Member State report / Art10 / 2012 / D1-C / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 10 Environmental targets (and Art. 17 updates)
Report due 2012-10-15
GES Descriptor D1 Cephalopods
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental Protection Agency
Report date 2013-04-15
Report access BALLT_MSFD10TI_20130423.xml

BAL-LT-AA-01, BAL-LT-AA-02, BAL-LT-MS-01, BAL-LT-MS-02

Feature [Target or Indicator code]
D1.5
1.2.1
1.3.1
GES descriptor, criterion or indicator [GEScomponent]
D1-C
D1C2
D1C3
MarineUnitID
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
Method used
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
Description [Targets]
Ensuring the characteristic functioning of the marine ecosystem, the structure and area of benthic habitats, as well as the diversity, abundance and distribution of seabirds, fish and their important lower food marine organisms.
Threshold value [TargetValue]
Reference point type
TargetReferencePoint
TargetReferencePoint
LimitReferencePoint
Baseline
1981-2011
1988-2011
1992-2002
Proportion
100
100
100
Assessment method
As below
Gerą aplinkos būklę žymi toks rudakaklių narų (Gavia stellata), juodakaklių narų (Gavia arctica), ausuotųjų kragų (Podiceps cristatus), didžiųjų dančiasnapių (Megus merganser), nuodėgulių (Melanitta fusca), ledinių ančių (Clangula hyemalis), sibirinių gagų (Polysticta stelleri) ir klykuolių (Bucephala clangula) gausumas, kuris nukrypsta nuo 2002–2011 metais registruoto vidutinio gausumo ne daugiau nei 20%. Ateityje numatoma šį rodiklį vertinti ir alkiniams paukščiams – laibasnapiui narūnėliui (Uria aalge) ir alkai (Alca torda).
Apie ketvirtadalis visų 1992-2002 metais Lietuvos pakrantėje rastų žuvusių jūros paukščių buvo ištepti nafta; tokių paukščių santykinis skaičius ties Klaipėdos uostu buvo apie 3 kartus didesnis nei Kuršių Nerijos pakrantėje. Geros aplinkos būklės kriterijumi laikoma mažesnė nei 10% naftos produktais išteptų jūros paukščių dalis, tačiau šis kriterijus bus tikslinamas, remiantis atskirų jūros paukščių grupių bei rūšių ekologijos ir elgsenos savybėmis.
Development status
As below
Fully operational (in 2012)
Further development needed (expected to be operational by 2018 if adopted)
Type of target/indicator
State
State
State
Timescale
2020-12
Interim or GES target
GES
Compatibility with existing targets/indicators
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
Physical/chemical features
Predominant habitats
Functional group
 • BirdsInshorePelagic
 • BirdsInshoreBenthic
Pressures
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • IntroNonSynthSubst
 • IntroNonSynthSubst