Member State report / Art10 / 2012 / D4 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 10 Environmental targets (and Art. 17 updates)
Report due 2012-10-15
GES Descriptor D4 Food webs/D1 Ecosystems
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental Protection Agency
Report date 2013-04-15
Report access BALLT_MSFD10TI_20130423.xml

BAL-LT-AA-01, BAL-LT-AA-02, BAL-LT-MS-01, BAL-LT-MS-02

Feature [Target or Indicator code]
D4
1.7.1
4.2.1
4.3.1
GES descriptor, criterion or indicator [GEScomponent]
D4
D4C1
D4C3
D4C2
MarineUnitID
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
Method used
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
Description [Targets]
Fish community abundance index
Average trophic level of fish
Threshold value [TargetValue]
Reference point type
TargetReferencePoint
LimitReferencePoint
TargetReferencePoint
TargetReferencePoint
Baseline
2009-2011
1994-2011
2009-2011
2000-2010
Proportion
100
100
100
100
Assessment method
Žuvų bendrijos gausumo indeksas (arba plėšrių žuvų gausumas) rodiklis tiesiogiai priklauso nuo išteklių papildymo jaunikliais bei mirtingumo. Rodiklis rodo, ar priekrantės plėšrių žuvų gausumas ir įvairovė užtikrina tinkamą priekrantės ekosistemos funkcionavimą ir atsparumą poveikiams. Gerą aplinkos būklę rodo indekso reikšmė, didesnė už referentinio periodo (1998-2008) medianų 5-ajį procentilį 1,3 vienai standartinei žvejybos pastangai.
Rodiklis pagrįstas skirtingo trofinio lygmens žuvų santykiniu gausumu bendrijoje ir apskaičiuojamas, remiantis visų rūšių sugavimu bei suminiu trofiniu lygmeniu, apskaičiuotu pagal Fish Base (www.fishbase.org). Mažos rodiklio reikšmės dažniausiai nurodo didelį plėšrių žuvų mirtingumą dėl žvejybos ir/arba rūšių dominavimo pokyčius dėl eutrofikacijos. Aukštos šio rodiklio reikšmės dažniausiai sutampa su dideliu plėšrių žuvų kiekiu bendrijoje. Gerą aplinkos būklę atitinkančios rodiklio reikšmės yra nuo 3,32 iki 3,42 vienai standartinei žvejybos pastangai. Šios vertės apskaičiuotos remiantis referentinio periodo (1998-2008) metinių medianų 95 ir 5 procentiliais.
Žuvų bendrijos gausumo indeksas (arba plėšrių žuvų gausumas) rodiklis tiesiogiai priklauso nuo išteklių papildymo jaunikliais bei mirtingumo. Rodiklis rodo, ar priekrantės plėšrių žuvų gausumas ir įvairovė užtikrina tinkamą priekrantės ekosistemos funkcionavimą ir atsparumą poveikiams. Gerą aplinkos būklę rodo indekso reikšmė, didesnė už referentinio periodo (1998-2008) medianų 5-ajį procentilį 1,3 vienai standartinei žvejybos pastangai.
As above
Development status
Fully operational (in 2012)
Fully operational (in 2012)
Fully operational (in 2012)
Further development needed (expected to be operational by 2014
Type of target/indicator
State
State
State
State
Timescale
Interim or GES target
Compatibility with existing targets/indicators
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
Physical/chemical features
 • NutrientLevels
 • OxygenLevels
 • Salinity
 • SeaBottomTemperature
 • NutrientLevels
 • NutrientLevels
 • OxygenLevels
 • Salinity
 • SeaBottomTemperature
 • NutrientLevels
Predominant habitats
Functional group
 • BirdsInshoreBenthic
 • BirdsInshorePelagic
 • MammalsSeals
 • BirdsInshoreBenthic
 • BirdsInshorePelagic
 • MammalsSeals
 • Functional group - other (highly mobile/widely dispersed species groups)
 • Mikrofagai
Pressures
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • NutrientOrgEnrich
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • NutrientOrgEnrich
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • NutrientOrgEnrich
 • NutrientOrgEnrich