Member State report / Art10 / 2012 / D2 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 10 Environmental targets (and Art. 17 updates)
Report due 2012-10-15
GES Descriptor D2 Non-indigenous species
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental Protection Agency
Report date 2013-04-15
Report access BALLT_MSFD10TI_20130423.xml

BAL-LT-AA-01, BAL-LT-AA-02, BAL-LT-MS-01, BAL-LT-MS-02

Feature [Target or Indicator code]
D2
2.1.1
2.2.2
GES descriptor, criterion or indicator [GEScomponent]
D2
D2C2
D2C3
MarineUnitID
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
Method used
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
Description [Targets]
Trend of change in the number of new non-native species: no new non-native species appear every 10-20 m
Trend of change in the number of new non-native species: no new non-native species appear every 10-20 m
Biopollution index: non-increasing biopollution index of the district and individual invasive species compared to the initial assessment
Threshold value [TargetValue]
Reference point type
LimitReferencePoint
LimitReferencePoint
LimitReferencePoint
Baseline
1901-2010
1901-2010
1990-2010
Proportion
100
100
100
Assessment method
Kriterijus nustatytas ekspertiniu vertinimu, atsižvelgiant į naujų rūšių pasirodymo metų tikslumą ir dažnį. Gerą aplinkos būklę žymi tendencija, kai vertinamoje teritorijoje per stebimą laikotarpį neatsiranda naujų nevietinių organizmų. Šis rodiklis yra susijęs su rūšių plitimo keliais, kuriais nevietinės rūšys patenka į Lietuvos jūrinę ekosistemą. Iš jų svarbiausi Lietuvai yra: 1) atsitiktinės introdukcijos su laivais ir/arba vandens kanalais, 2) savaiminis rūšių plitimas iš kaimyninių šalių bei 3) tikslinės introdukcijos.
Rekomenduojamas vertinimo laikotarpis – kas 10 metų (tačiau gali būti koreguojamas, siekiant suderinti su kitų šalių, HELCOM‘o vertinimais)
Kriterijus nustatytas ekspertiniu vertinimu, atsižvelgiant į naujų rūšių pasirodymo metų tikslumą ir dažnį. Gerą aplinkos būklę žymi tendencija, kai vertinamoje teritorijoje per stebimą laikotarpį neatsiranda naujų nevietinių organizmų. Šis rodiklis yra susijęs su rūšių plitimo keliais, kuriais nevietinės rūšys patenka į Lietuvos jūrinę ekosistemą. Iš jų svarbiausi Lietuvai yra: 1) atsitiktinės introdukcijos su laivais ir/arba vandens kanalais, 2) savaiminis rūšių plitimas iš kaimyninių šalių bei 3) tikslinės introdukcijos.
Rekomenduojamas vertinimo laikotarpis – kas 10 metų (tačiau gali būti koreguojamas, siekiant suderinti su kitų šalių, HELCOM‘o vertinimais)
Biotaršos indeksas yra pagrįstas analizuojamos teritorijos nevietinių rūšių gausumo ir paplitimo, jų poveikio vietos bendrijoms, buveinėms ir visos ekosistemos funkcionavimui vertinimu. Priklausomai nuo poveikio stiprumo BPL gali būti lygus 0 (nėra poveikio); 1 (silpnas); 2 (vidutinis), 3 (stiprus), 4 (ekstremalus poveikis). Gerą aplinkos būklę žymi su pradiniu vertinimu (rekomenduojamas vertinimo laikotarpis – 10 metų, tačiau gali būti koreguojamas, siekiant suderinti su kitų šalių, HELCOM‘o vertinimais) lyginant nedidėjantis bendras rajono bei atskirų nevietinių rūšių biotaršos indeksas.
Development status
As below
As below
Further development needed (expected to be operational by 2018 if adopted)
Type of target/indicator
State
State
State
Timescale
2020-12
Interim or GES target
GES
Compatibility with existing targets/indicators
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
Physical/chemical features
Predominant habitats
 • SeabedHabitatsAll
 • SeabedHabitatsAll
 • SeabedHabitatsAll
Functional group
 • BirdsInshoreBenthic
 • Coastal fish
 • BirdsInshoreBenthic
 • Coastal fish
 • BirdsInshoreBenthic
 • Coastal fish
Pressures
 • IntroNIS
 • IntroNIS
 • IntroNIS