Member State report / Art13 / 2022 / D2 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 13 Programme of measures (and Art. 17 updates)
Report due 2022-10-15
GES Descriptor D2 Non-indigenous species
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental protection agency
Report date 2023-06-12
Report access 363

Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
RegionSubregion
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Measure code
BALLT-M003-T4PR1-N
BALLT-M008-T4PR1
BALLT-M009-T4PR2-A
BALLT-M010-T4PR3-A
BALLT-M011-T4PR4-A
Measure old code
BALLT-M008-T4PR1
BALLT-M009-T4PR2
BALLT-M010-T4PR3
BALLT-M011-T4PR4
Measure name
Parengti ankstyvojo perspėjimo sistemos naudojimo tvarką, kuri padėtų rinkti duomenis apie nevietinių rūšių aptikimą ir invazinių rūšių plitimą ir poveikį (aplinkai, ekonomikai ir žmogaus sveikatai)
Ratifikuoti 2004 m. Tarptautinę konvenciją dėl laivuose naudojamų balastinių vandenų ir nuosėdų tvarkymo ir kontrolės bei užtikrinti Konvencijos įgyvendinimą
Įvertinti nevietinių rūšių paplitimą ir pasiskirstymą, įtraukiant apaugų tyrimus ant stacionarių objektų ir laivų korpusų, nevietinių rūšių keliamą riziką ir galimą poveikį
Prireikus teisės aktuose nustatyti reikalavimus pagal Tarptautinės jūrų organizacijos gaires dėl laivų korpusų biologinių apaugų kontrolės ir valdymo siekiant sumažinti invazinių vandens rūšių perkėlimą (pagal rezoliuciją MEPC.207 (62)) ir nevietinių / invazinių organizmų plitimą per biologines apaugas
Vykdyti informacines kampanijas visuomenei apie jūrines nevietines rūšis, jų plitimo būdus, poveikį aplinkai ir žmogui, prevencines priemones
Measure description
Update type
Measure new in 2021 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure category
Category 2.a
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Policy conventions
Policy national
Responsible competent authority
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplikos apsaugos agentūra, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos projektų valdymo agentūra
Responsible organisation
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplikos apsaugos agentūra, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos projektų valdymo agentūra
Coordination level
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
Regional cooperation countries
CEA
Yes
Yes
Yes
Yes
CEA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CBA
Yes
Yes
Yes
Yes
CBA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
Financing
 • Valstybės biudžetas ir (arba) 2021-2027 m. ES lėšos
 • Valstybės biudžetas ir (arba) 2021-2027 m. ES lėšos
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas ir (arba) 2021-2027 m. ES lėšos
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Measure purpose
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Pressures
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input or spread of non-indigenous species
Relevant KTMs
 • Measures to adapt to climate change impacts on the marine environment
 • Measures to adapt to climate change impacts on the marine environment
 • Measures to prevent or control the adverse impacts of invasive alien species and introduced diseases
 • Measures to adapt to climate change impacts on the marine environment
 • Measures to adapt to climate change impacts on the marine environment
 • Measures to adapt to climate change impacts on the marine environment
Relevant targets
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
Related indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
GEScomponent
 • D2
 • D2
 • D2
 • D2
 • D2
Feature
 • Established non-indigenous species
 • Newly-introduced non-indigenous species
 • Newly-introduced non-indigenous species
 • Established non-indigenous species
 • Newly-introduced non-indigenous species
 • Established non-indigenous species
 • Newly-introduced non-indigenous species
 • Established non-indigenous species
 • Newly-introduced non-indigenous species
Element
Temporal scope
2023-2027
2017
2024-2027
2023-2027
2022-2027
Implementation status
Implementation not started
Measure implemented
Measure ongoing
Implementation not started
Measure ongoing
Implementation delay
Implementation reason
Progress description
Reason description