Member State report / Art11 / 2020 / D11 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2020-10-15
GES Descriptor D11 Energy, incl. underwater noise
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental Protection Agency
Report date 2020-10-16
Report access

Descriptor
D11
D11
Monitoring strategy description
Baltijos jūros antropogeninio povandeninio nenutrūkstamo triukšmo monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringas bus vykdomas ne mažiau kaip 2 stotyse teritorinėje jūroje ir Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, įdiegiant nuolatines povandeninio nenutrūkstamo triukšmo stebėjimo stotis. Tyrimų metu bus nustatyti antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygiai ir kaitos tendencijos, parengti metodiniai nurodymai nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymui Lietuvos jūriniame rajone. Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką. Dėl informacijos konfidencialumo į registrą nėra teikiami žemo dažnio sonarų naudojimo duomenys, registre nėra pateikti mokslinių tyrimų metu naudojamų sonarų ir seisminių įrenginių, naudojančių akustinį signalą, duomenys. Iki šiol surinktų duomenų ir modeliavimo pagrindu buvo įvertinti esami ir potencialūs povandeninio triukšmo šaltiniai, triukšmui jautrios zonos ir kai kurių triukšmo šaltinių (pvz., karinių sprogdinimų) galimas poveikis rūšims. Tačiau kriterijams D11C1 ir D11C2 nenustatytos slenkstinės GAB vertės, nežinomas poveikis rūšims, nenustatytos slenkstinės GAB vertės ir ES lygmeniu.
Baltijos jūros antropogeninio povandeninio nenutrūkstamo triukšmo monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringas bus vykdomas ne mažiau kaip 2 stotyse teritorinėje jūroje ir Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, įdiegiant nuolatines povandeninio nenutrūkstamo triukšmo stebėjimo stotis. Tyrimų metu bus nustatyti antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygiai ir kaitos tendencijos, parengti metodiniai nurodymai nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymui Lietuvos jūriniame rajone. Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką. Dėl informacijos konfidencialumo į registrą nėra teikiami žemo dažnio sonarų naudojimo duomenys, registre nėra pateikti mokslinių tyrimų metu naudojamų sonarų ir seisminių įrenginių, naudojančių akustinį signalą, duomenys. Iki šiol surinktų duomenų ir modeliavimo pagrindu buvo įvertinti esami ir potencialūs povandeninio triukšmo šaltiniai, triukšmui jautrios zonos ir kai kurių triukšmo šaltinių (pvz., karinių sprogdinimų) galimas poveikis rūšims. Tačiau kriterijams D11C1 ir D11C2 nenustatytos slenkstinės GAB vertės, nežinomas poveikis rūšims, nenustatytos slenkstinės GAB vertės ir ES lygmeniu.
Coverage of GES criteria
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Gaps and plans
Baltijos jūros antropogeninio povandeninio nenutrūkstamo triukšmo monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringas bus vykdomas ne mažiau kaip 2 stotyse teritorinėje jūroje ir Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, įdiegiant nuolatines povandeninio nenutrūkstamo triukšmo stebėjimo stotis. Tyrimų metu bus nustatyti antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygiai ir kaitos tendencijos, parengti metodiniai nurodymai nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymui Lietuvos jūriniame rajone. Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką. Dėl informacijos konfidencialumo į registrą nėra teikiami žemo dažnio sonarų naudojimo duomenys, registre nėra pateikti mokslinių tyrimų metu naudojamų sonarų ir seisminių įrenginių, naudojančių akustinį signalą, duomenys. Iki šiol surinktų duomenų ir modeliavimo pagrindu buvo įvertinti esami ir potencialūs povandeninio triukšmo šaltiniai, triukšmui jautrios zonos ir kai kurių triukšmo šaltinių (pvz., karinių sprogdinimų) galimas poveikis rūšims. Tačiau kriterijams D11C1 ir D11C2 nenustatytos slenkstinės GAB vertės, nežinomas poveikis rūšims, nenustatytos slenkstinės GAB vertės ir ES lygmeniu.
Baltijos jūros antropogeninio povandeninio nenutrūkstamo triukšmo monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringas bus vykdomas ne mažiau kaip 2 stotyse teritorinėje jūroje ir Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, įdiegiant nuolatines povandeninio nenutrūkstamo triukšmo stebėjimo stotis. Tyrimų metu bus nustatyti antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygiai ir kaitos tendencijos, parengti metodiniai nurodymai nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymui Lietuvos jūriniame rajone. Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką. Dėl informacijos konfidencialumo į registrą nėra teikiami žemo dažnio sonarų naudojimo duomenys, registre nėra pateikti mokslinių tyrimų metu naudojamų sonarų ir seisminių įrenginių, naudojančių akustinį signalą, duomenys. Iki šiol surinktų duomenų ir modeliavimo pagrindu buvo įvertinti esami ir potencialūs povandeninio triukšmo šaltiniai, triukšmui jautrios zonos ir kai kurių triukšmo šaltinių (pvz., karinių sprogdinimų) galimas poveikis rūšims. Tačiau kriterijams D11C1 ir D11C2 nenustatytos slenkstinės GAB vertės, nežinomas poveikis rūšims, nenustatytos slenkstinės GAB vertės ir ES lygmeniu.
Related targets
 • 9
 • 9
Coverage of targets
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Related measures
Coverage of measures
Related monitoring programmes
 • BALLT-D11_ImpulsiveSounds
 • BALLT-D11_NoiseAmbient
 • BALLT-D11_ImpulsiveSounds
 • BALLT-D11_NoiseAmbient
Programme code
BALLT-D11_ImpulsiveSounds
BALLT-D11_NoiseAmbient
Programme name
BALLT-D11_ImpulsiveSounds
BALLT-D11_NoiseAmbient
Update type
New programme
New programme
Old programme codes
Programme description
Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką. Teikiama kariškių informacija apie sprogdinimus jūroje, duomenys apie su uosto veikla susijusius impulsinius povandeninius triukšmus. Dėl informacijos konfidencialumo į registrą nėra teikiami žemo dažnio sonarų naudojimo duomenys, registre nėra pateikti mokslinių tyrimų metu naudojamų sonarų ir seisminių įrenginių, naudojančių akustinį signalą, duomenys. Duomenys naudojami BAL-LT-AA-01 ir BAL-LT-AA-03 rajonų būklės vertinimui pagal D11. Renkamų duomenų pagrindu vertinamas D11 rodiklis: 1) Antropogeninių šaltinių impulsinis garsas. Duomenys teikiami ICES.
Baltijos jūros antropogeninio povandeninio nenutrūkstamo triukšmo monitoringas į Valstybinę 2018-2023 m. monitoringo programą įtrauktas 2020 metais. Lietuvos jūriniame rajone jis bus vykdomas nuo 2021 m. (anksčiau tyrimai nepavyko dėl ilgai užsitęsusių procedūrų finansavimui gauti). Nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringas bus vykdomas ne mažiau kaip 2 stotyse teritorinėje jūroje ir Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, įdiegiant nuolatines povandeninio nenutrūkstamo triukšmo stebėjimo stotis. Tyrimų metu bus nustatyti antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygiai ir kaitos tendencijos, parengti metodiniai nurodymai nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymui Lietuvos jūriniame rajone. Duomenys naudojami BAL-LT-AA-01 ir BAL-LT-AA-03 rajonų būklės vertinimui pagal D11. Renkamų duomenų pagrindu vertinamas D11 rodiklis: 1) Antropogeninių šaltinių nenutrūkstamo žemio dažnio garsas.
Monitoring purpose
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
Other policies and conventions
Regional cooperation - coordinating body
Regional cooperation - countries involved
Regional cooperation - implementation level
Monitoring details
Features
Impulsive sound in water
Continuous low frequency sound
Elements
 • Not Applicable
 • Not Applicable
GES criteria
D11C1
D11C2
Parameters
 • Duration
 • Level of sound
 • Underwater sound level
Parameter Other
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-03
Temporal scope (start date - end date)
2013-9999
2021-9999
Monitoring frequency
As needed
Continually
Monitoring type
 • Other
 • Other
Monitoring method
 • Guidance on monitoring impulsive underwater noise
 • Guidance on monitoring continuous underwater noise
Monitoring method other
Quality control
Triukšmui matuoti naudojami kalibruoti prietaisai.
Monitoringas dar tik numatomas vykdyti. Bus perkamos tyrimų paslaugos. Tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus tyrėjams (darbo patirtis, leidimai tokiai veiklai, plačiai taikomų bendrų metodikų naudojimas).
Data management
Duomenys apie povandeninius impulsinius triukšmus registruojami povandeninių impulsinių triukšmų registre (ICES) pagal 2019 m. patvirtintą tvarką.
Duomenys apie povandeninius nenutrūkstamus triukšmus bus kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje.
Data access
Related indicator/name
Contact
References