2019 m. daugiametę Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programą. Atsakinga Žemės ūkio ministerija. Šiuo metu sprendžiami klausimai dėl gyvūnų priegaudos registravimo duomenų bazės. Siekiant įvertinti paukščių ir žinduolių priegaudos Lietuvos jūriniuose vandenyse mastą, ateinančius metus (2021 m.) bus vykdoma studija, kurios metu bus atliktas statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto įvertinimas ir parengti pasiūlymai dėl žvejybos reguliavimo priemonių, leidžiančių šio poveikio išvengti arba jį sumažinti. Surinkti priegaudos duomenys iš Baltijos jūros priekrantės ir atviros jūros bus naudojami atnaujinant geros jūros aplinkos būklės savybes ir peržiūrint tikslus.
Related targets
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
Coverage of targets
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Related measures
Coverage of measures
Related monitoring programmes
 • BALLT-D014_FisheryByCatch
 • BALLT-D018_OiledBirds
 • BALLT-D01_BirdsWinter
 • BALLT-D014_FisheryByCatch
 • BALLT-D018_OiledBirds
 • BALLT-D01_BirdsWinter
 • BALLT-D014_FisheryByCatch
 • BALLT-D018_OiledBirds
 • BALLT-D01_BirdsWinter
 • BALLT-D014_FisheryByCatch
 • BALLT-D018_OiledBirds
 • BALLT-D01_BirdsWinter
Programme code
BALLT-D014_FisheryByCatch
BALLT-D018_OiledBirds
BALLT-D01_BirdsWinter
BALLT-D01_BirdsWinter
Programme name
BALLT-D014_FisheryByCatch
BALLT-D018_OiledBirds
BALLT-D01_BirdsWinter
BALLT-D01_BirdsWinter
Update type
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Old programme codes
Programme description
Šiuo metu nėra pakankamai duomenų, skirtų žvejybos poveikiui jūros ekosistemoms (priegaudai) įvertinti. Išsamius jūros paukščių priegaudos tyrimus 2001-2002 m. yra atlikęs Ekologijos institutas (dabar Gamtos tyrimų centras, http://www.gamtostyrimai.lt/), nuo 2015 iki 2019 metų duomenis apie paukščių priegaudą iš dalies priekrantės žvejų renka Lietuvos ornitotogų draugija (http://www.birdlife.lt/). Įsigaliojus Komisijos įgyvendinimo sprendimui (ES) 2016/1251 nuo 2017 m. visi paukščių ir žinduolių priegaudos atvejai turi būti registruojami vykdant 2017-2019 m. daugiametę Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programą. Atsakinga Žemės ūkio ministerija. Tačiau šiuo metu dar sprendžiami klausimai dėl gyvūnų priegaudos registravimo duomenų bazės. Siekiant įvertinti paukščių ir žinduolių priegaudos Lietuvos jūriniuose vandenyse mastą, ateinančius metus (2021 m.) bus vykdoma studija, kurios metu bus atliktas statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto įvertinimas ir parengti pasiūlymai dėl žvejybos reguliavimo priemonių, leidžiančių šio poveikio išvengti arba jį sumažinti. Surinkti priegaudos duomenys iš Baltijos jūros priekrantės ir atviros jūros bus naudojami atnaujinant geros jūros aplinkos būklės savybes ir peržiūrint tikslus.
Valstybinėje 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programoje žiemojančių jūros paukščių monitoringas suplanuotas vykdyti visoje Baltijos jūros priekrantėje, teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje esančiose Natura 2000 teritorijose ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus, kasmet – ne mažiau kaip 1 teritorijoje sibirinėms gagoms. Tyrimų metu vertinama skirtingų rūšių žiemojančių jūros paukščių gausumas ir pasiskirstymas, vertinama apskaitų metu fiksuoti naftos produktais susitepę žuvę jūros paukščiai, žvejybinių tinklų išdėstymas, paukščių elgsena, lytis ir amžius. Iki šiol pagal monitoringo programą žiemojančių paukščių rūšių monitoringas buvo vykdomas daugiausia nuo kranto, įvertinant priekrantėje sutinkamų žiemojančių paukščių rodiklius, o išskirtinėje ekonominėje zonoje jūros paukščių apskaitos buvo pavienės, atliktos tik atskirų mokslinių tyrimų bei projektų metu. Dėl užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti, žiemojančių jūros paukščių apskaitos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, pagal Valstybinę 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programą, bus vykdomos du metus iš eilės, 2020/2021 ir 2021/2022 m. žiemą.
Valstybinėje 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programoje žiemojančių jūros paukščių monitoringas suplanuotas vykdyti visoje Baltijos jūros priekrantėje, teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje esančiose Natura 2000 teritorijose ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus, kasmet – ne mažiau kaip 1 teritorijoje sibirinėms gagoms. Tyrimų metu vertinama skirtingų rūšių žiemojančių jūros paukščių gausumas ir pasiskirstymas, vertinama apskaitų metu fiksuoti naftos produktais susitepę žuvę jūros paukščiai, žvejybinių tinklų išdėstymas, paukščių elgsena, lytis ir amžius. Dėl užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti, žiemojančių jūros paukščių apskaitos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, pagal Valstybinę 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programą, bus vykdomos du metus iš eilės, 2020/2021 ir 2021/2022 m. žiemą. Duomenys apie jūros paukščių priegaudą verslinės žvejybos įrankiuose numatyta rinkti pagal duomenų rinkimo programą. Siekiant įvertinti paukščių ir žinduolių priegaudos Lietuvos jūriniuose vandenyse mastą, ateinančius metus (2021 m.) bus vykdoma studija, kurios metu bus atliktas statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto įvertinimas ir parengti pasiūlymai dėl žvejybos reguliavimo priemonių, leidžiančių šio poveikio išvengti arba jį sumažinti. Surinkti priegaudos duomenys iš Baltijos jūros priekrantės ir atviros jūros bus naudojami atnaujinant geros jūros aplinkos būklės savybes ir peržiūrint tikslus. Monitoringo duomenys naudojami jūros rajono (BAL-LT-AA-01) būklei vertinti pagal priimtus rodiklius: 1) Vandens storymėje besimaitinančių (pelaginių) paukščių gausumas (žiemojančių jūrinių paukščių populiacijos gausumas: Rudakaklis/juodakaklis naras (Gavia sp.); ausuotasis kragas (Podiceps cristatus); didysis dančiasnapis (Megus merganser); vidutinis dančiasnapis (Megus serrator); mažasis dančiasnapis (Margellus albellus); 2) Bentosu besimaitinančių paukščių gausumas (klykuolė (Bucephala clangula); nuodėgulė (Melanitta fusca); ledinė antis (Clangula hyemalis); sibirinė gaga (Polysticta stelleri); juodoji antis (Melanitta nigra); paprastoji gaga (Somateria mollissima). Rodikliai poveikiui vertinti: 1) Jūros paukščių priegauda verslinės žvejybos įrankiuose; 2) Naftos produktais susitepusių jūros paukščių dalis. Paukščių monitoringas pakrantėje vykdomas ne mažiau kaip 3 teritorijose (Kuršių nerijoje, žemyninės dalies pajūrio juostoje). Jo metu, be pagrindinių paukščių populiacijos rodiklių, stebimi ir naftos produk
Valstybinėje 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programoje žiemojančių jūros paukščių monitoringas suplanuotas vykdyti visoje Baltijos jūros priekrantėje, teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje esančiose Natura 2000 teritorijose ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus, kasmet – ne mažiau kaip 1 teritorijoje sibirinėms gagoms. Tyrimų metu vertinama skirtingų rūšių žiemojančių jūros paukščių gausumas ir pasiskirstymas, vertinama apskaitų metu fiksuoti naftos produktais susitepę žuvę jūros paukščiai, žvejybinių tinklų išdėstymas, paukščių elgsena, lytis ir amžius. Dėl užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti, žiemojančių jūros paukščių apskaitos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, pagal Valstybinę 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programą, bus vykdomos du metus iš eilės, 2020/2021 ir 2021/2022 m. žiemą. Duomenys apie jūros paukščių priegaudą verslinės žvejybos įrankiuose numatyta rinkti pagal duomenų rinkimo programą. Siekiant įvertinti paukščių ir žinduolių priegaudos Lietuvos jūriniuose vandenyse mastą, ateinančius metus (2021 m.) bus vykdoma studija, kurios metu bus atliktas statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto įvertinimas ir parengti pasiūlymai dėl žvejybos reguliavimo priemonių, leidžiančių šio poveikio išvengti arba jį sumažinti. Surinkti priegaudos duomenys iš Baltijos jūros priekrantės ir atviros jūros bus naudojami atnaujinant geros jūros aplinkos būklės savybes ir peržiūrint tikslus. Monitoringo duomenys naudojami jūros rajono (BAL-LT-AA-01) būklei vertinti pagal priimtus rodiklius: 1) Vandens storymėje besimaitinančių (pelaginių) paukščių gausumas (žiemojančių jūrinių paukščių populiacijos gausumas: Rudakaklis/juodakaklis naras (Gavia sp.); ausuotasis kragas (Podiceps cristatus); didysis dančiasnapis (Megus merganser); vidutinis dančiasnapis (Megus serrator); mažasis dančiasnapis (Margellus albellus); 2) Bentosu besimaitinančių paukščių gausumas (klykuolė (Bucephala clangula); nuodėgulė (Melanitta fusca); ledinė antis (Clangula hyemalis); sibirinė gaga (Polysticta stelleri); juodoji antis (Melanitta nigra); paprastoji gaga (Somateria mollissima). Rodikliai poveikiui vertinti: 1) Jūros paukščių priegauda verslinės žvejybos įrankiuose; 2) Naftos produktais susitepusių jūros paukščių dalis. Paukščių monitoringas pakrantėje vykdomas ne mažiau kaip 3 teritorijose (Kuršių nerijoje, žemyninės dalies pajūrio juostoje). Jo metu, be pagrindinių paukščių populiacijos rodiklių, stebimi ir naftos produk
Monitoring purpose
 • Human activities causing the pressures
 • Human activities causing the pressures
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
Other policies and conventions
 • Birds Directive
 • HELCOM Monitoring programmes
 • Habitats Directive
 • Birds Directive
 • HELCOM Monitoring programmes
 • Habitats Directive
Regional cooperation - coordinating body
Regional cooperation - countries involved
Regional cooperation - implementation level
Monitoring details
Features
Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) – diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
Benthic-feeding birds
Pelagic-feeding birds
Elements
 • Not Applicable
 • Not Applicable
 • Bucephala clangula
 • Clangula hyemalis
 • Melanitta fusca
 • Melanitta nigra
 • Polysticta stelleri
 • Somateria mollissima
 • Gavia spp.
 • Mergellus albellus
 • Mergus merganser
 • Mergus serrator
 • Podiceps cristatus
GES criteria
D1C1
D8C4
D1C2
D1C2
Parameters
 • Mortality (weight/volume; number of individuals)
 • Incidence
 • Abundance (number of individuals)
 • Abundance (number of individuals)
Parameter Other
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
Temporal scope (start date - end date)
2015-9999
1992-9999
1992-9999
1992-9999
Monitoring frequency
As needed
3-yearly
3-yearly
3-yearly
Monitoring type
 • Visual observation
 • Remote flight imagery
 • Visual observation
 • Remote flight imagery
 • Visual observation
 • Remote flight imagery
 • Visual observation
Monitoring method
 • Other monitoring method
 • HELCOM Guidelines for coordinated monitoring of wintering birds
 • HELCOM Guidelines for coordinated monitoring of wintering birds
 • HELCOM Guidelines for coordinated monitoring of wintering birds
Monitoring method other
Informaciją apie priegaudą turi pildyti žvejai savo žurnaluose.
Method described in Monitoring programme, text-based paper report.
Monitoring described in the programme (paper report,7-11 pages)
Monitoring described in the programme (paper report,7-11 pages)
Quality control
Informaciją apie priegaudą turi pildyti žvejai savo žurnaluose.
Tyrimų paslaugos perkamos. Tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus tyrėjams (darbo patirtis, leidimai tokiai veiklai, plačiai taikomų bendrų metodikų naudojimas). Ekspertai dalyvauja ICES/OSPAR/HELCOM JWG BIRD darbo grupių veikloje.
Tyrimų paslaugos perkamos. Tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus tyrėjams (darbo patirtis, leidimai tokiai veiklai, plačiai taikomų bendrų metodikų naudojimas). Ekspertai dalyvauja ICES/OSPAR/HELCOM JWG BIRD darbo grupių veikloje.
Tyrimų paslaugos perkamos. Tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus tyrėjams (darbo patirtis, leidimai tokiai veiklai, plačiai taikomų bendrų metodikų naudojimas). Ekspertai dalyvauja ICES/OSPAR/HELCOM JWG BIRD darbo grupių veikloje.
Data management
Informaciją kaupia Lietuvos ornitorogų draugija (http://www.birdlife.lt/), pagal Duomenų rinkimo programą - Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos (http://zuv.lt/)
Duomenys kaupiami Gamtos tyrimų centre http://www.gamtostyrimai.lt/en/.
Duomenys kaupiami Gamtos tyrimų centre http://www.gamtostyrimai.lt/en/. Naudojami vertinant jūros aplinkos būklę pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Teikiami HELCOM.
Duomenys kaupiami Gamtos tyrimų centre http://www.gamtostyrimai.lt/en/. Naudojami vertinant jūros aplinkos būklę pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Teikiami HELCOM.
Data access
Related indicator/name
Contact
References