Member State report / Art11 / 2020 / D1-M / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2020-10-15
GES Descriptor D1 Mammals
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental Protection Agency
Report date 2020-10-16
Report access

Descriptor
D1.2
Monitoring strategy description
Sistemingas nuolatinis jūrinių žinduolių monitoringas (ruonių, jūros kiaulių) Lietuvos jūrinėje teritorijoje nevykdomas, nes nėra nuolatinių ruonių gulyklų vietų, o jūros kiaulės Lietuvos jūriniuose vandenyje pasirodo retai. Tačiau duomenys apie jūros žinduolius yra renkami, jie fragmentiniai, susiję su žinduolių pasirodymo dažnumu ar vykdomomis iniciatyvomis, projektais. SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise) projekto metu (2011-2013 m.) nustatyta, kad Lietuvos jūriniame rajone epizodiškai registruojami jūros kiaulių signalai. Paskaičiuota, kad žiemos sezonu Lietuvos jūriniuose vandenyse gali būti aptinkama 1-2% centrinės Baltijos jūros kiaulių populiacijos. Lietuva svarsto dalyvauti HELCOM inicijuotame SAMBAH II projekte, kurio metu bus įvertinta centrinės Baltijos jūros kiaulės populiacija ir pasiūlytos priemonės populiacijos išsaugojimui. Duomenis apie rastus gyvus ar kritusius ruonius Lietuvos pajūryje surenka nevyriausybinės organizacijos, informacija kiekvieną mėnesį perduodama atitinkamoms savivaldybėms. Duomenis apie Lietuvos jūros rajone sutiktus ruonius registruoja žvejai savo žvejybos žurnaluose. Tačiau iki šiol nėra pilnai renkami ruonių ir paukščių priegaudos duomenys, skirti žvejybos poveikiui jūros ekosistemoms įvertinti, sprendžiami klausimai dėl gyvūnų priegaudos registravimo duomenų bazės. HELCOM jūros rajono būklę siūlo vertinti pagal keturis žinduolių rodiklius: 1) Ruonių populiacijos gausumo trendas (Population trends and abundance of seals). Lietuvai šis rodiklis nepritaikomas, nes pagal metodiką monitoringas vykdomas ruonių gulyklose, kurių Lietuvos jūros vandenyse nėra. 2) Baltijos ruonių pasiskirstymas (Distribution of Baltic seals). Gali būti taikomas tik iš dalies, remiantis Lietuvos priekrantėje paleidžiamų pilkųjų ruonių, pažymėtų palydoviniais arba GSM siųstuvais, stebėjimų duomenimis. 3) Ruonių įmitimo būklė ir 4) Ruonių reprodukcijos būklė būtų tinkami Lietuvos dalies jūros rajono būklės vertinimui, tiriant Lietuvos priekrantėje rastus negyvus ruonius. Priemonių jūros rajono būklei gerinti programos rengimo etape bus inicijuota duomenų rinkimo strategija būklės vertinimui pagal HELCOM rodiklius: Ruonių įmitimo būklė ir Ruonių reprodukcijos būklė.
Coverage of GES criteria
Adequate monitoring will be in place by 2024
Gaps and plans
1) Iš HELCOM siūlomų rodiklių jūros žinduoliams keli (Ruonių įmitimo būklė ir Ruonių reprodukcijos būklė) galėtų būti pritaikomi Lietuvos jūros rajono būklei vertinti. Priemonių jūros rajono būklei gerinti programos rengimo metu bus inicijuota duomenų rinkimo strategija būklės vertinimui pagal HELCOM rodiklius: Ruonių įmitimo būklė ir Ruonių reprodukcijos būklė. 2) Nėra pakankamai duomenų, skirtų žvejybos poveikiui jūros ekosistemoms (priegaudai) įvertinti. Įsigaliojus Komisijos įgyvendinimo sprendimui (ES) 2016/1251 nuo 2017 m. visi paukščių ir žinduolių priegaudos atvejai turi būti registruojami vykdant 2017-2019 m. daugiametę Sajungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programą. Atsakinga Žemės ūkio ministerija Šiuo metu sprendžiami klausimai dėl gyvūnų priegaudos registravimo duomenų bazės. Siekiant įvertinti paukščių ir žinduolių priegaudos Lietuvos jūriniuose vandenyse mastą, ateinančius metus (2021 m.) bus vykdoma studija, kurios metu bus atliktas statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto įvertinimas ir parengti pasiūlymai dėl žvejybos reguliavimo priemonių, leidžiančių šio poveikio išvengti arba jį sumažinti. Surinkti priegaudos duomenys iš Baltijos jūros priekrantės ir atviros jūros bus naudojami atnaujinant geros jūros aplinkos būklės savybes ir peržiūrint tikslus. 3) Lietuvos jūrų muziejus vykdo projektą, kurio metu bus pastatytas Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras (2020 m. pradėtos statybos). Reabilitacijos centro paskirtis – paliktų ruonių jauniklių, sužalotų Baltijos jūros ruonių ir paukščių gydymas, slaugymas, išmokymas gyventi laisvėje.
Related targets
 • 1
Coverage of targets
Adequate monitoring will be in place by 2024
Related measures
Coverage of measures
Related monitoring programmes
 • BALLT-D014_FisheryByCatch
Programme code
BALLT-D014_FisheryByCatch
Programme name
BALLT-D014_FisheryByCatch
Update type
Same programme as in 2014
Old programme codes
Programme description
Šiuo metu nėra pakankamai duomenų, skirtų žvejybos poveikiui jūros ekosistemoms (priegaudai) įvertinti. Išsamius jūros paukščių priegaudos tyrimus 2001-2002 m. yra atlikęs Ekologijos institutas (dabar Gamtos tyrimų centras, http://www.gamtostyrimai.lt/), nuo 2015 iki 2019 metų duomenis apie paukščių priegaudą iš dalies priekrantės žvejų renka Lietuvos ornitotogų draugija (http://www.birdlife.lt/). Įsigaliojus Komisijos įgyvendinimo sprendimui (ES) 2016/1251 nuo 2017 m. visi paukščių ir žinduolių priegaudos atvejai turi būti registruojami vykdant 2017-2019 m. daugiametę Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programą. Atsakinga Žemės ūkio ministerija. Tačiau šiuo metu dar sprendžiami klausimai dėl gyvūnų priegaudos registravimo duomenų bazės. Siekiant įvertinti paukščių ir žinduolių priegaudos Lietuvos jūriniuose vandenyse mastą, ateinančius metus (2021 m.) bus vykdoma studija, kurios metu bus atliktas statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto įvertinimas ir parengti pasiūlymai dėl žvejybos reguliavimo priemonių, leidžiančių šio poveikio išvengti arba jį sumažinti. Surinkti priegaudos duomenys iš Baltijos jūros priekrantės ir atviros jūros bus naudojami atnaujinant geros jūros aplinkos būklės savybes ir peržiūrint tikslus.
Monitoring purpose
 • Human activities causing the pressures
Other policies and conventions
Regional cooperation - coordinating body
Regional cooperation - countries involved
Regional cooperation - implementation level
Monitoring details
Features
Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
Elements
 • Not Applicable
GES criteria
D1C1
Parameters
 • Mortality (weight/volume; number of individuals)
Parameter Other
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • Transitional waters (WFD)
Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
Temporal scope (start date - end date)
2015-9999
Monitoring frequency
As needed
Monitoring type
 • Visual observation
Monitoring method
 • Other monitoring method
Monitoring method other
Informaciją apie priegaudą turi pildyti žvejai savo žurnaluose.
Quality control
Informaciją apie priegaudą turi pildyti žvejai savo žurnaluose.
Data management
Informaciją kaupia Lietuvos ornitorogų draugija (http://www.birdlife.lt/), pagal Duomenų rinkimo programą - Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos (http://zuv.lt/)
Data access
Related indicator/name
Contact
References