Member State report / Art11 / 2014 / D7 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2014-10-15
GES Descriptor D7 Hydrographical changes
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Reporter not found
Report date Date not found
Report access
Monitoring programme Monitoring programme name
MP_D7
MP_D7
MP_D7
Monitoring programme Reference existing programme
Monitoring programme Marine Unit ID
Q4e - Programme ID
BALLT-D02457-1
BALLT-D02457-1
BALLT-D02457-1
Q4f - Programme description
Programos tikslas – rinkti fizinius, hidrologinius duomenis, padėsiančius interpretuoti kitus aplinkos tyrimų duomenis ir vertinti būklę. Stebėti fizinių, hidrologinių sąlygų pokyčius dėl žmogaus veiklos (pvz., uosto gilinimo įtaka) ar natūralių veiksnių (pvz., klimato kaita). Hidrologiniai tyrimai Lietuvoje atliekiami nuo 1959m. surinkta daug informacijos apie Baltijos jūros sroves, vandens temperatūra, druskingumą. Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje atliekami vandens lygio, vėjo greičio, ir krypties, bangavimo, matomumo, ledo reiškinių, vizualinio vandens paviršiaus užterštumo duomenų fiksavimai.
Programos tikslas – rinkti fizinius, hidrologinius duomenis, padėsiančius interpretuoti kitus aplinkos tyrimų duomenis ir vertinti būklę. Stebėti fizinių, hidrologinių sąlygų pokyčius dėl žmogaus veiklos (pvz., uosto gilinimo įtaka) ar natūralių veiksnių (pvz., klimato kaita). Hidrologiniai tyrimai Lietuvoje atliekiami nuo 1959m. surinkta daug informacijos apie Baltijos jūros sroves, vandens temperatūra, druskingumą. Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje atliekami vandens lygio, vėjo greičio, ir krypties, bangavimo, matomumo, ledo reiškinių, vizualinio vandens paviršiaus užterštumo duomenų fiksavimai.
Programos tikslas – rinkti fizinius, hidrologinius duomenis, padėsiančius interpretuoti kitus aplinkos tyrimų duomenis ir vertinti būklę. Stebėti fizinių, hidrologinių sąlygų pokyčius dėl žmogaus veiklos (pvz., uosto gilinimo įtaka) ar natūralių veiksnių (pvz., klimato kaita). Hidrologiniai tyrimai Lietuvoje atliekiami nuo 1959m. surinkta daug informacijos apie Baltijos jūros sroves, vandens temperatūra, druskingumą. Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje atliekami vandens lygio, vėjo greičio, ir krypties, bangavimo, matomumo, ledo reiškinių, vizualinio vandens paviršiaus užterštumo duomenų fiksavimai.
Q5e - Natural variability
 • ExpertOpinion
 • Qualitative
 • Quantiative
 • ExpertOpinion
 • Qualitative
 • Quantiative
 • ExpertOpinion
 • Qualitative
 • Quantiative
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate data
N
N
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Established methods
N
N
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate understanding of GES
N
N
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate capacity
N
N
N
Q5f - Description of programme for GES assessment
a. Hidrografinių sąlygų erdvinis pakitimas stebimas tik lokaliose Lietuvos jūros priekrantės dalyse arti uostų hidrotechninių įrenginių. Šie pokyčiai yra sunkiai įvertinami dėl didelės hidrografinių sąlygų priklausomybės nuo meteorologinių ir kitų gamtinių reiškinių, kurių reikšmingumas daugeliu atveju yra lemiamas. Lietuvos jūros priekrantės dalyse arti uostų hidrotechninių įrenginių. Šiose vietose nepakanka duomenų apie buveinių erdvinį pasiskirstymą ir jų kitimą laike. Hidrografinių pokyčių poveikis stebimas tik lokaliose Lietuvos jūros priekrantės dalyse arti uostų hidrotechninių įrenginių. b. GAB hidrografinių parametrų slenkstinių verčių nustatymas dabartiniame etape nustatyti nėra tikslinga. c. . Nepakanka duomenų apie hidrografinių pokyčių įtakotas fizines, hidrologines ir chemines sąlygas, kuriuos galima būtų tiesiogiai sieti su buveinių funkcijomis, todėl GAB hidrografinių sąlygų buveinėms nustatyti yra sunku. d. Hidrografinių sąlygų pokyčiai daugiausia įtakoti klimato pokyčių ir pasižymi cikliškumu. Antropogeninis poveikis hidrografinių parametrų pokyčiams daugiausia yra stebimas teritorijoje netoli Klaipėdos uosto. Kur galimas poveikis srovių struktūros, druskingumo, skaidrumo pokyčiams. Vandens temperatūros, ir pagrindinių bangų parametrų pokyčiams Lietuvos priekrantėje daugiau įtakos turi klimatiniai pokyčiai. e. Esami hidrografiniai pokyčiai, neturi reikšmingos įtakos visai jūros priekrantės būklei.
a. Hidrografinių sąlygų erdvinis pakitimas stebimas tik lokaliose Lietuvos jūros priekrantės dalyse arti uostų hidrotechninių įrenginių. Šie pokyčiai yra sunkiai įvertinami dėl didelės hidrografinių sąlygų priklausomybės nuo meteorologinių ir kitų gamtinių reiškinių, kurių reikšmingumas daugeliu atveju yra lemiamas. Lietuvos jūros priekrantės dalyse arti uostų hidrotechninių įrenginių. Šiose vietose nepakanka duomenų apie buveinių erdvinį pasiskirstymą ir jų kitimą laike. Hidrografinių pokyčių poveikis stebimas tik lokaliose Lietuvos jūros priekrantės dalyse arti uostų hidrotechninių įrenginių. b. GAB hidrografinių parametrų slenkstinių verčių nustatymas dabartiniame etape nustatyti nėra tikslinga. c. . Nepakanka duomenų apie hidrografinių pokyčių įtakotas fizines, hidrologines ir chemines sąlygas, kuriuos galima būtų tiesiogiai sieti su buveinių funkcijomis, todėl GAB hidrografinių sąlygų buveinėms nustatyti yra sunku. d. Hidrografinių sąlygų pokyčiai daugiausia įtakoti klimato pokyčių ir pasižymi cikliškumu. Antropogeninis poveikis hidrografinių parametrų pokyčiams daugiausia yra stebimas teritorijoje netoli Klaipėdos uosto. Kur galimas poveikis srovių struktūros, druskingumo, skaidrumo pokyčiams. Vandens temperatūros, ir pagrindinių bangų parametrų pokyčiams Lietuvos priekrantėje daugiau įtakos turi klimatiniai pokyčiai. e. Esami hidrografiniai pokyčiai, neturi reikšmingos įtakos visai jūros priekrantės būklei.
a. Hidrografinių sąlygų erdvinis pakitimas stebimas tik lokaliose Lietuvos jūros priekrantės dalyse arti uostų hidrotechninių įrenginių. Šie pokyčiai yra sunkiai įvertinami dėl didelės hidrografinių sąlygų priklausomybės nuo meteorologinių ir kitų gamtinių reiškinių, kurių reikšmingumas daugeliu atveju yra lemiamas. Lietuvos jūros priekrantės dalyse arti uostų hidrotechninių įrenginių. Šiose vietose nepakanka duomenų apie buveinių erdvinį pasiskirstymą ir jų kitimą laike. Hidrografinių pokyčių poveikis stebimas tik lokaliose Lietuvos jūros priekrantės dalyse arti uostų hidrotechninių įrenginių. b. GAB hidrografinių parametrų slenkstinių verčių nustatymas dabartiniame etape nustatyti nėra tikslinga. c. . Nepakanka duomenų apie hidrografinių pokyčių įtakotas fizines, hidrologines ir chemines sąlygas, kuriuos galima būtų tiesiogiai sieti su buveinių funkcijomis, todėl GAB hidrografinių sąlygų buveinėms nustatyti yra sunku. d. Hidrografinių sąlygų pokyčiai daugiausia įtakoti klimato pokyčių ir pasižymi cikliškumu. Antropogeninis poveikis hidrografinių parametrų pokyčiams daugiausia yra stebimas teritorijoje netoli Klaipėdos uosto. Kur galimas poveikis srovių struktūros, druskingumo, skaidrumo pokyčiams. Vandens temperatūros, ir pagrindinių bangų parametrų pokyčiams Lietuvos priekrantėje daugiau įtakos turi klimatiniai pokyčiai. e. Esami hidrografiniai pokyčiai, neturi reikšmingos įtakos visai jūros priekrantės būklei.
Q5g - Gap-filling date for GES assessment
After2020
After2020
After2020
Q5h - Plans to implement monitoring for GES assessment
Dėl žmogaus veiklos įvykę negrįžtami hidrografinių sąlygų pakitimai yra, pavyzdžiui, išilginio nuosėdų srauto pokyčiai, gėlo vandens prietaka iš Kuršių marių, srovių struktūros pokytis,dėl to pakinta fizinės ir cheminės savybės, nurodytos Direktyvos 2008/56/EB III priedo 1 lentelėje. Tokie pokyčiai gali būti itin aktualūs tada, kai jie gali paveikti jūrų ekosistemas didesniu mastu, o pagal jų vertinimą galima iš anksto sužinoti apie galimą poveikį ekosistemoms. Tikėtina, kad uosto gilinimas ir tolimesnė plėtra turės didelę įtaką Klaipėdos sąsiaurį supantiems krantams, todėl būtina pastoviai vykdyti krantų monitoringą, įtraukiant hidro-litodinaminius stebėjimus bei atlikti krantų pokyčių modeliavimą. Neseniai vykusiame (2013 gegužės 13-15) ES tyrimų ir inovacijų Generaliniame Direktorate darbiniame pasitarime buvo pažymėta, kad D7 deskriptoriui kol kas nėra pasiūlyta realistinių, kiekibiškų indikatorių visos ES mastu (STAGES, 2013).
Dėl žmogaus veiklos įvykę negrįžtami hidrografinių sąlygų pakitimai yra, pavyzdžiui, išilginio nuosėdų srauto pokyčiai, gėlo vandens prietaka iš Kuršių marių, srovių struktūros pokytis,dėl to pakinta fizinės ir cheminės savybės, nurodytos Direktyvos 2008/56/EB III priedo 1 lentelėje. Tokie pokyčiai gali būti itin aktualūs tada, kai jie gali paveikti jūrų ekosistemas didesniu mastu, o pagal jų vertinimą galima iš anksto sužinoti apie galimą poveikį ekosistemoms. Tikėtina, kad uosto gilinimas ir tolimesnė plėtra turės didelę įtaką Klaipėdos sąsiaurį supantiems krantams, todėl būtina pastoviai vykdyti krantų monitoringą, įtraukiant hidro-litodinaminius stebėjimus bei atlikti krantų pokyčių modeliavimą. Neseniai vykusiame (2013 gegužės 13-15) ES tyrimų ir inovacijų Generaliniame Direktorate darbiniame pasitarime buvo pažymėta, kad D7 deskriptoriui kol kas nėra pasiūlyta realistinių, kiekibiškų indikatorių visos ES mastu (STAGES, 2013).
Dėl žmogaus veiklos įvykę negrįžtami hidrografinių sąlygų pakitimai yra, pavyzdžiui, išilginio nuosėdų srauto pokyčiai, gėlo vandens prietaka iš Kuršių marių, srovių struktūros pokytis,dėl to pakinta fizinės ir cheminės savybės, nurodytos Direktyvos 2008/56/EB III priedo 1 lentelėje. Tokie pokyčiai gali būti itin aktualūs tada, kai jie gali paveikti jūrų ekosistemas didesniu mastu, o pagal jų vertinimą galima iš anksto sužinoti apie galimą poveikį ekosistemoms. Tikėtina, kad uosto gilinimas ir tolimesnė plėtra turės didelę įtaką Klaipėdos sąsiaurį supantiems krantams, todėl būtina pastoviai vykdyti krantų monitoringą, įtraukiant hidro-litodinaminius stebėjimus bei atlikti krantų pokyčių modeliavimą. Neseniai vykusiame (2013 gegužės 13-15) ES tyrimų ir inovacijų Generaliniame Direktorate darbiniame pasitarime buvo pažymėta, kad D7 deskriptoriui kol kas nėra pasiūlyta realistinių, kiekibiškų indikatorių visos ES mastu (STAGES, 2013).
Q6a -Relevant targets Q6a - Environmental target
Q6a -Relevant targets Q6a - Associated indicator
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_SuitableData
N
N
N
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_EstablishedMethods
N
N
N
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6d_AdequateCapacity
N
N
N
Q6c - Target updating
N
N
N
Q6d - Description of programme for targets assessment
Tikslai bus peržiūrėti ir patikslinti 2015 metų pirmoje pusėje ir tuomet bus vertinamas monitoringo adekvatumas ir jo pakankamumas vertinant tikslų pažangą. Pagal poreikį programa bus tobulinama.
Tikslai bus peržiūrėti ir patikslinti 2015 metų pirmoje pusėje ir tuomet bus vertinamas monitoringo adekvatumas ir jo pakankamumas vertinant tikslų pažangą. Pagal poreikį programa bus tobulinama.
Tikslai bus peržiūrėti ir patikslinti 2015 metų pirmoje pusėje ir tuomet bus vertinamas monitoringo adekvatumas ir jo pakankamumas vertinant tikslų pažangą. Pagal poreikį programa bus tobulinama.
Q6e - Gap-filling date for targets assessment
After2020
After2020
After2020
Q6f - Plans to implement monitoring for targets assessment
Programme will be checked against increased knowledge about risks and impacts.
Programme will be checked against increased knowledge about risks and impacts.
Programme will be checked against increased knowledge about risks and impacts.
Q7a - Relevant activities
 • CablesPipelines
 • MiningSandGravel
 • OilGas
 • RenewableEnergy
 • CablesPipelines
 • MiningSandGravel
 • OilGas
 • RenewableEnergy
 • CablesPipelines
 • MiningSandGravel
 • OilGas
 • RenewableEnergy
Q7b - Description of monitoring of activities
Q7c - Relevant measures
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate data
N
N
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Established methods
N
N
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate understanding of GES
N
N
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate capacity
N
N
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses activities and pressures
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses effectiveness of measures
N
N
N
Q7d - Description of monitoring for measures
Tokios priemonės kaip poveikio aplinkai vertinimas, strateginis poveikio aplinkai vertinimas ir jūrų erdvės planavimas gali padėti nustatyti ir įvertinti tokios veiklos poveikio mastą ir įvairius aspektus. Tačiau svarbu užtikrinti, kad visos tokios priemonės leistų atsižvelgti į atitinkamus elementus, būtinus vertinant galimą poveikį jūrų aplinkai, įskaitant tarpvalstybinį lygmenį.
Tokios priemonės kaip poveikio aplinkai vertinimas, strateginis poveikio aplinkai vertinimas ir jūrų erdvės planavimas gali padėti nustatyti ir įvertinti tokios veiklos poveikio mastą ir įvairius aspektus. Tačiau svarbu užtikrinti, kad visos tokios priemonės leistų atsižvelgti į atitinkamus elementus, būtinus vertinant galimą poveikį jūrų aplinkai, įskaitant tarpvalstybinį lygmenį.
Tokios priemonės kaip poveikio aplinkai vertinimas, strateginis poveikio aplinkai vertinimas ir jūrų erdvės planavimas gali padėti nustatyti ir įvertinti tokios veiklos poveikio mastą ir įvairius aspektus. Tačiau svarbu užtikrinti, kad visos tokios priemonės leistų atsižvelgti į atitinkamus elementus, būtinus vertinant galimą poveikį jūrų aplinkai, įskaitant tarpvalstybinį lygmenį.
Q7f - Gap-filling date for activities and measures
After2020
After2020
After2020
Q8a - Links to existing Monitoring Programmes
 • HELCOM
 • WFD
 • HELCOM
 • WFD
 • HELCOM
 • WFD
Reference sub-programme Sub-programme ID
BALLT-D057_WaterPhys
BALLT-D07_Ice
Reference sub-programme Sub-programme name
Water column - hydrological characteristics
Water column - physical characteristics
Ice cover
Q4g - Sub-programmes Sub-programme ID
BALLT-D057_WaterPhys
BALLT-D07_Ice
Q4g - Sub-programmes Sub-programme name
Water column - hydrological characteristics
Water column - physical characteristics
Ice cover
Q4k - Monitoring purpose
StateImpact
StateImpact
Q4l - Links of monitoring programmes of other Directives and Conventions
HELCOM monitoring manual, Water Framework Directive. Monitoring incorporated into present programme
Monitoring incorporated into present programme.
Q5c - Features Q5c - Habitats
 • ShallCoarseSed ShallMxdSed ShelfMxdSed VarSalinity MarineCoast MarineShelf
 • ShallCoarseSed ShallMxdSed ShelfMxdSed VarSalinity MarineCoast MarineShelf
 • ShallCoarseSed ShallMxdSed ShelfMxdSed VarSalinity MarineCoast MarineShelf
Q5c - Features Q5c - Species list
Q5c - Features Q5c - Physical/Chemical features
 • CurrentVelocity
 • IceCover
 • Mixing
 • Salinity
 • SeaBottomTemperature
 • SeaSurfaceTemperature
 • TopographyBathymetry
 • Transparency
 • Upwelling
 • WaveExposure
 • pH
 • CurrentVelocity
 • IceCover
 • Mixing
 • Salinity
 • SeaBottomTemperature
 • SeaSurfaceTemperature
 • TopographyBathymetry
 • Transparency
 • Upwelling
 • WaveExposure
 • pH
 • CurrentVelocity
 • IceCover
 • Mixing
 • Salinity
 • SeaBottomTemperature
 • SeaSurfaceTemperature
 • TopographyBathymetry
 • Transparency
 • Upwelling
 • WaveExposure
 • pH
Q5c - Features Q5c - Pressures
 • ChangeHydrology
 • ChangeSalinity
 • ChangeThermal
 • PhysDam_abrasion
 • PhysDam_silt
 • PhysDisturbance
 • PhysLoss
 • SystematicReleaseSubst
 • ChangeHydrology
 • ChangeSalinity
 • ChangeThermal
 • PhysDam_abrasion
 • PhysDam_silt
 • PhysDisturbance
 • PhysLoss
 • SystematicReleaseSubst
 • ChangeHydrology
 • ChangeSalinity
 • ChangeThermal
 • PhysDam_abrasion
 • PhysDam_silt
 • PhysDisturbance
 • PhysLoss
 • SystematicReleaseSubst
Q9a - Elements
 • currents
 • sea level
 • waves
 • Ice
Q5a - GES criteria Relevant GES criteria
 • 7.1
 • 7.2
 • GAB parametrų su slenkstinėmis vertėmis dabartiniame etape nustatyti nėra tikslinga.
 • GESOther
 • 7.1
 • 7.2
 • GAB parametrų su slenkstinėmis vertėmis dabartiniame etape nustatyti nėra tikslinga.
 • GESOther
 • 7.1
 • 7.2
 • GAB parametrų su slenkstinėmis vertėmis dabartiniame etape nustatyti nėra tikslinga.
 • GESOther
Q5b - GES indicators Relevant GES indicators
 • 7.1.1
 • 7.2.1
 • 7.1.1
 • 7.2.1
 • 7.1.1
 • 7.2.1
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population size
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population characteristics
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species impacts
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat extent
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (physical-chemical)
 • MP-9b-1-7-3
 • MP-9b-1-7-4
 • MP-9b-1-7-5
 • MP-9b-1-7-13
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (biological)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat impacts
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure input
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure output
Q9b - Parameters monitored (activity) Activity
Q9b Parameters monitored (other) Other
Q41 Spatial scope
TerritorialWaters EEZ
WFD_CW TerritorialWaters EEZ
Q4j - Description of spatial scope
Monitoring is carried out over the entire sea area, at coastal stations and also is based on research ship cruises
visual monitoring
Marine Unit IDs
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
Q4h - Temporal scope Start date- End date
-
1980-9999
1980-9999
Q9h - Temporal resolution of sampling
 • Yearly Continually
 • Yearly
Q9c - Monitoring method
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Q9d - Description of alteration to method
Near real time data are collected and quality controlled
Q9e - Quality assurance
 • COMBINE
 • COMBINE
Q9f - Quality control
DelayedValidation
DelayedValidation
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - Proportion of area covered %
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - No. of samples
Q9i - Description of sample representivity
Research vessel based data are collected; operational data continuously
Research vessel based data are collected; operational data continuously
Q10a - Scale for aggregation of data
 • Region
 • Region
Q10b - Other scale for aggregation of data
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data type
UnprocessedData ProcessedData
ProcessedData
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access mechanism
LocationNationalDC
LocationNationalDC
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access rights
Open
Open
Q10c - Access to monitoring data Q10c - INSPIRE standard
OceanographicFeatures
OceanographicFeatures
Q10c - Access to monitoring data Q10c Date data are available
2011-06
2011-06
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data update frequency
Yearly
Yearly
Q10d - Description of data access
Gathered data can be accessed at Environmental Protection Agency
Gathered data can be accessed at Environmental Protection Agency