Member State report / Art10 / 2012 / D6 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 10 Environmental targets (and Art. 17 updates)
Report due 2012-10-15
GES Descriptor D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental Protection Agency
Report date 2013-04-15
Report access BALLT_MSFD10TI_20130423.xml

BAL-LT-AA-01, BAL-LT-AA-02, BAL-LT-MS-01, BAL-LT-MS-02

Feature [Target or Indicator code]
D6
1.6.1
6.1.2
6.2.2
GES descriptor, criterion or indicator [GEScomponent]
D6
D1C6
D6C3
D6C5
MarineUnitID
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
 • Coastal waters (including transitional waters regarding descriptors and associated indicators that is not covered by WFD) (BAL-LT-AA-01)
 • LT marine waters (all marine waters) (BAL-LT-MS-01)
 • Teritorial sea (excluding coastal and transitional waters) and Lithuanian Exclusive Economic Zone (BAL-LT-MS-02)
 • Transitional waters (BAL-LT-AA-02)
Method used
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
PREPARATION OF LITHUANIAN BALTIC SEA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRENGTHENING DOCUMENTS III INTERIM REPORT
Description [Targets]
Bentoso kokybės indeksas (BQI)
Fish Community Diversity Index (Shannon Index)
Area of affected bottom in the habitat
Threshold value [TargetValue]
Reference point type
LimitReferencePoint
LimitReferencePoint
TargetReferencePoint
LimitReferencePoint
Baseline
1981-2010
1994-2011
2008-2012
1981-2010
Proportion
100
100
100
100
Assessment method
Bentoso kokybės indeksas priklauso nuo dugno bendriją sudarančios faunos įvairovės, jautrumo ir gausumo. Gerą aplinkos būklę priekrantėje žymi didesnės kaip 3,2 indekso vertės, kurios būdingos bendrijoms, kur pagal gausumą dominuoja jautrios rūšys, šių rūšių vidutinis santykinis gausumas yra didesnis nei atsparių rūšių, o labai jautrių rūšių sutinkamumas yra bent 50%. Atvirai jūrai geros aplinkos būklės apibūdinimas parengtas tik smulkaus smėlio buveinei 30-55 m gyliuose. Esant gerai aplinkos būklei indekso vertė yra didesnė kaip 2,9 ir žymi tokias bendrijas, kuriose yra labai jautrių rūšių, jų santykinis gausumas gali siekti iki 10%, o jautrių rūšių vidutinis santykinis gausumas didesnis nei atsparių rūšių.
Didelės rodiklio reikšmės reiškia rūšinės įvairovės turtingumą bei menką vienos rūšies dominavimą ir, atvirkščiai, mažos reikšmės žymi menką rūšių įvairovę ir didelį vienos rūšies dominavimą. Gerą aplinkos būklę Lietuvos priekrantėje žymi indekso vertė tarp 1,3 ir 1,5 vienai standartinei žvejybos pastangai (visas sugautas žuvų kiekis, padalintas iš bendro pastangų kiekio, panaudoto pagauti laimikį). Šios vertės žymi referentinių duomenų metinių medianų 95 ir 5 procentilius.
Rodiklis rodo dugno nuosėdų litologinės sudėties ir/arba nuosėdų tipų paplitimo pokyčių dydį dugno buveinėse dėl žmogaus veiklos. Rodiklio slenkstinė vertė nustatyta ekspertiniu vertinimu ir nurodo esant gerą aplinkos būklę kai paveikto dugno plotas buveinėje yra ne didesnis kaip 1 % viso buveinės ploto. Ši slenkstinė vertė netaikoma rifų buveinei (slenkstinė vertė 0%), vertinimas atliekamas tik teritorinei jūrai.
Bentoso kokybės indeksas priklauso nuo dugno bendriją sudarančios faunos įvairovės, jautrumo ir gausumo. Gerą aplinkos būklę priekrantėje žymi didesnės kaip 3,2 indekso vertės, kurios būdingos bendrijoms, kur pagal gausumą dominuoja jautrios rūšys, šių rūšių vidutinis santykinis gausumas yra didesnis nei atsparių rūšių, o labai jautrių rūšių sutinkamumas yra bent 50%. Atvirai jūrai geros aplinkos būklės apibūdinimas parengtas tik smulkaus smėlio buveinei 30-55 m gyliuose. Esant gerai aplinkos būklei indekso vertė yra didesnė kaip 2,9 ir žymi tokias bendrijas, kuriose yra labai jautrių rūšių, jų santykinis gausumas gali siekti iki 10%, o jautrių rūšių vidutinis santykinis gausumas didesnis nei atsparių rūšių.
Development status
Fully operational (in 2012)
Fully operational (in 2012)
Further development needed (expected to be operational by 2018 if adopted)
Fully operational (in 2012)
Type of target/indicator
State
State
State
State
Timescale
Interim or GES target
Compatibility with existing targets/indicators
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
HELCOM Baltic Sea Action Plan
Physical/chemical features
 • NutrientLevels
 • WaveExposure
 • NutrientLevels
 • WaveExposure
Predominant habitats
 • HabitatsOther
 • SeabedHabitatsAll
 • HabitatsOther
Functional group
 • FishDemersal
Pressures
 • InputN_Psubst
 • PhysDam
 • PhysLoss_Smother
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • ExtractSpeciesAll
 • ExtractSpeciesFishShellfish
 • PhysDam_abrasion
 • PhysDam_extraction
 • InputN_Psubst
 • PhysDam
 • PhysLoss_Smother