Member State report / Art13 / 2022 / D11 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 13 Programme of measures (and Art. 17 updates)
Report due 2022-10-15
GES Descriptor D11 Energy, incl. underwater noise
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental protection agency
Report date 2023-06-12
Report access 363

Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-04
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
RegionSubregion
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Measure code
BALLT-M041-T9PR3-N
BALLT-M035-T9PR2-A
BALLT-M034-T9PR1
BALLT-M036-T9PR3
Measure old code
BALLT-M035-T9PR2
BALLT-M034-T9PR1
BALLT-M036-T9PR3
Measure name
Parengti žuvų migracijos per Klaipėdos sąsiaurį stebėsenos akustiniais metodais galimybių studiją, parengti rekomendacijas tyrimų metodų ir instrumentinės bazės parengimui
Įdiegti ilgalaikio povandeninio triukšmo stebėjimo sistemą, vertinti povandeninio triukšmo lygį ir poveikį bioįvairovei
Parengti reikalavimus dėl impulsinių triukšmų registravimo ir mažinimo jūrinėje aplinkoje, įskaitant ekologiškai jautrias teritorijas, svarbias žuvų nerštavietes bei žinduoliams svarbias teritorijas
Nustatyti povandeninių impulsinių triukšmų registravimo ir tų duomenų teikimo povandeninių impulsinių triukšmų registrui, kurį administruoja Tarptautinė jūrų tyrinėjimo tarnyba, tvarką
Measure description
Pagal dabar galiojančią tvarką, gilinimo darbų metu, uosto lėšomis atliekami nuolatiniai nerštinės žuvų migracijos intensyvumo bei gilinimo įtakos praeivėms žuvims tyrimai ir pagal jų duomenis operatyviai (per parą) turėtų būti koreguojami darbai. Uosto gilinimas nėra vienintelis triukšmo šaltinis trukdantis žuvų migraciją. Yra kitų didelio triukšmo šaltinių, tokių kaip pvz.: polių kalimas ir kt., kurie taip pat, trukdo žuvų migracijai. Šiuo metu, ichtiologinis monitoringas yra vykdomas, naudojant įvairiaakius statomuosius tinklaičius, kurių dėka nustatomas svarbių migruojančių žuvų gausumas ir atitinkamai teikiama informacija dėl darbų koregavimo. Metodo silpnoji vieta yra ta, kad tinklų eilės gali būti pastatomos tose vietose, kuriose nevyksta intensyvi laivyba, tuo tarpu intensyviausia žuvų migracija vyksta farvateriu ir giliose vietose, būtent ten, kur laivyba yra intensyvi. Be to, kaip rodo daugiamečiai tyrimai uosto akvatorijoje, šis metodas nėra tinkamas lašišų ir šlakių migracijų nustatymui. Dėl šių priežasčių, žuvų migracijų stebėjimą metodą reikėtų tobulinti arba pakeisti, tyrimus vykdant akustinėmis priemonėmis, kurios leistų įvertinti žuvų migracijas ir giliose uosto vietose. Ypač tai aktualu, stebint lašišų ir šlakių migracijas. Siūloma parengti studiją dėl galimybės stebėti žuvų migracijas per Klaipėdos sąsiaurį akustiniais metodais realiu laiku, bei paruošti rekomendacijas tyrimų metodų ir instrumentinės bazės parengimui. Informacija realiu laiku apie žuvų santalkas ir migracijas per Klaipėdos sąsiaurį, leistų uosto atnaujinimo ir vystymo darbus vykdyti su minimizuotu poveikiu žuvų ištekliams.
Įdiegti ilgalaikio povandeninio triukšmo stebėjimo sistemą Lietuvos IEZ. Matavimai bus atliekami vienu metu dviejose matavimo stotyse su autonominiais triukšmo registratoriais, turinčiais po du hidrofonus išdėstus skirtinguose vandens horizontuose. Laukiami rezultatai turėtų suteikti vertingos informacijos apie dabartinę povandeninio triukšmo lauko būklę ir būti naudingi nustatant etaloninę (foninę-atskaitinę) būseną, siekiant tinkamai apibrėžti „perteklinio lygio“ (angl. „Excess level‘) sąvoką ir naudoti ją kaip pagrindą ribinėms reikšmėms nustatyti.
Update type
Measure new in 2021 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure category
Category 2.a
Category 1.b (non-WFD)
Category 2.a
Category 2.a
Policy conventions
Policy national
Responsible competent authority
Aplinkos ministerija, AB Valstybinio jūrų uosto direkcija
Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija
Responsible organisation
Aplinkos ministerija, AB Valstybinio jūrų uosto direkcija
Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija
Coordination level
 • National
 • National
 • National
 • National
Regional cooperation countries
CEA
Yes
Yes
No
No
CEA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CBA
Yes
Yes
No
No
CBA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
Financing
 • 2021-2027 m. ES lėšos
 • 2021-2027 m. ES lėšos
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Measure purpose
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns); Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns); Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Pressures
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Input of anthropogenic sound (impulsive, continuous)
 • Input of anthropogenic sound (impulsive, continuous)
 • Input of anthropogenic sound (impulsive, continuous)
Relevant KTMs
 • Measures to reduce inputs of energy to the marine environment
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Measures to reduce inputs of energy to the marine environment
 • Measures to reduce inputs of energy to the marine environment
 • Measures to reduce inputs of energy to the marine environment
Relevant targets
 • 1
 • 7
 • 9
 • 9
 • 9
Related indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
GEScomponent
 • D1-F
 • D11
 • D11
 • D11
 • D11
Feature
 • Coastal fish
 • Continuous low frequency sound
 • Impulsive sound in water
 • Impulsive sound in water
Element
Temporal scope
2023-2027
2023-2027
2019
2019
Implementation status
Implementation not started
Measure ongoing
Measure implemented
Measure implemented
Implementation delay
Implementation reason
Progress description
Reason description