Member State report / Art11 / 2014-2020 / D11 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2014-10-15; 2020-10-15
GES Descriptor D11 Energy, incl. underwater noise
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Reporter not found
Report date Date not found; 2020-10-16
Report access
2014 data
2020 data
Monitoring programme Monitoring programme name
Monitoring programme Reference existing programme
Monitoring programme Marine Unit ID
Q4e - Programme ID
Q4f - Programme description
Q5e - Natural variability
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate data
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Established methods
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate understanding of GES
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate capacity
Q5f - Description of programme for GES assessment
Q5g - Gap-filling date for GES assessment
Q5h - Plans to implement monitoring for GES assessment
Q6a -Relevant targets Q6a - Environmental target
Q6a -Relevant targets Q6a - Associated indicator
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_SuitableData
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_EstablishedMethods
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6d_AdequateCapacity
Q6c - Target updating
Q6d - Description of programme for targets assessment
Q6e - Gap-filling date for targets assessment
Q6f - Plans to implement monitoring for targets assessment
Q7a - Relevant activities
Q7b - Description of monitoring of activities
Q7c - Relevant measures
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate data
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Established methods
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate understanding of GES
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate capacity
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses activities and pressures
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses effectiveness of measures
Q7d - Description of monitoring for measures
Q7f - Gap-filling date for activities and measures
Q8a - Links to existing Monitoring Programmes
Reference sub-programme Sub-programme ID
Reference sub-programme Sub-programme name
Q4g - Sub-programmes Sub-programme ID
Q4g - Sub-programmes Sub-programme name
Q4k - Monitoring purpose
Q4l - Links of monitoring programmes of other Directives and Conventions
Q5c - Features Q5c - Habitats
Q5c - Features Q5c - Species list
Q5c - Features Q5c - Physical/Chemical features
Q5c - Features Q5c - Pressures
Q9a - Elements
Q5a - GES criteria Relevant GES criteria
Q5b - GES indicators Relevant GES indicators
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population size
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population characteristics
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species impacts
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat extent
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (physical-chemical)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (biological)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat impacts
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure input
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure output
Q9b - Parameters monitored (activity) Activity
Q9b Parameters monitored (other) Other
Q41 Spatial scope
Q4j - Description of spatial scope
Marine Unit IDs
Q4h - Temporal scope Start date- End date
Q9h - Temporal resolution of sampling
Q9c - Monitoring method
Q9d - Description of alteration to method
Q9e - Quality assurance
Q9f - Quality control
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - Proportion of area covered %
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - No. of samples
Q9i - Description of sample representivity
Q10a - Scale for aggregation of data
Q10b - Other scale for aggregation of data
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data type
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access mechanism
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access rights
Q10c - Access to monitoring data Q10c - INSPIRE standard
Q10c - Access to monitoring data Q10c Date data are available
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data update frequency
Q10d - Description of data access
Descriptor
D11
D11
Monitoring strategy description
Baltijos jūros antropogeninio povandeninio nenutrūkstamo triukšmo monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringas bus vykdomas ne mažiau kaip 2 stotyse teritorinėje jūroje ir Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, įdiegiant nuolatines povandeninio nenutrūkstamo triukšmo stebėjimo stotis. Tyrimų metu bus nustatyti antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygiai ir kaitos tendencijos, parengti metodiniai nurodymai nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymui Lietuvos jūriniame rajone. Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką. Dėl informacijos konfidencialumo į registrą nėra teikiami žemo dažnio sonarų naudojimo duomenys, registre nėra pateikti mokslinių tyrimų metu naudojamų sonarų ir seisminių įrenginių, naudojančių akustinį signalą, duomenys. Iki šiol surinktų duomenų ir modeliavimo pagrindu buvo įvertinti esami ir potencialūs povandeninio triukšmo šaltiniai, triukšmui jautrios zonos ir kai kurių triukšmo šaltinių (pvz., karinių sprogdinimų) galimas poveikis rūšims. Tačiau kriterijams D11C1 ir D11C2 nenustatytos slenkstinės GAB vertės, nežinomas poveikis rūšims, nenustatytos slenkstinės GAB vertės ir ES lygmeniu.
Baltijos jūros antropogeninio povandeninio nenutrūkstamo triukšmo monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringas bus vykdomas ne mažiau kaip 2 stotyse teritorinėje jūroje ir Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, įdiegiant nuolatines povandeninio nenutrūkstamo triukšmo stebėjimo stotis. Tyrimų metu bus nustatyti antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygiai ir kaitos tendencijos, parengti metodiniai nurodymai nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymui Lietuvos jūriniame rajone. Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką. Dėl informacijos konfidencialumo į registrą nėra teikiami žemo dažnio sonarų naudojimo duomenys, registre nėra pateikti mokslinių tyrimų metu naudojamų sonarų ir seisminių įrenginių, naudojančių akustinį signalą, duomenys. Iki šiol surinktų duomenų ir modeliavimo pagrindu buvo įvertinti esami ir potencialūs povandeninio triukšmo šaltiniai, triukšmui jautrios zonos ir kai kurių triukšmo šaltinių (pvz., karinių sprogdinimų) galimas poveikis rūšims. Tačiau kriterijams D11C1 ir D11C2 nenustatytos slenkstinės GAB vertės, nežinomas poveikis rūšims, nenustatytos slenkstinės GAB vertės ir ES lygmeniu.
Coverage of GES criteria
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Gaps and plans
Baltijos jūros antropogeninio povandeninio nenutrūkstamo triukšmo monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringas bus vykdomas ne mažiau kaip 2 stotyse teritorinėje jūroje ir Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, įdiegiant nuolatines povandeninio nenutrūkstamo triukšmo stebėjimo stotis. Tyrimų metu bus nustatyti antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygiai ir kaitos tendencijos, parengti metodiniai nurodymai nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymui Lietuvos jūriniame rajone. Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką. Dėl informacijos konfidencialumo į registrą nėra teikiami žemo dažnio sonarų naudojimo duomenys, registre nėra pateikti mokslinių tyrimų metu naudojamų sonarų ir seisminių įrenginių, naudojančių akustinį signalą, duomenys. Iki šiol surinktų duomenų ir modeliavimo pagrindu buvo įvertinti esami ir potencialūs povandeninio triukšmo šaltiniai, triukšmui jautrios zonos ir kai kurių triukšmo šaltinių (pvz., karinių sprogdinimų) galimas poveikis rūšims. Tačiau kriterijams D11C1 ir D11C2 nenustatytos slenkstinės GAB vertės, nežinomas poveikis rūšims, nenustatytos slenkstinės GAB vertės ir ES lygmeniu.
Baltijos jūros antropogeninio povandeninio nenutrūkstamo triukšmo monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringas bus vykdomas ne mažiau kaip 2 stotyse teritorinėje jūroje ir Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, įdiegiant nuolatines povandeninio nenutrūkstamo triukšmo stebėjimo stotis. Tyrimų metu bus nustatyti antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygiai ir kaitos tendencijos, parengti metodiniai nurodymai nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymui Lietuvos jūriniame rajone. Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką. Dėl informacijos konfidencialumo į registrą nėra teikiami žemo dažnio sonarų naudojimo duomenys, registre nėra pateikti mokslinių tyrimų metu naudojamų sonarų ir seisminių įrenginių, naudojančių akustinį signalą, duomenys. Iki šiol surinktų duomenų ir modeliavimo pagrindu buvo įvertinti esami ir potencialūs povandeninio triukšmo šaltiniai, triukšmui jautrios zonos ir kai kurių triukšmo šaltinių (pvz., karinių sprogdinimų) galimas poveikis rūšims. Tačiau kriterijams D11C1 ir D11C2 nenustatytos slenkstinės GAB vertės, nežinomas poveikis rūšims, nenustatytos slenkstinės GAB vertės ir ES lygmeniu.
Related targets
 • 9
 • 9
Coverage of targets
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Related measures
Coverage of measures
Related monitoring programmes
 • BALLT-D11_ImpulsiveSounds
 • BALLT-D11_NoiseAmbient
 • BALLT-D11_ImpulsiveSounds
 • BALLT-D11_NoiseAmbient
Programme code
BALLT-D11_ImpulsiveSounds
BALLT-D11_NoiseAmbient
Programme name
BALLT-D11_ImpulsiveSounds
BALLT-D11_NoiseAmbient
Update type
New programme
New programme
Old programme codes
Programme description
Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką. Teikiama kariškių informacija apie sprogdinimus jūroje, duomenys apie su uosto veikla susijusius impulsinius povandeninius triukšmus. Dėl informacijos konfidencialumo į registrą nėra teikiami žemo dažnio sonarų naudojimo duomenys, registre nėra pateikti mokslinių tyrimų metu naudojamų sonarų ir seisminių įrenginių, naudojančių akustinį signalą, duomenys. Duomenys naudojami BAL-LT-AA-01 ir BAL-LT-AA-03 rajonų būklės vertinimui pagal D11. Renkamų duomenų pagrindu vertinamas D11 rodiklis: 1) Antropogeninių šaltinių impulsinis garsas. Duomenys teikiami ICES.
Baltijos jūros antropogeninio povandeninio nenutrūkstamo triukšmo monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti). Nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringas bus vykdomas ne mažiau kaip 2 stotyse teritorinėje jūroje ir Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, įdiegiant nuolatines povandeninio nenutrūkstamo triukšmo stebėjimo stotis. Tyrimų metu bus nustatyti antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygiai ir kaitos tendencijos, parengti metodiniai nurodymai nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymui Lietuvos jūriniame rajone. Duomenys naudojami BAL-LT-AA-01 ir BAL-LT-AA-03 rajonų būklės vertinimui pagal D11. Renkamų duomenų pagrindu vertinamas D11 rodiklis: 1) Antropogeninių šaltinių nenutrūkstamo žemio dažnio garsas.
Monitoring purpose
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
Other policies and conventions
Regional cooperation - coordinating body
Regional cooperation - countries involved
Regional cooperation - implementation level
Monitoring details
Features
Impulsive sound in water
Continuous low frequency sound
Impulsive sound in water
Continuous low frequency sound
Impulsive sound in water
Continuous low frequency sound
Impulsive sound in water
Continuous low frequency sound
Elements
 • Not Applicable
 • Not Applicable
GES criteria
D11C1
D11C2
Parameters
 • Duration
 • Level of sound
 • Underwater sound level
Parameter Other
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-03
Temporal scope (start date - end date)
2013-9999
2021-9999
Monitoring frequency
As needed
Continually
Monitoring type
 • Other
 • Other
Monitoring method
 • Guidance on monitoring impulsive underwater noise
 • Guidance on monitoring continuous underwater noise
Monitoring method other
Quality control
Triukšmui matuoti naudojami kalibruoti prietaisai.
Monitoringas dar tik numatomas vykdyti. Bus perkamos tyrimų paslaugos. Tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus tyrėjams (darbo patirtis, leidimai tokiai veiklai, plačiai taikomų bendrų metodikų naudojimas).
Data management
Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką.
Duomenys apie povandeninius nenutrūkstamus triukšmus bus kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje.
Data access
Related indicator/name
Contact
References