Member State report / Art11 / 2014-2020 / D3 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2014-10-15; 2020-10-15
GES Descriptor D3 Commercial fish and shellfish
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Reporter not found
Report date Date not found; 2020-10-16
Report access
2014 data
2020 data
Monitoring programme Monitoring programme name
MP_D3
MP_D3
Monitoring programme Reference existing programme
Monitoring programme Marine Unit ID
Q4e - Programme ID
BALLT-D01234-2
BALLT-D01234-2
Q4f - Programme description
Duomenys šiems rodikliams renkami pagal Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programą (ES duomenų rinkimo programos, DCF). Tikslas - rinkti ir tvarkyti ES žvejybos ištekliams ir žuvininkystės sektoriui įvertinti reikalingus biologinius duomenis, duomenis apie žvejybos sektoriaus poveikį jūrų ekosistemai bei vykdyti mokslinius tyrimus jūroje. Verslinių žuvų išteklių vertinimas atliekamas pagal standartizuotą metodiką jau kelis dešimtmečius (ICES), ilgos laiko eilutės bei įvairių šalių patirtis ir kooperacija keičiantis informacija apie žuvų populiacijų parametrus užtikrina duomenų palyginamumą laiko skalėje bei įgalina susieti tai su pagrindiniu poveikiu – žvejybos intensyvumu. Metodika taip pat yra periodiškai peržiūrima (ICES). Duomenų tikslumo lygiai ir ėminių ėmimo intensyvumas nustatytas 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimu Nr. 2010/93/ES. Be to, periodiškai teikiami pasiūlymai, rekomendacijos dėl žuvininkystės duomenų surinkimo schemų, metodikų, dalinamasi įgyvendinimo patirtimi, analizuojami/apdorojami surinkti visų šalių duomenys.
Duomenys šiems rodikliams renkami pagal Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programą (ES duomenų rinkimo programos, DCF). Tikslas - rinkti ir tvarkyti ES žvejybos ištekliams ir žuvininkystės sektoriui įvertinti reikalingus biologinius duomenis, duomenis apie žvejybos sektoriaus poveikį jūrų ekosistemai bei vykdyti mokslinius tyrimus jūroje. Verslinių žuvų išteklių vertinimas atliekamas pagal standartizuotą metodiką jau kelis dešimtmečius (ICES), ilgos laiko eilutės bei įvairių šalių patirtis ir kooperacija keičiantis informacija apie žuvų populiacijų parametrus užtikrina duomenų palyginamumą laiko skalėje bei įgalina susieti tai su pagrindiniu poveikiu – žvejybos intensyvumu. Metodika taip pat yra periodiškai peržiūrima (ICES). Duomenų tikslumo lygiai ir ėminių ėmimo intensyvumas nustatytas 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimu Nr. 2010/93/ES. Be to, periodiškai teikiami pasiūlymai, rekomendacijos dėl žuvininkystės duomenų surinkimo schemų, metodikų, dalinamasi įgyvendinimo patirtimi, analizuojami/apdorojami surinkti visų šalių duomenys.
Q5e - Natural variability
 • Qualitative
 • Quantiative
 • Qualitative
 • Quantiative
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate data
Y
Y
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Established methods
Y
Y
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate understanding of GES
Y
Y
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate capacity
Y
Y
Q5f - Description of programme for GES assessment
Šis deskriptorius taikomas visoms išteklių grupėms, kurios patenka į Reglamento (EB) Nr. 199/2008 (atsižvelgiant į Direktyvos 2008/56/EB geografinę aprėptį) ir panašių bendrosios žuvininkystės politikos reikalavimų taikymo sritį. Jo taikymas šioms ir kitoms išteklių grupėms priklauso nuo prieinamų duomenų (atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 199/2008 nuostatas dėl duomenų rinkimo), pagal kuriuos pasirenkami tinkamiausi naudotini rodikliai. Šio deskriptoriaus rodiklių kategorijos ir susiję rodikliai, pagal kuriuos vertinama pažanga, padaryta siekiant užtikrinti gerą aplinkos būklę. Šiame etape pagrindinėms komerciniams tikslams naudojamų žuvų rūšims (menkei, strimelei, brėtlingiui bei plekšnei) parengti trys rodikliai: mirtingumo dėl žvejybos koeficientas, didesnių už pirmą lytinės brandos normą žuvų proporcija ir 95 ilgio pasiskirstymo procentilis. Rodikliai gerai atspindi žuvų bendrijų pokyčius. Atspindi komercinės žvejybos poveikio stiprumą eksploatuojamoms populiacijoms. Pagal pateikiamus nacionalinius duomenis, rodiklį skaičiuoja ICES ekspertai. Tyrimams paimama žuvų populiacijos dalis yra labai maža lyginant su visa populiacija. Rodikliai skaičiuojami ne Lietuvos teritorijai atskirai o konkrečios rūšies išteklių grupei (t.y. visai Baltijos jūrai (bretlingiui) ar jos daliai (menkei ir strimelei)
Šis deskriptorius taikomas visoms išteklių grupėms, kurios patenka į Reglamento (EB) Nr. 199/2008 (atsižvelgiant į Direktyvos 2008/56/EB geografinę aprėptį) ir panašių bendrosios žuvininkystės politikos reikalavimų taikymo sritį. Jo taikymas šioms ir kitoms išteklių grupėms priklauso nuo prieinamų duomenų (atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 199/2008 nuostatas dėl duomenų rinkimo), pagal kuriuos pasirenkami tinkamiausi naudotini rodikliai. Šio deskriptoriaus rodiklių kategorijos ir susiję rodikliai, pagal kuriuos vertinama pažanga, padaryta siekiant užtikrinti gerą aplinkos būklę. Šiame etape pagrindinėms komerciniams tikslams naudojamų žuvų rūšims (menkei, strimelei, brėtlingiui bei plekšnei) parengti trys rodikliai: mirtingumo dėl žvejybos koeficientas, didesnių už pirmą lytinės brandos normą žuvų proporcija ir 95 ilgio pasiskirstymo procentilis. Rodikliai gerai atspindi žuvų bendrijų pokyčius. Atspindi komercinės žvejybos poveikio stiprumą eksploatuojamoms populiacijoms. Pagal pateikiamus nacionalinius duomenis, rodiklį skaičiuoja ICES ekspertai. Tyrimams paimama žuvų populiacijos dalis yra labai maža lyginant su visa populiacija. Rodikliai skaičiuojami ne Lietuvos teritorijai atskirai o konkrečios rūšies išteklių grupei (t.y. visai Baltijos jūrai (bretlingiui) ar jos daliai (menkei ir strimelei)
Q5g - Gap-filling date for GES assessment
By2014
By2014
Q5h - Plans to implement monitoring for GES assessment
Q6a -Relevant targets Q6a - Environmental target
3
3
Q6a -Relevant targets Q6a - Associated indicator
3.1.1 a 3.1.1 b 3.1.1 c 3.3.3 a 3.3.3 b 3.3.3 c 3.3.3 d
3.1.1 a 3.1.1 b 3.1.1 c 3.3.3 a 3.3.3 b 3.3.3 c 3.3.3 d
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_SuitableData
Y
Y
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_EstablishedMethods
Y
Y
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6d_AdequateCapacity
Y
Y
Q6c - Target updating
Y
Y
Q6d - Description of programme for targets assessment
Vertinimus atlieka ICES.
Vertinimus atlieka ICES.
Q6e - Gap-filling date for targets assessment
By2014
By2014
Q6f - Plans to implement monitoring for targets assessment
Q7a - Relevant activities
 • Fisheries
 • ResearchSurvey
 • Fisheries
 • ResearchSurvey
Q7b - Description of monitoring of activities
Pagrinde atspindi žvejybos intensyvumą.
Pagrinde atspindi žvejybos intensyvumą.
Q7c - Relevant measures
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate data
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Established methods
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate understanding of GES
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate capacity
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses activities and pressures
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses effectiveness of measures
Y
Y
Q7d - Description of monitoring for measures
Q7f - Gap-filling date for activities and measures
By2014
By2014
Q8a - Links to existing Monitoring Programmes
 • CFP-DC-MAP
 • CFP-DC-MAP
Reference sub-programme Sub-programme ID
BALLT-D01234_FishOffshore
BALLT-D01234_FishOffshore
Reference sub-programme Sub-programme name
Mobile species - abundance and/or biomass
Mobile species - population characteristics
Q4g - Sub-programmes Sub-programme ID
BALLT-D01234_FishOffshore
BALLT-D01234_FishOffshore
Q4g - Sub-programmes Sub-programme name
Mobile species - abundance and/or biomass
Mobile species - population characteristics
Q4k - Monitoring purpose
StateImpact Pressurse Activities Measures
StateImpact Pressurse Activities Measures
Q4l - Links of monitoring programmes of other Directives and Conventions
Common Fisheries Policy
Common Fisheries Policy
Q5c - Features Q5c - Habitats
 • ShallCoarseSed ShallSand ShallMud ShallMxdSed ShelfRock ShelfCoarseSed ShelfSand ShelfMud ShelfMxdSed MarineCoast MarineShelf
 • ShallCoarseSed ShallSand ShallMud ShallMxdSed ShelfRock ShelfCoarseSed ShelfSand ShelfMud ShelfMxdSed MarineCoast MarineShelf
Q5c - Features Q5c - Species list
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
Q5c - Features Q5c - Physical/Chemical features
 • CurrentVelocity
 • Mixing
 • NutrientLevels
 • OxygenLevels
 • Salinity
 • SeaBottomTemperature
 • SeaSurfaceTemperature
 • TopographyBathymetry
 • Transparency
 • Turbidity
 • Upwelling
 • WaveExposure
 • CurrentVelocity
 • Mixing
 • NutrientLevels
 • OxygenLevels
 • Salinity
 • SeaBottomTemperature
 • SeaSurfaceTemperature
 • TopographyBathymetry
 • Transparency
 • Turbidity
 • Upwelling
 • WaveExposure
Q5c - Features Q5c - Pressures
 • AcutePollutionEvents
 • ChangeSalinity
 • ChangeThermal
 • ExtractSpeciesAll
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • InputN_Psubst
 • InputOrganics
 • IntroNIS
 • Litter
 • NutrientOrgEnrich
 • AcutePollutionEvents
 • ChangeSalinity
 • ChangeThermal
 • ExtractSpeciesAll
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • InputN_Psubst
 • InputOrganics
 • IntroNIS
 • Litter
 • NutrientOrgEnrich
Q9a - Elements
 • Baltic herring and sprat
 • Cod
 • Flatfish
 • Baltic herring and sprat
 • Cod
 • Flatfish
Q5a - GES criteria Relevant GES criteria
 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3
 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3
Q5b - GES indicators Relevant GES indicators
 • 3.1.1
 • 3.2.1
 • 3.3.1
 • 3.3.3
 • 3.1.1
 • 3.2.1
 • 3.3.1
 • 3.3.3
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population size
 • MP-9b-1-2-1
 • MP-9b-1-2-2
 • MP-9b-1-2-1
 • MP-9b-1-2-2
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population characteristics
 • MP-9b-1-3-3
 • MP-9b-1-3-3
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species impacts
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat extent
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (physical-chemical)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (biological)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat impacts
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure input
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure output
Q9b - Parameters monitored (activity) Activity
Q9b Parameters monitored (other) Other
Q41 Spatial scope
EEZ
EEZ
Q4j - Description of spatial scope
Monitoring is carried out according requirements under Common Fisheries Policy.
Monitoring is carried out according requirements under Common Fisheries Policy.
Marine Unit IDs
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
Q4h - Temporal scope Start date- End date
1992-9999
1992-9999
Q9h - Temporal resolution of sampling
 • Yearly
 • Yearly
Q9c - Monitoring method
ICES WGBFAS (Assessment WG), ICES WGBIFS (Survey WG)- https://datras.ices.dk/Documents/Manuals/Addendum_1_WGBIFS_BITS_Manual_2011.pdf - Manual for the Baltic International Trawl Surveys
ICES WGBFAS (Assessment WG), ICES WGBIFS (Survey WG)- https://datras.ices.dk/Documents/Manuals/Addendum_1_WGBIFS_BITS_Manual_2011.pdf - Manual for the Baltic International Trawl Surveys
Q9d - Description of alteration to method
Q9e - Quality assurance
 • ICESDataTypeGuide
 • ICESDataTypeGuide
Q9f - Quality control
DelayedValidation
DelayedValidation
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - Proportion of area covered %
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - No. of samples
Q9i - Description of sample representivity
Q10a - Scale for aggregation of data
 • ICES regions
 • Other
 • Region
 • ICES regions
 • Other
 • Region
Q10b - Other scale for aggregation of data
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data type
UnprocessedData ProcessedData
UnprocessedData ProcessedData
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access mechanism
LocationInternationalDC
LocationInternationalDC
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access rights
Open
Open
Q10c - Access to monitoring data Q10c - INSPIRE standard
AquacultureFacilities ManagementZonesReportingUnits
AquacultureFacilities ManagementZonesReportingUnits
Q10c - Access to monitoring data Q10c Date data are available
2011-06
2011-06
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data update frequency
Yearly
Yearly
Q10d - Description of data access
Monitoring data is located in Fisheries Service under the Ministry of the Agriculture (http://www.zuv.lt/index.php?1381214678). Organisation is responsible for data submission to international bodies
Monitoring data is located in Fisheries Service under the Ministry of the Agriculture (http://www.zuv.lt/index.php?1381214678). Organisation is responsible for data submission to international bodies
Descriptor
D3
D3
D3
Monitoring strategy description
Verslinių žuvų rūšių (menkė, strimelė, brėtlingis ir plekšnė) duomenys renkami pagal Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programą. Pagal gautus duomenis, ICES skaičiuoja vertes D3C1 ir D3C2 kriterijų rodikliams (mirtingumo dėl žvejybos koeficientas (F) ir neršiančių išteklių biomasė (SSB) atskiriems Baltijos jūros pakvadračiams. Nacionaliniu lygiu skaičiuojamos vertės D3C3 kriterijaus rodikliams: 1) populiacijos pasiskirstymas pagal amžių ir dydį ir 2) didesnių už vidutinę pirmos lytinės brandos normą žuvų proporcija. Tyrimai pagal Duomenų rinkimo programą vykdomi 4 kartus per metus. Du kartai dugniniu tralu menkės ir plekšnės rodikliams skaičiuoti ir 2 kartai akustikos tyrimai strimelių ir brėtlingių rodikliams skaičiuoti. D3C1 rodiklio skaičiavimui taip pat renkama biologiniai mėginiai iš verslinių laimikių. Verslinių mėginių rinkimas priklauso nuo žvejybos laiko ir intensyvumo. Verslinių mėginių ėmimas vyksta du kartus per mėnesį kiekvienai verslinei rūšiai, jei vyksta žvejyba.
Verslinių žuvų rūšių (menkė, strimelė, brėtlingis ir plekšnė) duomenys renkami pagal Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programą. Pagal gautus duomenis, ICES skaičiuoja vertes D3C1 ir D3C2 kriterijų rodikliams (mirtingumo dėl žvejybos koeficientas (F) ir neršiančių išteklių biomasė (SSB) atskiriems Baltijos jūros pakvadračiams. Nacionaliniu lygiu skaičiuojamos vertės D3C3 kriterijaus rodikliams: 1) populiacijos pasiskirstymas pagal amžių ir dydį ir 2) didesnių už vidutinę pirmos lytinės brandos normą žuvų proporcija. Tyrimai pagal Duomenų rinkimo programą vykdomi 4 kartus per metus. Du kartai dugniniu tralu menkės ir plekšnės rodikliams skaičiuoti ir 2 kartai akustikos tyrimai strimelių ir brėtlingių rodikliams skaičiuoti. D3C1 rodiklio skaičiavimui taip pat renkama biologiniai mėginiai iš verslinių laimikių. Verslinių mėginių rinkimas priklauso nuo žvejybos laiko ir intensyvumo. Verslinių mėginių ėmimas vyksta du kartus per mėnesį kiekvienai verslinei rūšiai, jei vyksta žvejyba.
Verslinių žuvų rūšių (menkė, strimelė, brėtlingis ir plekšnė) duomenys renkami pagal Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programą. Pagal gautus duomenis, ICES skaičiuoja vertes D3C1 ir D3C2 kriterijų rodikliams (mirtingumo dėl žvejybos koeficientas (F) ir neršiančių išteklių biomasė (SSB) atskiriems Baltijos jūros pakvadračiams. Nacionaliniu lygiu skaičiuojamos vertės D3C3 kriterijaus rodikliams: 1) populiacijos pasiskirstymas pagal amžių ir dydį ir 2) didesnių už vidutinę pirmos lytinės brandos normą žuvų proporcija. Tyrimai pagal Duomenų rinkimo programą vykdomi 4 kartus per metus. Du kartai dugniniu tralu menkės ir plekšnės rodikliams skaičiuoti ir 2 kartai akustikos tyrimai strimelių ir brėtlingių rodikliams skaičiuoti. D3C1 rodiklio skaičiavimui taip pat renkama biologiniai mėginiai iš verslinių laimikių. Verslinių mėginių rinkimas priklauso nuo žvejybos laiko ir intensyvumo. Verslinių mėginių ėmimas vyksta du kartus per mėnesį kiekvienai verslinei rūšiai, jei vyksta žvejyba.
Coverage of GES criteria
Adequate monitoring was in place in 2014
Adequate monitoring was in place in 2014
Adequate monitoring was in place in 2014
Gaps and plans
Manome, kad monitoringas yra pakankamas.
Manome, kad monitoringas yra pakankamas.
Manome, kad monitoringas yra pakankamas.
Related targets
 • 1
 • 1
 • 1
Coverage of targets
Adequate monitoring was in place in 2014
Adequate monitoring was in place in 2014
Adequate monitoring was in place in 2014
Related measures
Coverage of measures
Related monitoring programmes
 • BALLT-D01234_FishOffshore
 • BALLT-D01234_FishOffshore
 • BALLT-D01234_FishOffshore
Programme code
BALLT-D01234_FishOffshore
BALLT-D01234_FishOffshore
BALLT-D01234_FishOffshore
Programme name
BALLT-D01234_FishOffshore
BALLT-D01234_FishOffshore
BALLT-D01234_FishOffshore
Update type
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Old programme codes
Programme description
Verslinių žuvų rūšių (menkė, strimelė, brėtlingis ir plekšnė) duomenys renkami pagal Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programą. Tyrimai pagal Duomenų rinkimo programą vykdomi 4 kartus per metus. Du kartai dugniniu tralu menkės ir plekšnės rodikliams skaičiuoti ir 2 kartai akustikos tyrimai strimelių ir brėtlingių rodikliams skaičiuoti. D3C1 rodiklio skaičiavimui taip pat renkama biologiniai mėginiai iš verslinių laimikių. Verslinių mėginių rinkimas priklauso nuo žvejybos laiko ir intensyvumą. Verslinių mėginių ėmimas vyksta du kartus per mėnesį kiekvienai verslinei rūšiai, jei vyksta žvejyba. Pagal gautus duomenis, ICES skaičiuoja vertes D3C1 ir D3C2 kriterijų rodikliams (mirtingumo dėl žvejybos koeficientas (F) ir neršiančių išteklių biomasė (SSB) atskiriems Baltijos jūros pakvadračiams. Nacionaliniu lygiu skaičiuojamos vertės D3C3 kriterijaus rodikliams: 1) populiacijos pasiskirstymas pagal amžių ir dydį ir 2) didesnių už vidutinę pirmos lytinės brandos normą žuvų proporcija.
Verslinių žuvų rūšių (menkė, strimelė, brėtlingis ir plekšnė) duomenys renkami pagal Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programą. Tyrimai pagal Duomenų rinkimo programą vykdomi 4 kartus per metus. Du kartai dugniniu tralu menkės ir plekšnės rodikliams skaičiuoti ir 2 kartai akustikos tyrimai strimelių ir brėtlingių rodikliams skaičiuoti. D3C1 rodiklio skaičiavimui taip pat renkama biologiniai mėginiai iš verslinių laimikių. Verslinių mėginių rinkimas priklauso nuo žvejybos laiko ir intensyvumą. Verslinių mėginių ėmimas vyksta du kartus per mėnesį kiekvienai verslinei rūšiai, jei vyksta žvejyba. Pagal gautus duomenis, ICES skaičiuoja vertes D3C1 ir D3C2 kriterijų rodikliams (mirtingumo dėl žvejybos koeficientas (F) ir neršiančių išteklių biomasė (SSB) atskiriems Baltijos jūros pakvadračiams. Nacionaliniu lygiu skaičiuojamos vertės D3C3 kriterijaus rodikliams: 1) populiacijos pasiskirstymas pagal amžių ir dydį ir 2) didesnių už vidutinę pirmos lytinės brandos normą žuvų proporcija.
Verslinių žuvų rūšių (menkė, strimelė, brėtlingis ir plekšnė) duomenys renkami pagal Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programą. Tyrimai pagal Duomenų rinkimo programą vykdomi 4 kartus per metus. Du kartai dugniniu tralu menkės ir plekšnės rodikliams skaičiuoti ir 2 kartai akustikos tyrimai strimelių ir brėtlingių rodikliams skaičiuoti. D3C1 rodiklio skaičiavimui taip pat renkama biologiniai mėginiai iš verslinių laimikių. Verslinių mėginių rinkimas priklauso nuo žvejybos laiko ir intensyvumą. Verslinių mėginių ėmimas vyksta du kartus per mėnesį kiekvienai verslinei rūšiai, jei vyksta žvejyba. Pagal gautus duomenis, ICES skaičiuoja vertes D3C1 ir D3C2 kriterijų rodikliams (mirtingumo dėl žvejybos koeficientas (F) ir neršiančių išteklių biomasė (SSB) atskiriems Baltijos jūros pakvadračiams. Nacionaliniu lygiu skaičiuojamos vertės D3C3 kriterijaus rodikliams: 1) populiacijos pasiskirstymas pagal amžių ir dydį ir 2) didesnių už vidutinę pirmos lytinės brandos normą žuvų proporcija.
Monitoring purpose
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
 • Environmental state and impacts
 • Human activities causing the pressures
Other policies and conventions
 • Data Collection Framework Multi-Annual Plan (Common Fisheries Policy)
 • Data Collection Framework Multi-Annual Plan (Common Fisheries Policy)
 • Data Collection Framework Multi-Annual Plan (Common Fisheries Policy)
Regional cooperation - coordinating body
Regional cooperation - countries involved
Regional cooperation - implementation level
Monitoring details
Features
Commercially exploited fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
Elements
 • Clupea harengus
 • Gadus morhua
 • Sprattus sprattus
 • Clupea harengus
 • Gadus morhua
 • Sprattus sprattus
 • Clupea harengus
 • Gadus morhua
 • Platichthys flesus
 • Sprattus sprattus
GES criteria
D3C1
D3C2
D3C3
Parameters
 • Mortality rate
 • Biomass of Spawning Stock (SSB)
 • Length
 • Size distribution
Parameter Other
Spatial scope
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-03
Temporal scope (start date - end date)
2005-9999
2005-9999
2005-9999
Monitoring frequency
Other
Other
Other
Monitoring type
 • In-situ sampling offshore
 • Remote surveillance
 • In-situ sampling offshore
 • Remote surveillance
 • In-situ sampling offshore
 • Remote surveillance
Monitoring method
 • Other monitoring method
 • Other monitoring method
 • Other monitoring method
Monitoring method other
ICES. 2017. Manual for the Baltic International Trawl Surveys (BITS). Series of ICES Survey Protocols SISP 7 - BITS. 95 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.2883; ICES. 2017. Manual for the International Baltic Acoustic Surveys (IBAS). Series of ICES Survey Protocols SISP 8 - IBAS. 47 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.3368
ICES. 2017. Manual for the Baltic International Trawl Surveys (BITS). Series of ICES Survey Protocols SISP 7 - BITS. 95 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.2883; ICES. 2017. Manual for the International Baltic Acoustic Surveys (IBAS). Series of ICES Survey Protocols SISP 8 - IBAS. 47 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.3368
ICES. 2017. Manual for the Baltic International Trawl Surveys (BITS). Series of ICES Survey Protocols SISP 7 - BITS. 95 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.2883; ICES. 2017. Manual for the International Baltic Acoustic Surveys (IBAS). Series of ICES Survey Protocols SISP 8 - IBAS. 47 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.3368
Quality control
Duomenų kokybė užtikrinama atliekant pirminę duomenų kokybės apžiūrą, braižomi ilgio, svorio, amžiaus priklausomybių grafikai, vertinama, ar mėginio ir submėginio duomenys sutampa. Ekspertai dalyvauja darbo grupėse WGBIFS, WGBFAS ir RCG (Regional Coordination Group).
Duomenų kokybė užtikrinama atliekant pirminę duomenų kokybės apžiūrą, braižomi ilgio, svorio, amžiaus priklausomybių grafikai, vertinama, ar mėginio ir submėginio duomenys sutampa. Ekspertai dalyvauja darbo grupėse WGBIFS, WGBFAS ir RCG (Regional Coordination Group).
Duomenų kokybė užtikrinama atliekant pirminę duomenų kokybės apžiūrą, braižomi ilgio, svorio, amžiaus priklausomybių grafikai, vertinama, ar mėginio ir submėginio duomenys sutampa. Ekspertai dalyvauja darbo grupėse WGBIFS, WGBFAS ir RCG (Regional Coordination Group).
Data management
Duomenys kaupiami Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų institute http://apc.ku.lt/en/. Duomenys iš BITS reisų teikiami į ICES DATRAS, iš akustikos reisų – į ICES Acoustic trawl surveys duomenų bazę, versliniai duomenys eina į ICES InterCatch ir RDB duomenų bazes
Duomenys kaupiami Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų institute http://apc.ku.lt/en/. Duomenys iš BITS reisų teikiami į ICES DATRAS, iš akustikos reisų – į ICES Acoustic trawl surveys duomenų bazę, versliniai duomenys eina į ICES InterCatch ir RDB duomenų bazes
Duomenys kaupiami Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų institute http://apc.ku.lt/en/. Duomenys iš BITS reisų teikiami į ICES DATRAS, iš akustikos reisų – į ICES Acoustic trawl surveys duomenų bazę, versliniai duomenys eina į ICES InterCatch ir RDB duomenų bazes
Data access
Related indicator/name
Contact
References