Member State report / Art11 / 2014-2020 / D10 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2014-10-15; 2020-10-15
GES Descriptor D10 Litter
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Reporter not found
Report date Date not found; 2020-10-16
Report access
2014 data
2020 data
Monitoring programme Monitoring programme name
MP_D10
Monitoring programme Reference existing programme
Monitoring programme Marine Unit ID
Q4e - Programme ID
BALLT-D10-5
Q4f - Programme description
Programos tikslas vykdyti jūros aplinką teršiančių šiukšlių stebėseną Lietuvos jūros pakrantėje. Siekiama įvertinti hidrologinių sąlygų įtaką jūrinę aplinką teršiančių šiukšlių kaupimuisi krante, rekreacinės apkrovos įtaką, tuo pačiu įvertinant esamą atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą. Detalesnė informacija ataskaitoje. Kol kas Baltijos jūros regione nėra vykdomas išsamus jūrinę aplinką teršiančių šiukšlių monitoringas. Duomenų rinkimas kol kas yra tik epizodinis, pavieniai tyrimai inicijuojami ir atliekami savanorių ar nevyriausybinių organizacijų. Jūrinę aplinką teršiančių šiukšlių rinkimą iš paplūdimių organizuoja savivaldybių įstaigos ir bendrovės. 2014 m. buvo atlikta studija apie vandens storymėje skendinčių ir ant dugno besikaupiančių jūrinę aplinką teršiančių šiukšlių kiekius Lietuvos Baltijos jūros dalyje tyrimų atlikta nebuvo. Daugiau informacijos apie programą pdf ataskaitoje.
Q5e - Natural variability
 • ExpertOpinion
 • Qualitative
 • Quantiative
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate data
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Established methods
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate understanding of GES
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate capacity
N
Q5f - Description of programme for GES assessment
a. Monitoringo programa iš dalies padengia deskriptoriaus tikslus. Kol kas vykdomas jūros aplinką teršiančių šiukšlių monitoringas paplūdimyje, tačiau taip pat reikalinga vieninga metodika mikro ir makrodalelių monitoringui jūros vandenyje bei jūros dugne. b. Esamos netiesioginės informacijos panaudojimo rodikliams vystymas vyksta analizuojant esamus duomenis apie šiukšlių kiekius ir tipus, tačiau esamų duomenų masyvas yra ribotas ir nepakankamos rodikliams vystyti. For more details see paper: Scale, origin and spatial distribution of marine litter pollution in the Lithuanian coastal zone of the Baltic Sea. c. Kol nėra nustatytos GES ribos, šiuo metu nėra įmanoma nustatyti trendo. d. Monitoringo programos deskriptoriaus kriterijai nurodo antropogeninės taršos procesus. e. Regiononiu (HELCOM) ir Lietuvos mastu kol kas nėra sutarta kokia turi būti GES riba.
Q5g - Gap-filling date for GES assessment
After2020
Q5h - Plans to implement monitoring for GES assessment
Jūros aplinką teršiančių šiukšlių monitoringas Lietuvos jūros pakrantėje planuojamas vykdyti nuo 2016 metų. Regione yra testuojamos mikro dalelių aptikimo metodikos, kurios bus taikomos nacionaliniu mastu. Regiono mastu yra derinama duomenų, apie šiukšles ant jūros dugno, surinkimo metodika. Šiuo metu taip pat nėra duomenų apie jūros šiukšlių poveikį jūros gyvūnijai, nėra nustatyto/patvirtinto tinkamo bioindikatoriaus, leidžiančio stebėti jūrinę aplinką teršiančių šiukšlių poveikį jūros gyvūnijai. Trūksta tinkamų jūros aplinką teršiančių šiukšlių, kurias praryja jūrų gyvūnai, tyrimo metodų Baltijos jūros regiono mastu. Regiono mastu yra parengtas jūros aplinką teršiančių šiukšlių veiksmų planas, kurį numatoma vykdyti nacionaliniu mastu.
Q6a -Relevant targets Q6a - Environmental target
Q6a -Relevant targets Q6a - Associated indicator
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_SuitableData
N
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_EstablishedMethods
N
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6d_AdequateCapacity
N
Q6c - Target updating
Y
Q6d - Description of programme for targets assessment
Tikslai bus suformuoti 2015 metų pirmoje pusėje ir tuomet bus vertinamas monitoringo adekvatumas ir jo pakankamumas vertinant tikslų pažangą. Pagal poreikį programa bus tobulinama.
Q6e - Gap-filling date for targets assessment
After2020
Q6f - Plans to implement monitoring for targets assessment
Programme will be checked against increased knowledge about risks and impacts. Implementation of MSFD requires determining progress targets for achieving Good Environment Status of marine environment. Up to date, there was now nowledge on current state of marine litter pollution in the region. Therefore results of current investigation allows to define trend indicators for monitoring of level of marine littering as it was proposed by MSFD GES Technical Subgroup on Marine Litter. Jūros aplinką teršiančių šiukšlių paplūdimio zonoje stebėsena - 2016 – monitoringo pradžia; Mikrodalelių gausumas ir charakteristikos vandens storymėje, jūrą teršiančios šiukšlės jūros dugne - 2021 metai monitoringo pradžia. Bus planuojama diskusija su Lietuvos Žuvininkystės tyrimų laboratorija dėl galimybių pradėti jūrą teršiančių šiukšlių stebėseną jūros dugne anksčiau, prisijungus prie BITS (Baltic International Trawl Survey) stebėjimų.
Q7a - Relevant activities
 • ResearchSurvey
 • Shipping
 • SolidWasteDisposal
 • TourismRecreation
Q7b - Description of monitoring of activities
2014 year study showed that, tourism related marine litter items showed weak seasonal dependency, but were most abundant during spring and summer surveys. Both tourism and fishery related beach marine litter (BML) strongly depend on the location. Fishery related items, such as tangled nets/ cord/rope and string or fishing lines, etc., made 15.5 % (~37 items) of total identified objects and were most abundant compared to other beaches. Most of the identified litter had no evidence of marine organisms attached. This fact indicates, that period spent at sea floating/submerged was rather short and therefore allows interpreting that main sources of pollution are local(for more information see paper Balčiūnas, 2014).
Q7c - Relevant measures
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate data
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Established methods
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate understanding of GES
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate capacity
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses activities and pressures
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses effectiveness of measures
N
Q7d - Description of monitoring for measures
Q7f - Gap-filling date for activities and measures
After2020
Q8a - Links to existing Monitoring Programmes
 • HELCOM
 • OSPAR
Reference sub-programme Sub-programme ID
Reference sub-programme Sub-programme name
Litter - characteristics and abundance/volume
Q4g - Sub-programmes Sub-programme ID
Q4g - Sub-programmes Sub-programme name
Litter - characteristics and abundance/volume
Q4k - Monitoring purpose
Q4l - Links of monitoring programmes of other Directives and Conventions
Q5c - Features Q5c - Habitats
 • LitSed
Q5c - Features Q5c - Species list
 • BirdsAll
 • BirdsInshoreBenthic
 • BirdsInshoreHerbiv
 • BirdsInshorePelagic
 • BirdsInshoreSurface
 • BirdsIntertidalBenthic
 • BirdsOffshorePelagic
 • BirdsOffshoreSurface
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
 • MammalsAll
 • MammalsSeals
Q5c - Features Q5c - Physical/Chemical features
Q5c - Features Q5c - Pressures
 • Litter
 • SystematicReleaseSubst
Q9a - Elements
Q5a - GES criteria Relevant GES criteria
 • 10.1
Q5b - GES indicators Relevant GES indicators
 • 10.1.1
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population size
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population characteristics
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species impacts
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat extent
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (physical-chemical)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (biological)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat impacts
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure input
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure output
Q9b - Parameters monitored (activity) Activity
Q9b Parameters monitored (other) Other
Q41 Spatial scope
Q4j - Description of spatial scope
Marine Unit IDs
 • BAL-LT-AA-01
Q4h - Temporal scope Start date- End date
-
Q9h - Temporal resolution of sampling
Q9c - Monitoring method
Q9d - Description of alteration to method
Q9e - Quality assurance
Q9f - Quality control
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - Proportion of area covered %
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - No. of samples
Q9i - Description of sample representivity
Q10a - Scale for aggregation of data
Q10b - Other scale for aggregation of data
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data type
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access mechanism
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access rights
Q10c - Access to monitoring data Q10c - INSPIRE standard
Q10c - Access to monitoring data Q10c Date data are available
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data update frequency
Q10d - Description of data access
Descriptor
D10
D10
Monitoring strategy description
Šiukšlių (mikro ir makrošiukšlių) monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus kasmet. Tyrimų metu numatoma atlikti šiukšlių, įskaitant mikrofrakcijos šiukšlių, tyrimus Lietuvos Baltijos jūros ir Kuršių marių paplūdimiuose, vandenyje ir dugno nuosėdose, įvertinti šiukšlių pasiskirstymą pagal vietas, kiekius ir kitas charakteristikas. Tyrimų metu taip pat bus įvertinami taršos šiukšlėmis šaltiniai: tiriama paviršinėse nuotekose bei miestų komunalinėse nuotekose aptiktų šiukšlių kiekiai ir sudėtis, šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) kiekiai ir sudėtis upėje. Renkamų duomenų pagrindu bus vertinami D10 deskriptoriaus būklės ir tikslo pasiekimo rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04 rajonas); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03 rajonas). Šiuo metu naudojami rodikliai taikomi tik makrošiukšlėms, tačiau papildžius monitoringo programą ir ją įgyvendinus, bus galima peržiūrėti ir papildyti rodiklius mikrošiukšlių parametrų vertinimu.
Šiukšlių (mikro ir makrošiukšlių) monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus kasmet. Tyrimų metu numatoma atlikti šiukšlių, įskaitant mikrofrakcijos šiukšlių, tyrimus Lietuvos Baltijos jūros ir Kuršių marių paplūdimiuose, vandenyje ir dugno nuosėdose, įvertinti šiukšlių pasiskirstymą pagal vietas, kiekius ir kitas charakteristikas. Tyrimų metu taip pat bus įvertinami taršos šiukšlėmis šaltiniai: tiriama paviršinėse nuotekose bei miestų komunalinėse nuotekose aptiktų šiukšlių kiekiai ir sudėtis, šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) kiekiai ir sudėtis upėje. Renkamų duomenų pagrindu bus vertinami D10 deskriptoriaus būklės ir tikslo pasiekimo rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04 rajonas); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03 rajonas). Šiuo metu naudojami rodikliai taikomi tik makrošiukšlėms, tačiau papildžius monitoringo programą ir ją įgyvendinus, bus galima peržiūrėti ir papildyti rodiklius mikrošiukšlių parametrų vertinimu.
Coverage of GES criteria
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Gaps and plans
Šiukšlių (mikro ir makrošiukšlių) monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus kasmet. Tyrimų metu numatoma atlikti šiukšlių, įskaitant mikrofrakcijos šiukšlių, tyrimus Lietuvos Baltijos jūros ir Kuršių marių paplūdimiuose, vandenyje ir dugno nuosėdose, įvertinti šiukšlių pasiskirstymą pagal vietas, kiekius ir kitas charakteristikas. Tyrimų metu taip pat bus įvertinami taršos šiukšlėmis šaltiniai: tiriama paviršinėse nuotekose bei miestų komunalinėse nuotekose aptiktų šiukšlių kiekiai ir sudėtis, šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) kiekiai ir sudėtis upėje. Renkamų duomenų pagrindu bus vertinami D10 deskriptoriaus būklės ir tikslo pasiekimo rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04 rajonas); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03 rajonas). Šiuo metu naudojami rodikliai taikomi tik makrošiukšlėms, tačiau papildžius monitoringo programą ir ją įgyvendinus, bus galima peržiūrėti ir papildyti rodiklius mikrošiukšlių parametrų vertinimu.
Šiukšlių (mikro ir makrošiukšlių) monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus kasmet. Tyrimų metu numatoma atlikti šiukšlių, įskaitant mikrofrakcijos šiukšlių, tyrimus Lietuvos Baltijos jūros ir Kuršių marių paplūdimiuose, vandenyje ir dugno nuosėdose, įvertinti šiukšlių pasiskirstymą pagal vietas, kiekius ir kitas charakteristikas. Tyrimų metu taip pat bus įvertinami taršos šiukšlėmis šaltiniai: tiriama paviršinėse nuotekose bei miestų komunalinėse nuotekose aptiktų šiukšlių kiekiai ir sudėtis, šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) kiekiai ir sudėtis upėje. Renkamų duomenų pagrindu bus vertinami D10 deskriptoriaus būklės ir tikslo pasiekimo rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04 rajonas); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03 rajonas). Šiuo metu naudojami rodikliai taikomi tik makrošiukšlėms, tačiau papildžius monitoringo programą ir ją įgyvendinus, bus galima peržiūrėti ir papildyti rodiklius mikrošiukšlių parametrų vertinimu.
Related targets
 • 8
 • 8
Coverage of targets
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Related measures
Coverage of measures
Related monitoring programmes
 • BALLT-D10_Litter
 • BALLT-D10_Litter
Programme code
BALLT-D10_Litter
BALLT-D10_Litter
Programme name
BALLT-D10_Litter
BALLT-D10_Litter
Update type
Modified from 2014
Modified from 2014
Old programme codes
 • BALLT-D10_Macrolitter
 • BALLT-D10_Macrolitter
Programme description
Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę 2018-2023 m. programą. Monitoringo programos dalis BALLT-D10_Litter apima šiukšlių (makro ir mikrošiukšlių) tyrimus Baltijos jūros tyrimų rajonuose BAL-LT-AA-04 (paplūdimiuose) ir BAL-LT-AA-03 (ant jūros dugno). Šiukšlių monitoringas Lietuvos jūriniame rajone bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus. Duomenys naudojami BAL-LT-AA-04 ir BAL-LT-AA-03 rajonų būklės vertinimui pagal D10. Renkamų duomenų pagrindu vertinami D10 rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03). Duomenys bus kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje.
Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę 2018-2023 m. programą. Monitoringo programos dalis BALLT-D10_Litter apima šiukšlių (makro ir mikrošiukšlių) tyrimus Baltijos jūros tyrimų rajonuose BAL-LT-AA-04 (paplūdimiuose) ir BAL-LT-AA-03 (ant jūros dugno). Šiukšlių monitoringas Lietuvos jūriniame rajone bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus. Duomenys naudojami BAL-LT-AA-04 ir BAL-LT-AA-03 rajonų būklės vertinimui pagal D10. Renkamų duomenų pagrindu vertinami D10 rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03). Duomenys bus kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje.
Monitoring purpose
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
Other policies and conventions
 • HELCOM Monitoring programmes
 • HELCOM Monitoring programmes
Regional cooperation - coordinating body
Regional cooperation - countries involved
Regional cooperation - implementation level
Monitoring details
Features
Litter in the environment
Micro-litter in the environment
Litter in the environment
Micro-litter in the environment
Litter in the environment
Micro-litter in the environment
Litter in the environment
Micro-litter in the environment
Elements
 • Undefined
 • Artificial polymer materials
GES criteria
D10C1
D10C2
Parameters
 • Amount on coastline
 • Amount on seabed
 • Amount on coastline
 • Amount on seabed
 • Amount on water surface
Parameter Other
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-04
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-04
Temporal scope (start date - end date)
2012-9999
2012-9999
Monitoring frequency
Other
Other
Monitoring type
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • Visual observation
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • Visual observation
Monitoring method
 • OSPAR CEMP Guidelines for monitoring marine litter washed ashore and/or deposited on coastlines (beach litter)
 • OSPAR CEMP Guidelines for monitoring marine litter washed ashore and/or deposited on coastlines (beach litter)
Monitoring method other
Method described in Monitoring programme paper report
Method described in Monitoring programme paper report
Quality control
Tyrimų paslaugos yra perkamos. Tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus tyrėjams (darbo patirtis, leidimai tokiai veiklai, plačiai taikomų bendrų metodikų naudojimas).
Tyrimų paslaugos yra perkamos. Tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus tyrėjams (darbo patirtis, leidimai tokiai veiklai, plačiai taikomų bendrų metodikų naudojimas).
Data management
Monitoringo duomenys bus kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Bus naudojami vertinant jūros aplinkos būklę, stebint daugiametes tendencijas. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt).
Monitoringo duomenys bus kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Bus naudojami vertinant jūros aplinkos būklę, stebint daugiametes tendencijas. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt).
Data access
Related indicator/name
Contact
References