Member State report / Art13 / 2022 / D4 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 13 Programme of measures (and Art. 17 updates)
Report due 2022-10-15
GES Descriptor D4 Food webs/D1 Ecosystems
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental protection agency
Report date 2023-06-12
Report access 363

Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
RegionSubregion
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Measure code
BALLT-M001-T1PR1
BALLT-M013-T1PR1-N
BALTT-M002-T1PR2-A
Measure old code
BALLT-M001-T1PR1
BALTT-M002-T1PR2
Measure name
Atnaujinti ir svarstyti galimybę įtraukti žuvų bendrijų būklės stebėsenos reikalavimus pagal HELCOM standartus į Valstybinę aplinkos monitoringo programą ir vykdyti stebėseną Kuršių mariose ir Baltijos jūroje
Surinkti mokslinę informaciją apie perpelių ir sykų paplitimą, pasiskirstymą, migraciją, biologiją ir žvejybą Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose, reikalingą šių rūšių apsaugos planams parengti
Atlikti tyrimą ir pateikti rekomendacijas dėl verslinės ir mėgėjų žvejybos apribojimų Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose siekiant geros aplinkos būklės
Measure description
Nepaisant perpelių apsaugai skirtų įgyvendinamų priemonių (LR vyriausybės nutarimas Nr.276) paaiškėjo, kad jos yra nepakankamos. Ataskaitoje Europos Komisijai apie Buveinių direktyvos įgyvendinimą Lietuvoje perpelių populiacijos būklė įvertinta kaip bloga. Tikslinga perpelių populiaciją atkurti iki 2011 m. buvusio lygio. Syko būklė yra bloga daugiau nei keletą dešimtmečių, turi būti taikomos priemonės, susijusios su rūšies priegaudos/mirtingumo mažinimu verslinėje žvejyboje tiek Kuršių mariose, tiek Baltijos jūroje. Būtina atlikti detalius rūšies tyrimus identifikuojant rūšiai svarbiausius migracijos kelius į/iš nerštaviečių Kuršių mariose, metų laiką, jauniklių išmigravimo kelius ir laiką iš Kuršių marių, identifikuoti rūšies įvairioms amžinėms grupėms svarbias teritorijas Baltijos jūroje. Taip pat būtini tyrimai, siekiant išsiaiškinti kokiuose žvejybos įrankiuose Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose kokiu sezonu gali būti sugaunami dideli neverslinio ilgio sykų individų kiekiai. Gauta informacija leistų parengti syko populiacijos atkūrimo programą.
Atlikti tyrimą, siekiant įvertinti, iš kokių akvatorijų Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose žvejybos išėmimas būtų vertingiausias gamtiniu ir GAB požiūriu. Sumažinti žvejybos intensyvumą Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose, taip pat ją ribojant ypač intensyviose žuvų migracijų vietose, siekiant pagerinti žuvų bendrijų būklę ir sumažinti žiemojančių paukščių, ruonių mirtingumą. Akvatorijos bus identifikuojamos, įvertinant saugomų žuvų, žiemojančių paukščių, ruonių gausumą, žuvų nerštavietes ir žuvų migracijų kelius. Taip pat, rekreacinės (mėgėjų) žvejybos apimtys ir poveikis verslinių ir neverslinių žuvų populiacijoms Lietuvos Baltijos teritorinėje jūroje, priekrantėje ir Kuršių mariose nėra išsamiau tirti ir yra nežinomi.
Update type
Measure new in 2021 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure category
Category 1.b (WFD)
Category 2.a
Category 1.b (non-WFD)
Policy conventions
Policy national
Responsible competent authority
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija
Responsible organisation
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija
Coordination level
 • National
 • National
 • National
Regional cooperation countries
CEA
Yes
Yes
CEA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CBA
Yes
Yes
CBA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
Financing
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Measure purpose
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Pressures
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
Relevant KTMs
 • Research
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Research
 • Measures to prevent or control the adverse impacts of fishing and other exploitation/removal of animal and plants
 • Measures to prevent or control the adverse impacts of recreation including angling
 • Research
Relevant targets
 • 1
 • 1
 • 1
Related indicator
 • No indicator
GEScomponent
 • D1-F
 • D4
 • D1-F
 • D4
 • D1-F
 • D4
Feature
 • Coastal fish
 • Coastal fish
 • Coastal fish
 • Commercially exploited fish and shellfish
Element
Temporal scope
2018-2022
2023-2027
2022-2027
Implementation status
Measure ongoing
Implementation not started
Implementation started
Implementation delay
Implementation reason
Progress description
Į valstybinę aplinkos monitoringo programą įtraukti ichtiofaunos tyrimai pagal HELCOM rekomendacines gaires, Baltijos jūros priekrantės žuvų monitoringas vyksta kasmet, vertinama žuvų būklė pagal žuvų rodiklius.
Reason description