Member State report / Art11 / 2020 / D10 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2020-10-15
GES Descriptor D10 Litter
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental Protection Agency
Report date 2020-10-16
Report access

Descriptor
D10
D10
Monitoring strategy description
Šiukšlių (mikro ir makrošiukšlių) monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus kasmet. Tyrimų metu numatoma atlikti šiukšlių, įskaitant mikrofrakcijos šiukšlių, tyrimus Lietuvos Baltijos jūros ir Kuršių marių paplūdimiuose, vandenyje ir dugno nuosėdose, įvertinti šiukšlių pasiskirstymą pagal vietas, kiekius ir kitas charakteristikas. Tyrimų metu taip pat bus įvertinami taršos šiukšlėmis šaltiniai: tiriama paviršinėse nuotekose bei miestų komunalinėse nuotekose aptiktų šiukšlių kiekiai ir sudėtis, šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) kiekiai ir sudėtis upėje. Renkamų duomenų pagrindu bus vertinami D10 deskriptoriaus būklės ir tikslo pasiekimo rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04 rajonas); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03 rajonas). Šiuo metu naudojami rodikliai taikomi tik makrošiukšlėms, tačiau papildžius monitoringo programą ir ją įgyvendinus, bus galima peržiūrėti ir papildyti rodiklius mikrošiukšlių parametrų vertinimu.
Šiukšlių (mikro ir makrošiukšlių) monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus kasmet. Tyrimų metu numatoma atlikti šiukšlių, įskaitant mikrofrakcijos šiukšlių, tyrimus Lietuvos Baltijos jūros ir Kuršių marių paplūdimiuose, vandenyje ir dugno nuosėdose, įvertinti šiukšlių pasiskirstymą pagal vietas, kiekius ir kitas charakteristikas. Tyrimų metu taip pat bus įvertinami taršos šiukšlėmis šaltiniai: tiriama paviršinėse nuotekose bei miestų komunalinėse nuotekose aptiktų šiukšlių kiekiai ir sudėtis, šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) kiekiai ir sudėtis upėje. Renkamų duomenų pagrindu bus vertinami D10 deskriptoriaus būklės ir tikslo pasiekimo rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04 rajonas); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03 rajonas). Šiuo metu naudojami rodikliai taikomi tik makrošiukšlėms, tačiau papildžius monitoringo programą ir ją įgyvendinus, bus galima peržiūrėti ir papildyti rodiklius mikrošiukšlių parametrų vertinimu.
Coverage of GES criteria
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Gaps and plans
Šiukšlių (mikro ir makrošiukšlių) monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus kasmet. Tyrimų metu numatoma atlikti šiukšlių, įskaitant mikrofrakcijos šiukšlių, tyrimus Lietuvos Baltijos jūros ir Kuršių marių paplūdimiuose, vandenyje ir dugno nuosėdose, įvertinti šiukšlių pasiskirstymą pagal vietas, kiekius ir kitas charakteristikas. Tyrimų metu taip pat bus įvertinami taršos šiukšlėmis šaltiniai: tiriama paviršinėse nuotekose bei miestų komunalinėse nuotekose aptiktų šiukšlių kiekiai ir sudėtis, šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) kiekiai ir sudėtis upėje. Renkamų duomenų pagrindu bus vertinami D10 deskriptoriaus būklės ir tikslo pasiekimo rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04 rajonas); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03 rajonas). Šiuo metu naudojami rodikliai taikomi tik makrošiukšlėms, tačiau papildžius monitoringo programą ir ją įgyvendinus, bus galima peržiūrėti ir papildyti rodiklius mikrošiukšlių parametrų vertinimu.
Šiukšlių (mikro ir makrošiukšlių) monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus kasmet. Tyrimų metu numatoma atlikti šiukšlių, įskaitant mikrofrakcijos šiukšlių, tyrimus Lietuvos Baltijos jūros ir Kuršių marių paplūdimiuose, vandenyje ir dugno nuosėdose, įvertinti šiukšlių pasiskirstymą pagal vietas, kiekius ir kitas charakteristikas. Tyrimų metu taip pat bus įvertinami taršos šiukšlėmis šaltiniai: tiriama paviršinėse nuotekose bei miestų komunalinėse nuotekose aptiktų šiukšlių kiekiai ir sudėtis, šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) kiekiai ir sudėtis upėje. Renkamų duomenų pagrindu bus vertinami D10 deskriptoriaus būklės ir tikslo pasiekimo rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04 rajonas); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03 rajonas). Šiuo metu naudojami rodikliai taikomi tik makrošiukšlėms, tačiau papildžius monitoringo programą ir ją įgyvendinus, bus galima peržiūrėti ir papildyti rodiklius mikrošiukšlių parametrų vertinimu.
Related targets
 • 8
 • 8
Coverage of targets
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Related measures
Coverage of measures
Related monitoring programmes
 • BALLT-D10_Litter
 • BALLT-D10_Litter
Programme code
BALLT-D10_Litter
BALLT-D10_Litter
Programme name
BALLT-D10_Litter
BALLT-D10_Litter
Update type
Modified from 2014
Modified from 2014
Old programme codes
 • BALLT-D10_Macrolitter
 • BALLT-D10_Macrolitter
Programme description
Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę 2018-2023 m. programą. Monitoringo programos dalis BALLT-D10_Litter apima šiukšlių (makro ir mikrošiukšlių) tyrimus Baltijos jūros tyrimų rajonuose BAL-LT-AA-04 (paplūdimiuose) ir BAL-LT-AA-03 (ant jūros dugno). Šiukšlių monitoringas Lietuvos jūriniame rajone bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus. Duomenys naudojami BAL-LT-AA-04 ir BAL-LT-AA-03 rajonų būklės vertinimui pagal D10. Renkamų duomenų pagrindu vertinami D10 rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03). Duomenys bus kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje.
Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę 2018-2023 m. programą. Monitoringo programos dalis BALLT-D10_Litter apima šiukšlių (makro ir mikrošiukšlių) tyrimus Baltijos jūros tyrimų rajonuose BAL-LT-AA-04 (paplūdimiuose) ir BAL-LT-AA-03 (ant jūros dugno). Šiukšlių monitoringas Lietuvos jūriniame rajone bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti). Šiukšlių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros paplūdimiuose bus vykdomas ne mažiau kaip 4 paplūdimių ir paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietose, ne mažiau kaip 2 dugno nuosėdų tyrimų vietose, ne mažiau 3 kartus per metus. Duomenys naudojami BAL-LT-AA-04 ir BAL-LT-AA-03 rajonų būklės vertinimui pagal D10. Renkamų duomenų pagrindu vertinami D10 rodikliai: 1) Vidutinis metinis pakrantę teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-04); 2) Vidutinis metinis jūros dugną teršiančių šiukšlių kiekis (BAL-LT-AA-03). Duomenys bus kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje.
Monitoring purpose
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
Other policies and conventions
 • HELCOM Monitoring programmes
 • HELCOM Monitoring programmes
Regional cooperation - coordinating body
Regional cooperation - countries involved
Regional cooperation - implementation level
Monitoring details
Features
Litter in the environment
Micro-litter in the environment
Elements
 • Undefined
 • Artificial polymer materials
GES criteria
D10C1
D10C2
Parameters
 • Amount on coastline
 • Amount on seabed
 • Amount on coastline
 • Amount on seabed
 • Amount on water surface
Parameter Other
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-04
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-04
Temporal scope (start date - end date)
2012-9999
2012-9999
Monitoring frequency
Other
Other
Monitoring type
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • Visual observation
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • Visual observation
Monitoring method
 • OSPAR CEMP Guidelines for monitoring marine litter washed ashore and/or deposited on coastlines (beach litter)
 • OSPAR CEMP Guidelines for monitoring marine litter washed ashore and/or deposited on coastlines (beach litter)
Monitoring method other
Method described in Monitoring programme paper report
Method described in Monitoring programme paper report
Quality control
Tyrimų paslaugos yra perkamos. Tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus tyrėjams (darbo patirtis, leidimai tokiai veiklai, plačiai taikomų bendrų metodikų naudojimas).
Tyrimų paslaugos yra perkamos. Tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus tyrėjams (darbo patirtis, leidimai tokiai veiklai, plačiai taikomų bendrų metodikų naudojimas).
Data management
Monitoringo duomenys bus kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Bus naudojami vertinant jūros aplinkos būklę, stebint daugiametes tendencijas. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt).
Monitoringo duomenys bus kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Bus naudojami vertinant jūros aplinkos būklę, stebint daugiametes tendencijas. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt).
Data access
Related indicator/name
Contact
References