Member State report / Art11 / 2014 / D8 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2014-10-15
GES Descriptor D8 Contaminants
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Reporter not found
Report date Date not found
Report access
Monitoring programme Monitoring programme name
MP_D8
MP_D8
MP_D8
Monitoring programme Reference existing programme
Monitoring programme Marine Unit ID
Q4e - Programme ID
BALLT-D089-4
BALLT-D089-4
BALLT-D089-4
Q4f - Programme description
Monitoringo programa vertina teršalų koncentracijas vandenyje, dugno nuosėdose ir biotoje, vertina ilgalaikius pokyčius ir erdvinį pasiskirstymą. Tyrimų vietos išdėstytos taip, kad atspindėti taršos šaltinių poveikį. Tiriamos medžiagos, nurodytos Pavojingų medžiagų direktyvoje.
Monitoringo programa vertina teršalų koncentracijas vandenyje, dugno nuosėdose ir biotoje, vertina ilgalaikius pokyčius ir erdvinį pasiskirstymą. Tyrimų vietos išdėstytos taip, kad atspindėti taršos šaltinių poveikį. Tiriamos medžiagos, nurodytos Pavojingų medžiagų direktyvoje.
Monitoringo programa vertina teršalų koncentracijas vandenyje, dugno nuosėdose ir biotoje, vertina ilgalaikius pokyčius ir erdvinį pasiskirstymą. Tyrimų vietos išdėstytos taip, kad atspindėti taršos šaltinių poveikį. Tiriamos medžiagos, nurodytos Pavojingų medžiagų direktyvoje.
Q5e - Natural variability
 • Quantiative
 • Quantiative
 • Quantiative
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate data
N
N
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Established methods
N
N
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate understanding of GES
N
N
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate capacity
Y
Y
Y
Q5f - Description of programme for GES assessment
a. Monitoringo programa nepilnai įvertina teršalų aplinkoje deskriptoriaus tikslus. a-b. Sunkiųjų metalų ir naftos produktų vandenyje, dugno nuosėdose matavimo vietų išsidėstymas ir skaičius, matavimų dažnis pakankamas. Matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas, leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų biotoje (heksachlorbenzeno ir gyvsidabrio) skaičius buvo nepastovus ir nepakankamas adekvačiam vertinimui, nors matavimų dažnis kartą metuose pakankamas. Heksachlorbenzeno biotoje matavimų laikotarpis per trumpas norint įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Tačiau gyvsidabrio biotoje matavimų laikotarpis Lietuvoje pakankamas ir leidžia įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. c. GAB įvertinimui laiko skalė pakankama ir (> 10 metų.) leidžia vertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas pagal metalų Hg, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Cd ir naftos produktų koncentracijas dugno nuosėdose. Tuo tarpu vertinimui pagal arseno koncentraciją (nuo 2005 m., <10 metų) - laiko skalė per maža. Terašalų vandenyje (naftos anglaivandeniliai) matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas. (> 10 m.; nuo 1992 metų; GAB vertinimas atliktas pagal 2008-2011 m. monitoringo duomenis) leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų vandenyje: ftalatų: di(2-etilheksil) ftalatų (DEHP) matavimų laikotarpis 2010-2011 m. trumpas, neleidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. d. Teršalai aplinkoje nebūdingi natūraliai aplinkai; Deskriptoriaus indikatoriai nurodo antropogeninės kilmės teršalus. Tačiau jų koncentracijos pokyčiai gali priklausyti ir nuo kitų veiksnių, pvz., dėl technogeninės veiklos keičiasi dugno nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis, dėl fizinės žalos pasikeitusi nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis įtakoja teršalų pasiskirstymą, e. Do not responds to risks of not achieving GES. Daugiau informacijos pdf ataskaitoje.
a. Monitoringo programa nepilnai įvertina teršalų aplinkoje deskriptoriaus tikslus. a-b. Sunkiųjų metalų ir naftos produktų vandenyje, dugno nuosėdose matavimo vietų išsidėstymas ir skaičius, matavimų dažnis pakankamas. Matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas, leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų biotoje (heksachlorbenzeno ir gyvsidabrio) skaičius buvo nepastovus ir nepakankamas adekvačiam vertinimui, nors matavimų dažnis kartą metuose pakankamas. Heksachlorbenzeno biotoje matavimų laikotarpis per trumpas norint įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Tačiau gyvsidabrio biotoje matavimų laikotarpis Lietuvoje pakankamas ir leidžia įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. c. GAB įvertinimui laiko skalė pakankama ir (> 10 metų.) leidžia vertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas pagal metalų Hg, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Cd ir naftos produktų koncentracijas dugno nuosėdose. Tuo tarpu vertinimui pagal arseno koncentraciją (nuo 2005 m., <10 metų) - laiko skalė per maža. Terašalų vandenyje (naftos anglaivandeniliai) matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas. (> 10 m.; nuo 1992 metų; GAB vertinimas atliktas pagal 2008-2011 m. monitoringo duomenis) leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų vandenyje: ftalatų: di(2-etilheksil) ftalatų (DEHP) matavimų laikotarpis 2010-2011 m. trumpas, neleidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. d. Teršalai aplinkoje nebūdingi natūraliai aplinkai; Deskriptoriaus indikatoriai nurodo antropogeninės kilmės teršalus. Tačiau jų koncentracijos pokyčiai gali priklausyti ir nuo kitų veiksnių, pvz., dėl technogeninės veiklos keičiasi dugno nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis, dėl fizinės žalos pasikeitusi nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis įtakoja teršalų pasiskirstymą, e. Do not responds to risks of not achieving GES. Daugiau informacijos pdf ataskaitoje.
a. Monitoringo programa nepilnai įvertina teršalų aplinkoje deskriptoriaus tikslus. a-b. Sunkiųjų metalų ir naftos produktų vandenyje, dugno nuosėdose matavimo vietų išsidėstymas ir skaičius, matavimų dažnis pakankamas. Matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas, leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų biotoje (heksachlorbenzeno ir gyvsidabrio) skaičius buvo nepastovus ir nepakankamas adekvačiam vertinimui, nors matavimų dažnis kartą metuose pakankamas. Heksachlorbenzeno biotoje matavimų laikotarpis per trumpas norint įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Tačiau gyvsidabrio biotoje matavimų laikotarpis Lietuvoje pakankamas ir leidžia įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. c. GAB įvertinimui laiko skalė pakankama ir (> 10 metų.) leidžia vertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas pagal metalų Hg, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Cd ir naftos produktų koncentracijas dugno nuosėdose. Tuo tarpu vertinimui pagal arseno koncentraciją (nuo 2005 m., <10 metų) - laiko skalė per maža. Terašalų vandenyje (naftos anglaivandeniliai) matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas. (> 10 m.; nuo 1992 metų; GAB vertinimas atliktas pagal 2008-2011 m. monitoringo duomenis) leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų vandenyje: ftalatų: di(2-etilheksil) ftalatų (DEHP) matavimų laikotarpis 2010-2011 m. trumpas, neleidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. d. Teršalai aplinkoje nebūdingi natūraliai aplinkai; Deskriptoriaus indikatoriai nurodo antropogeninės kilmės teršalus. Tačiau jų koncentracijos pokyčiai gali priklausyti ir nuo kitų veiksnių, pvz., dėl technogeninės veiklos keičiasi dugno nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis, dėl fizinės žalos pasikeitusi nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis įtakoja teršalų pasiskirstymą, e. Do not responds to risks of not achieving GES. Daugiau informacijos pdf ataskaitoje.
Q5g - Gap-filling date for GES assessment
By2018
By2018
By2018
Q5h - Plans to implement monitoring for GES assessment
Geros aplinkos būklės kriterijai dugno nuosėdose, o taip pat teršalų poveikiui vertinti bus pasiūlytos regioniniu mastu darbo grupėje CORESET II. Planuojama atsižvelgti į šios grupės darbo rezultatus.
Geros aplinkos būklės kriterijai dugno nuosėdose, o taip pat teršalų poveikiui vertinti bus pasiūlytos regioniniu mastu darbo grupėje CORESET II. Planuojama atsižvelgti į šios grupės darbo rezultatus.
Geros aplinkos būklės kriterijai dugno nuosėdose, o taip pat teršalų poveikiui vertinti bus pasiūlytos regioniniu mastu darbo grupėje CORESET II. Planuojama atsižvelgti į šios grupės darbo rezultatus.
Q6a -Relevant targets Q6a - Environmental target
1
1
1
Q6a -Relevant targets Q6a - Associated indicator
8.1.1 da 8.1.1 db 8.1.1 dc 8.1.1 dd 8.1.1 de 8.1.1 df 8.1.1 dg 8.1.1 dh 8.1.1 di 8.1.1 dj 8.1.1 dk 8.1.1 dl 8.1.1 va 8.1.1 vb 8.1.1 vc 8.1.1 vd 8.1.1 ve 8.1.1 vf 8.1.1 vg 8.1.1 vh 8.1.1 vi 8.1.1 vj
8.1.1 da 8.1.1 db 8.1.1 dc 8.1.1 dd 8.1.1 de 8.1.1 df 8.1.1 dg 8.1.1 dh 8.1.1 di 8.1.1 dj 8.1.1 dk 8.1.1 dl 8.1.1 va 8.1.1 vb 8.1.1 vc 8.1.1 vd 8.1.1 ve 8.1.1 vf 8.1.1 vg 8.1.1 vh 8.1.1 vi 8.1.1 vj
8.1.1 da 8.1.1 db 8.1.1 dc 8.1.1 dd 8.1.1 de 8.1.1 df 8.1.1 dg 8.1.1 dh 8.1.1 di 8.1.1 dj 8.1.1 dk 8.1.1 dl 8.1.1 va 8.1.1 vb 8.1.1 vc 8.1.1 vd 8.1.1 ve 8.1.1 vf 8.1.1 vg 8.1.1 vh 8.1.1 vi 8.1.1 vj
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_SuitableData
Y
Y
Y
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_EstablishedMethods
Y
Y
Y
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6d_AdequateCapacity
Y
Y
Y
Q6c - Target updating
Y
Y
Y
Q6d - Description of programme for targets assessment
Siekiant GAB statuso teršalų aplinkoje rodiklių atžvilgiu priemonės Baltijos jūroje, iš esmės atitinka ir EK Bendrosios vandens politikos direktyvoje numatytiems ir jau įgyvendintiems kitų direktyvų reikalavimams. Deskriptoriaus indikatorių tikslams – sumažinti teršalų kiekį patenkanti į jūrinė aplinką, įgyvendinti numatytos teisinės, institucinės, technologinės priemonės. More information see page 212 in http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6dffaf28-c6a1-40cf-967f-b55ddaeeffda Tikslai numatomi peržiūrėti ir atnaujinti 2015 metų pirmoje pusėje. Tuomet bus vertinamas monitoringo pakankamumas/adekvatumas.
Siekiant GAB statuso teršalų aplinkoje rodiklių atžvilgiu priemonės Baltijos jūroje, iš esmės atitinka ir EK Bendrosios vandens politikos direktyvoje numatytiems ir jau įgyvendintiems kitų direktyvų reikalavimams. Deskriptoriaus indikatorių tikslams – sumažinti teršalų kiekį patenkanti į jūrinė aplinką, įgyvendinti numatytos teisinės, institucinės, technologinės priemonės. More information see page 212 in http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6dffaf28-c6a1-40cf-967f-b55ddaeeffda Tikslai numatomi peržiūrėti ir atnaujinti 2015 metų pirmoje pusėje. Tuomet bus vertinamas monitoringo pakankamumas/adekvatumas.
Siekiant GAB statuso teršalų aplinkoje rodiklių atžvilgiu priemonės Baltijos jūroje, iš esmės atitinka ir EK Bendrosios vandens politikos direktyvoje numatytiems ir jau įgyvendintiems kitų direktyvų reikalavimams. Deskriptoriaus indikatorių tikslams – sumažinti teršalų kiekį patenkanti į jūrinė aplinką, įgyvendinti numatytos teisinės, institucinės, technologinės priemonės. More information see page 212 in http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6dffaf28-c6a1-40cf-967f-b55ddaeeffda Tikslai numatomi peržiūrėti ir atnaujinti 2015 metų pirmoje pusėje. Tuomet bus vertinamas monitoringo pakankamumas/adekvatumas.
Q6e - Gap-filling date for targets assessment
By2020
By2020
By2020
Q6f - Plans to implement monitoring for targets assessment
Q7a - Relevant activities
 • Atmospheric, Secondary pollution
 • CablesPipelines
 • Dredging
 • Ports
 • Shipping
 • SolidWasteDisposal
 • Urban
 • UsesActivitiesOther
 • Atmospheric, Secondary pollution
 • CablesPipelines
 • Dredging
 • Ports
 • Shipping
 • SolidWasteDisposal
 • Urban
 • UsesActivitiesOther
 • Atmospheric, Secondary pollution
 • CablesPipelines
 • Dredging
 • Ports
 • Shipping
 • SolidWasteDisposal
 • Urban
 • UsesActivitiesOther
Q7b - Description of monitoring of activities
Monitoring program is not able to identify which pressures that are causing environmental changes, only indicates levels of contaminants in sea water, sediments and biota.
Monitoring program is not able to identify which pressures that are causing environmental changes, only indicates levels of contaminants in sea water, sediments and biota.
Monitoring program is not able to identify which pressures that are causing environmental changes, only indicates levels of contaminants in sea water, sediments and biota.
Q7c - Relevant measures
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate data
N
N
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Established methods
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate understanding of GES
N
N
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate capacity
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses activities and pressures
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses effectiveness of measures
Y
Y
Y
Q7d - Description of monitoring for measures
The monitoring programme gives quantitative and qualitative information on in the Lithuanian Baltic sea part. Using national accepted measures it is quitified the state of water body, there measures will help identify current and future measures of contaminants sea environment in Lithuanian coast.
The monitoring programme gives quantitative and qualitative information on in the Lithuanian Baltic sea part. Using national accepted measures it is quitified the state of water body, there measures will help identify current and future measures of contaminants sea environment in Lithuanian coast.
The monitoring programme gives quantitative and qualitative information on in the Lithuanian Baltic sea part. Using national accepted measures it is quitified the state of water body, there measures will help identify current and future measures of contaminants sea environment in Lithuanian coast.
Q7f - Gap-filling date for activities and measures
By2018
By2018
By2018
Q8a - Links to existing Monitoring Programmes
 • HELCOM
 • WFD
 • HELCOM
 • WFD
 • HELCOM
 • WFD
Reference sub-programme Sub-programme ID
BALLT-D08_ContaminantBiota
BALLT-D08_ContaminantSediment
BALLT-D08_ContaminantWater
Reference sub-programme Sub-programme name
Contaminant levels - in species, including seafood
Contaminant levels - in water/sediment
Contaminant levels - in water/sediment
Q4g - Sub-programmes Sub-programme ID
BALLT-D08_ContaminantBiota
BALLT-D08_ContaminantSediment
BALLT-D08_ContaminantWater
Q4g - Sub-programmes Sub-programme name
Contaminant levels - in species, including seafood
Contaminant levels - in water/sediment
Contaminant levels - in water/sediment
Q4k - Monitoring purpose
StateImpact
StateImpact Pressurse
StateImpact Pressurse
Q4l - Links of monitoring programmes of other Directives and Conventions
Water Framework Directive. Monitoring incorporated into present programme and described in paper report, 78-114 pages
Water Framework Directive. Monitoring incorporated into present programme
Water Framework Directive. Monitoring incorporated into present programme and described in Monitoring programme description, paper report, 78-114 pages
Q5c - Features Q5c - Habitats
 • ShallCoarseSed ShallSand ShallMud ShallMxdSed ShelfSand ShelfMud ShelfMxdSed VarSalinity MarineCoast MarineShelf
 • ShallCoarseSed ShallSand ShallMud ShallMxdSed ShelfSand ShelfMud ShelfMxdSed VarSalinity MarineCoast MarineShelf
 • ShallCoarseSed ShallSand ShallMud ShallMxdSed ShelfSand ShelfMud ShelfMxdSed VarSalinity MarineCoast MarineShelf
Q5c - Features Q5c - Species list
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
 • FunctionalGroupOther
 • Mussels
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
 • FunctionalGroupOther
 • Mussels
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
 • FunctionalGroupOther
 • Mussels
Q5c - Features Q5c - Physical/Chemical features
 • Granulometrics
 • PhysicalChemicalOther
 • Granulometrics
 • PhysicalChemicalOther
 • Granulometrics
 • PhysicalChemicalOther
Q5c - Features Q5c - Pressures
 • AcutePollutionEvents
 • IntroHazSubstOther
 • IntroNonSynthSubst
 • IntroRadioNuclides
 • IntroSynthComp
 • AcutePollutionEvents
 • IntroHazSubstOther
 • IntroNonSynthSubst
 • IntroRadioNuclides
 • IntroSynthComp
 • AcutePollutionEvents
 • IntroHazSubstOther
 • IntroNonSynthSubst
 • IntroRadioNuclides
 • IntroSynthComp
Q9a - Elements
 • heavy metals
 • organic pollutants
 • pesticides
 • tributyltin
 • chemical substances, paper report, 91-96 pages
 • C10-13 Chloroalkanes
 • Endosulfan
 • PAH
 • PBC
 • TBT
 • heavy metals
 • organic substances
 • pesticides
 • phthalates
Q5a - GES criteria Relevant GES criteria
 • 8.1
 • 8.1
 • 8.1
Q5b - GES indicators Relevant GES indicators
 • 8.1.1
 • 8.1.1
 • 8.1.1
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population size
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population characteristics
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species impacts
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat extent
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (physical-chemical)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (biological)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat impacts
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure input
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure output
 • MP-9b-2-2-2
 • MP-9b-2-2-4
 • MP-9b-2-2-2
 • MP-9b-2-2-3
 • MP-9b-2-2-4
Q9b - Parameters monitored (activity) Activity
Q9b Parameters monitored (other) Other
Q41 Spatial scope
WFD_TW WFD_CW TerritorialWaters EEZ
WFD_TW WFD_CW TerritorialWaters EEZ
WFD_TW WFD_CW TerritorialWaters EEZ
Q4j - Description of spatial scope
Monitoring is carried in fish and molluscs; coordinated within HELCOM, see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual )
Monitoring programme description, paper report, 78-114 pages
Monitoring is carried out in all coastal water bodies and off-shore areas (coordinated within HELCOM; see HELCOM Monitoring Manual; http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual), described in Monitoring programme description, paper report, 78-114 pages
Marine Unit IDs
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
Q4h - Temporal scope Start date- End date
1990-9999
1992-9999
1992-9999
Q9h - Temporal resolution of sampling
 • Yearly
 • Yearly
 • Yearly Continually
Q9c - Monitoring method
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Q9d - Description of alteration to method
other ISO standards are used
relevant ISO standards are referred
relevant ISO standards are used
Q9e - Quality assurance
 • COMBINE
 • COMBINE
 • COMBINE
Q9f - Quality control
DelayedValidation
DelayedValidation
DelayedValidation
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - Proportion of area covered %
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - No. of samples
Q9i - Description of sample representivity
Q10a - Scale for aggregation of data
 • Region
 • Region
 • Region
Q10b - Other scale for aggregation of data
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data type
UnprocessedData ProcessedData
UnprocessedData ProcessedData
UnprocessedData ProcessedData
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access mechanism
LocationNationalDC
LocationNationalDC
LocationInternationalDC
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access rights
Open
Open
Open
Q10c - Access to monitoring data Q10c - INSPIRE standard
OceanographicFeatures
OceanographicFeatures
OceanographicFeatures
Q10c - Access to monitoring data Q10c Date data are available
2011-06
1992-12
1992-12
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data update frequency
Yearly
Yearly
Yearly
Q10d - Description of data access
Gathered data can be accessed at Environmental Protection Agency
Gathered data can be accessed at Environmental Protection Agency
Gathered data can be accessed at Environmental Protection Agency