Member State report / Art13 / 2022 / D1-M / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 13 Programme of measures (and Art. 17 updates)
Report due 2022-10-15
GES Descriptor D1 Mammals
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental protection agency
Report date 2023-06-12
Report access 363

Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
RegionSubregion
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Measure code
BALLT-M007-T6PR4-N
BALLT-M019-T6PR5-A
BALLT-M020-T6PR6-A
BALLT-M021-T6PR7
BALLT-M020-T6PR6
Measure old code
BALLT-M022-T6PR8
BALLT-M019-T6PR5
BALLT-M019-T6PR5
BALLT-M021-T6PR7
BALLT-M020-T6PR6
Measure name
Lietuvos jūrų muziejaus Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre vykdyti jūros žinduolių (ruonių) populiacijos tyrimus siekiant įvertinti reprodukcinę ir įmitimo būklę pagal HELCOM rekomendacijas 27–28/2 1 ir vykdyti jų populiacijos monitoringo programą
Užtikrinti, kad būtų naudojamos paukščius atbaidančios priemonės ar žvejybos reguliavimo priemonės
Atsižvelgiant į žvejybos poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto vertinimą, nustatyti žvejybos reguliavimo priemones, leidžiančias šio poveikio išvengti ar jį sumažinti mažiausiai 50 proc.
Vykdyti šviečiamąją veiklą jūros paukščių ir žinduolių priegaudos klausimais
Atlikti statomųjų tinklų poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto vertinimą ir siūlyti Žemės ūkio ministerijai nustatyti žvejybos reguliavimo priemones, leidžiančias šio poveikio išvengti arba jį sumažinti;
Measure description
2022 m. atidarytame Jūros gyvūnų reabilitacijos centre bus atliekami paplūdimiuose rastų ruonių gaišenų skrodimai, siekiant išsiaiškinti mitybos grandinės lygmenį, teršalų kiekius gyvūnuose, jų įmitimo būklę ir pan. Lietuvos jūrų muziejus, paleisdamas atgal į Baltijos jūrą Jūrų gyvūnų reabilitacijos centre išslaugytus ruoniukius, daliai jų pritvirtins siųstuvus, regioniniam ruonių pasiskirstymui, paplitimui vertinti.
Siekiant mažinti jūros paukščių priegaudą žvejybos įrankiuose ir išvengti paukščių tiesioginio sužalojimo ar žūties, užtikrinti, kad būtų naudojamos paukščius atbaidančios ar žvejybos reguliavimo priemonės.
Atsižvelgiant į žvejybos priemonių poveikio jūros paukščiams ir žinduoliams masto vertinimą, nustatyti žvejybos reguliavimo priemones (pavyzdžiui, aktyviau naudoti gaudykles, vykdyti žvejybą tinklaičiais paukščių žiemojimo laikotarpiu tamsiuoju paros metu, naudoti aitvarus atbaidančius paukščius), leidžiančias šio poveikio išvengti ar jį sumažinti bent 50%.
Update type
Measure modified since 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure category
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 2.a
Category 2.a
Policy conventions
Policy national
Responsible competent authority
Lietuvos jūrų muziejus
Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio ministerija, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
Aplinkos ministerija
Aplinkos apsaugos agentūra
Responsible organisation
Lietuvos jūrų muziejus
Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio ministerija, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
Aplinkos ministerija
Aplinkos apsaugos agentūra
Coordination level
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
Regional cooperation countries
CEA
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
CEA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CBA
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
CBA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
Financing
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas ir (arba) Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
 • Valstybės biudžetas
 • Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos"" 05.3.1-APVA-V-011 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga""
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Measure purpose
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys); Directly restores a species or habitat(s)
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity); Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up)
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity); Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Pressures
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
Relevant KTMs
 • Research
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the marine environment and for their control
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the marine environment and for their control
 • Measures to reduce biological disturbances in the marine environment from the extraction of species including incidental non-target catches
 • Measures to restore and conserve marine ecosystems
 • Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the marine environment and for their control
Relevant targets
 • 1
 • 6
 • 6
 • 1
 • 6
 • 1
 • 6
Related indicator
 • No indicator
 • No indicator
GEScomponent
 • D1-M
 • D1-B
 • D1-M
 • D1-B
 • D1-M
 • D1-B
 • D1-M
 • D1-B
 • D1-M
Feature
 • Seals
 • Benthic-feeding birds
 • Pelagic-feeding birds
 • Seals
 • Benthic-feeding birds
 • Pelagic-feeding birds
 • Seals
 • PresEnvBycatch
 • PresEnvBycatch
Element
Temporal scope
2023-2027
2023-2027
2023-2027
2020-2022
2021-2023
Implementation status
Implementation started
Implementation not started
Implementation started
Measure ongoing
Measure implemented
Implementation delay
Implementation reason
Progress description
Reason description