Member State report / Art13 / 2022 / D10 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 13 Programme of measures (and Art. 17 updates)
Report due 2022-10-15
GES Descriptor D10 Litter
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental protection agency
Report date 2023-06-12
Report access 363

Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-04
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-04
 • BAL-LT-AA-04
RegionSubregion
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Measure code
BALLT-M032-T8PR2-A
BALLT-M031-T8PR1
BALLT-M033-T8PR3-A
BALLT-M040-T8PR1-N
Measure old code
BALLT-M032-T8PR2
BALLT-M031-T8PR1
BALLT-M033-T8PR3
Measure name
Atlikti tyrimus ir nustatyti mikrošiukšlių kiekius nuotekų tvarkymo infrastruktūroje (komunalinių, pramoninių, paviršinių) ir identifikuoti tikslines nuotekų tvarkymo infrastruktūros vietas, kuriose būtų efektyviausia taikyti taršos prevencijos priemones
Remiantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3-414/346 „Dėl laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių liekanų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“, papildyti Valstybinio Klaipėdos jūrų uosto atliekų tvarkymo plano „be specialaus mokesčio“ sistemą, įtraukiant: 11.1.1. dažų, chemikalų, baterijų, fluorescencinių lempų atliekas; 11.1.2. atliekas, sugautas žvejybos tinklais Baltijos jūroje
Informuoti visuomenę apie jūrinę aplinką teršiančias šiukšles ir jų keliamą grėsmę, taršos prevencijos ir mažinimo priemones
Peržiūrėti ir optimizuoti šiukšlių (neperdirbamų ir antrinių žaliavų) surinkimo galimybes Baltijos jūros pakrantėje
Measure description
Vieni iš dažniausiai minimų mikrošiukšlių patekimo kelių į jūrinę aplinką yra siejami su nuotekų valymo sistemomis (paviršinių bei komunalinių/pramoninių). Autotransporto keliuose susidarančios automobilių padangų bei stabdžių sistemos dalelės, lyjant lietui gali būti nuplaunamos į paviršinio vandens telkinius ir taip patekti į jūrinę aplinką. Vis dažnėjantys atvejai, kai atsitiktinių stiprių audrų bei didelio kritulių kiekio metu nuotekų valymo sistemos tampa nebepajėgios susitvarkyti su atitekančiu nuotėkų srautu, kelia grėsmę jūrinei aplinkai būti užterštai šiukšlėmis nuo autotransporto ar pėsčiųjų takų. Būtina įvertinti esamos nuotekų valymo sistemos parengtį išvalyti šiukšles, ypač mikrošiukšles, iš nuotekų srauto. Siūlytina atlikti studiją apie kiekybinius ir kokybinius šiukšlių kiekius nuotekų valymo sistemoje (komunalinių, pramoninių, paviršinių), kuri leistų identifikuoti tikslines vietas, kuriose pritaikius taršos prevencijos priemonės būtų efektyviausios.
Lietuvos ir Baltijos jūros regiono pakrantėse dominuoja šiukšlės siejamos su rekreacine veikla ar maisto pramone (įvairios maisto, gėrimų pakuotės ir jų fragmentai). Tolimesnis visuomenės švietimas apie šiukšlių jūrinėje aplinkoje keliamas grėsmes yra būtinas, taip pat pabrėžiant atsakingą vartojimą bei tinkamą atliekų tvarkymą. Savanoriškos švietimo ar verslo atstovų organizuojamos pakrantės valymo akcijos yra sveikintinos, tačiau būtina nuolatinės visuomenės aplinkosauginio švietimo, su jūrinės aplinkos taršos šiukšlėmis prevencija, kompanijos.
Peržiūrėti ir optimizuoti šiukšlių (neperdirbamų ir antrinių žaliavų) surinkimo galimybes Baltijos jūros pakrantėje
Update type
Measure modified since 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure new in 2021 PoM
Measure category
Category 1.b (WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 2.a
Category 2.a
Policy conventions
Policy national
Responsible competent authority
Aplinkos apsaugos agentūra
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija
Savivaldybės, Aplinkos apsaugos agentūra
Savivaldybės
Responsible organisation
Aplinkos apsaugos agentūra
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija
Savivaldybės, Aplinkos apsaugos agentūra
Savivaldybės
Coordination level
 • National
 • National
 • National
 • National
Regional cooperation countries
CEA
Yes
No
Yes
Yes
CEA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CBA
Yes
No
Yes
Yes
CBA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
Financing
 • Valstybės biudžetas ir(arba) 2021-2027 m. ES lėšos
 • Valstybės biudžetas
 • Savivaldybių biudžetas, valstybės biudžetas ir(arba) 2021-2027 m. ES lėšos
 • Savivaldybių biudžetas ir (arba) valstybės biudžetas
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Transitional waters (WFD)
Measure purpose
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity)
Pressures
 • Input of litter (solid waste matter, including micro-sized litter)
 • Input of litter (solid waste matter, including micro-sized litter)
 • Input of litter (solid waste matter, including micro-sized litter)
 • Input of litter (solid waste matter, including micro-sized litter)
Relevant KTMs
 • Measures to reduce marine litter
 • Research
 • Measures to reduce marine litter
 • Measures to reduce marine litter
 • Measures to reduce marine litter
Relevant targets
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
Related indicator
 • No indicator
 • No indicator
GEScomponent
 • D10
 • D10
 • D10
 • D10
Feature
 • Micro-litter in the environment
 • Litter in the environment
 • Litter in the environment
 • Research, survey and educational activities
 • Tourism and leisure activities
 • Litter in the environment
 • Tourism and leisure activities
Element
Temporal scope
2023-2027
2017
2022-2027
2023-2027
Implementation status
Implementation not started
Measure implemented
Measure ongoing
Implementation not started
Implementation delay
Implementation reason
Progress description
Reason description