Member State report / Art10 / 2012 / D5 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 10 Environmental targets (and Art. 17 updates)
Report due 2012-10-15
GES Descriptor D5 Eutrophication
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental Protection Agency
Report date 2013-04-15
Report access BALLT_MSFD10TI_20130423.xml

BAL-LT-AA-01, BAL-LT-AA-02, BAL-LT-MS-01, BAL-LT-MS-02

Feature [Target or Indicator code]
D5
5.1.1
5.2.1
5.2.2
5.3.1
GES descriptor, criterion or indicator [GEScomponent]
D5
D5C1
D5C2
D5C4
D5C7
MarineUnitID
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
Method used
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
Description [Targets]
Regulate and coordinate commercial fishing efforts with international agreements to ensure sustainable, exploitative cod, survival and recovery of cod, sprat and herring populations
Water Transparency Associated with Increased Floating Algae: Average summer or annual
Maximum depth of macrophyte distribution
Threshold value [TargetValue]
Reference point type
TargetReferencePoint
LimitReferencePoint
LimitReferencePoint
LimitReferencePoint
TargetReferencePoint
Baseline
1966-2011
1992-2010
1993-2010
1992-2010
1965-2009
Proportion
100
100
100
100
100
Assessment method
As below
Baltijos jūros priekrantėje (įskaitant Kuršių marių vandenų įtakos zoną) gerą aplinkos būklę žymi 0,026 mg P/l bendro fosforo vidutinė vasaros koncentracijos slenkstinė vertė.
Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių marių vandenų įtakos zonoje (kai druskingumas >4 ‰) gerą aplinkos būklę aktyvios vegetacijos metu žymi 33 % nuokrypis nuo modeliuotos etaloninės Chl a vertės (esant etaloninėms sąlygoms būdingai maistinių medžiagų prietakai upėmis), t.y. mažesnė nei 4,8 µg/l chlorofilo a vidutinė koncentracija.
Secchi gylis rodo saulės radiacijos skvarbą į gilesnius vandens sluoksnius. Atviroje jūroje siektinos geros aplinkos būklės slenkstinės vertės nustatytos atsižvelgiant į HELCOM rekomendacijas. Pagal jas gera aplinkos būklė yra kai skaidrumas neviršija 25 % nuokrypio nuo etaloninių sąlygų, nustatytų remiantis pastarojo šimtmečio matavimų duomenimis. Esant gerai aplinkos būklei teritorinės jūros ir Lietuvos išskirtinės ekonominės jūros dalyse vidutinis aktyvios vegetacijos laikotarpio vandens skaidrumas (matuojamas Secchi disku) turėtų būti didesnis nei 7 metrai, o vidutinė metinė šio rodiklio reikšmė neturėtų būti mažesnė nei 8,8 m.
Kadangi Kuršių marių vandenų įtakos zonoje ir priekrantės vandenyse saulės radiacijos skvarba priklauso ir nuo su prietaka į jūros vandenį patenkančių tanininių ir spalvotumą lemiančių humininių medžiagų, o taip pat ir mineralinių dalelių, šis rodiklis priekrantės vandenų būklei vertinti nerekomenduotinas.
Dugno augalų pasiskirstymas yra glaudžiai susijęs su vandens skaidrumo sąlygomis, nuo kurių priklauso šviesos patekimas į dugną ir jos prieinamumas augalams. Kuo didesnis makrofitų maksimalus pasiskirstymo gylis, tuo didesnis vertingų dugno buveinių paplitimas, aukštesnė biologinė įvairovė ir geresnės sąlygos dugninių žuvų mitybai ir pelaginių žuvų nerštui. Geros aplinkos būklės kriterijaus vertė nustatyta iš empirinių priklausomybių tarp didžiausio makrofitų pasiskirstymo gylio ir Secchi gylio, chlorofilo a ir bendrojo azoto koncentracijos 2003-2008 m. laikotarpyje. Gera aplinkos būklė yra tada, kai šakotojo banguolio (Furcellaria lumbricalis) didžiausias pasiskirstymo gylis nukrypsta nuo 1955 metais Lietuvos priekrantėje registruoto didžiausio pasiskirstymo gylio ne daugiau nei 26 %. Šis slenkstis yra artimas BVPD geros vandens kokybės ribai tiek šiaurinėje priekrantės dalyje (15 m), tiek Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zonoje (14 m).
Development status
As below
Fully operational (in 2012)
Fully operational (in 2012)
Fully operational (in 2012)
Further development needed (expected to be operational by 2018 if adopted)
Type of target/indicator
State
State
State
State
State
Timescale
2020-12
Interim or GES target
GES
Compatibility with existing targets/indicators
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
Physical/chemical features
 • NutrientLevels
 • NutrientLevels
 • Transparency
 • NutrientLevels
 • Transparency
 • NutrientLevels
Predominant habitats
 • HabitatsOther
Functional group
Pressures
 • NutrientOrgEnrich
 • NutrientOrgEnrich
 • NutrientOrgEnrich