Member State report / Art13 / 2022 / D1-B / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 13 Programme of measures (and Art. 17 updates)
Report due 2022-10-15
GES Descriptor D1 Birds
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental protection agency
Report date 2023-06-12
Report access 363

Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
RegionSubregion
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Measure code
BALLT-M008-T6PR7-N
BALLT-M019-T6PR5-A
BALLT-M020-T6PR6-A
BALLT-M021-T6PR7
BALLT-M012-T6PR8-N
BALLT-M016-T6PR2
BALLT-M018-T6PR4
BALLT-M020-T6PR6
BALLT-M022-T6PR1-A
BALLT-M017-T6PR3-A
Measure old code
BALLT-M019-T6PR5
BALLT-M019-T6PR5
BALLT-M021-T6PR7
BALLT-M016-T6PR2
BALLT-M018-T6PR4
BALLT-M020-T6PR6
BALLT-M015-T6PR1
BALLT-M017-T6PR3
Measure name
Parengti saugomų teritorijų apsaugos tikslus paukščių apsaugai svarbiose teritorijose ir suderinti su apsaugos priemonėmis
Užtikrinti, kad būtų naudojamos paukščius atbaidančios priemonės ar žvejybos reguliavimo priemonės
Atsižvelgiant į žvejybos poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto vertinimą, nustatyti žvejybos reguliavimo priemones, leidžiančias šio poveikio išvengti ar jį sumažinti mažiausiai 50 proc.
Vykdyti šviečiamąją veiklą jūros paukščių ir žinduolių priegaudos klausimais
Atlikti tyrimus ir įvertinti paukščių žiemojimo buveinių kokybę ir maisto resursų prieinamumą
Criteria for selecting areas of importance for bird conservation in the light of up-to-date information on the status of populations of seabirds
Improve the authorisation system for fishing in the Baltic Sea by ensuring that fishers receive full and up-to-date information on the specific area for which the fishing authorisation is issued.
Atlikti statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto vertinimą ir siūlyti Žemės ūkio ministerijai nustatyti žvejybos reguliavimo priemones, leidžiančias šio poveikio išvengti arba jį sumažinti;
Vykdyti žiemojančių jūros paukščių ir nafta suteptų jūros paukščių stebėseną Lietuvos jūriniuose vandenyse (ir Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje), dalyvauti regioniniu lygmeniu koordinuotoje žiemojančių jūros paukščių apskaitoje, siekiant įvertinti jūros paukščių gausumą ir pasiskirstymą Baltijos jūros mastu
Patvirtinti metodinius reikalavimus (duomenų rinkimo, apimties ir kokybės, analizės ir vertinimo metodų ir kt.) vertinti galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį jūros paukščiams
Measure description
Priemonė nustatytų saugomų teritorijų apsaugos prioritetus ir veiklas reikalingas konkrečioms vertybėms išsaugoti, būtų paruoštos priemonės užtikrinančios geresnę paukščių apsaugą saugomose teritorijose, kas padėtų išsaugoti žiemojančius jūros paukščius. Dabartiniai jūrinių saugomų teritorijų valdymo planai neturi konkrečių tikslų, nukreiptų į buveinių ar jos elementų apsaugą, įvertintų grėsmių bei galimų apsaugos priemonių. Šios priemonės įgyvendinimas sąlygotų tokių tikslų atsiradimą.
Siekiant mažinti jūros paukščių priegaudą žvejybos įrankiuose ir išvengti paukščių tiesioginio sužalojimo ar žūties, užtikrinti, kad būtų naudojamos paukščius atbaidančios ar žvejybos reguliavimo priemonės.
Atsižvelgiant į žvejybos priemonių poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto vertinimą, nustatyti žvejybos reguliavimo priemones (pavyzdžiui, aktyviau naudoti gaudykles, vykdyti žvejybą tinklaičiais paukščių žiemojimo laikotarpiu tamsiuoju paros metu, naudoti aitvarus atbaidančius paukščius), leidžiančias šio poveikio išvengti ar jį sumažinti bent 50%.
Jūros paukščių žiemojimo vietų kokybė nėra vertinama, bet yra vertinimas tik paukščių gausumas. Pagrindinė priežastys priviliojanti paukščius žiemoti Lietuvos saugomose teritorijose yra maisto resursų pasiūlą. Iki šiol nebuvo vertinimą jūros paukščių buveinių kokybė, toks vertinimas padėtų identifikuoti buveinių pokyčius ir geriau parinkti apsaugos prioritetus. Reikalinga atlikti kiekybinį ir kokybinį jūros dugno bestuburių pasiskirstymą ir žuvų bendrijos tyrimus saugomose teritorijose
Priemonės įgyvendinimas padės surinkti duomenis apie jūros paukščių populiacijos būklės pokyčius ir grėsmes.
Patvirtinti metodinius reikalavimus (duomenų rinkimo, apimties ir kokybės, analizės ir vertinimo metodų, poveikio mažinimo priemonių ir t.t.), kaip turėtų būti vertinamas galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis jūros paukščiams ir žinduoliams
Update type
Measure new in 2021 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure new in 2021 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure category
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 2.a
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 2.a
Category 2.a
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Policy conventions
Policy national
Responsible competent authority
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija
Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio ministerija, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
Aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija
Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Aplinkos apsaugos agentūra
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Responsible organisation
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija
Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio ministerija, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
Aplinkos ministerija
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija
Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Aplinkos apsaugos agentūra
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Coordination level
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
Regional cooperation countries
CEA
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
CEA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CBA
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
CBA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
Financing
 • Valstybės biudžetas ir (arba) 2021-2027 m. ES lėšos
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas ir (arba) Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas ir (arba) 2021-2027 m. ES lėšos
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
 • Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos"" 05.3.1-APVA-V-011 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga""
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
Measure purpose
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity); Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up)
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity); Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Establish monitoring programmes (of relevant activities, pressures or impacts); Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Pressures
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
Relevant KTMs
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the marine environment and for their control
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the marine environment and for their control
 • Measures to reduce biological disturbances in the marine environment from the extraction of species including incidental non-target catches
 • Measures to restore and conserve marine ecosystems
 • Research
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the marine environment and for their control
 • Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the marine environment and for their control
 • Research
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
Relevant targets
 • 6
 • 6
 • 6
 • 1
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 1
 • 6
 • 6
 • 6
Related indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
GEScomponent
 • D1-B
 • D1-B
 • D1-M
 • D1-B
 • D1-M
 • D1-B
 • D1-M
 • D1-B
 • D1-B
 • D1-B
 • D3
 • D6
 • D1-B
 • D1-M
 • D1-B
 • D1-B
Feature
 • Benthic-feeding birds
 • Pelagic-feeding birds
 • Benthic-feeding birds
 • Pelagic-feeding birds
 • Seals
 • Benthic-feeding birds
 • Pelagic-feeding birds
 • Seals
 • PresEnvBycatch
 • Benthic-feeding birds
 • Pelagic-feeding birds
 • Benthic-feeding birds
 • Pelagic-feeding birds
 • Surface-feeding birds
 • Benthic broad habitats
 • Benthic-feeding birds
 • Pelagic-feeding birds
 • PrevEnvAdvEffectsSppHab
 • Surface-feeding birds
 • PresEnvBycatch
 • Benthic-feeding birds
 • Pelagic-feeding birds
 • Benthic-feeding birds
 • Pelagic-feeding birds
Element
Temporal scope
2023-2027
2023-2027
2023-2027
2020-2022
2023-2027
2015
2018
2021-2023
2023-2027
2023-2027
Implementation status
Implementation not started
Implementation not started
Implementation started
Measure ongoing
Implementation not started
Measure implemented
Measure implemented
Measure implemented
Measure ongoing
Implementation not started
Implementation delay
Implementation reason
Progress description
Reason description