Member State report / Art11 / 2014-2020 / D8 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2014-10-15; 2020-10-15
GES Descriptor D8 Contaminants
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Reporter not found
Report date Date not found; 2020-10-16
Report access
2014 data
2020 data
Monitoring programme Monitoring programme name
MP_D8
MP_D8
MP_D8
Monitoring programme Reference existing programme
Monitoring programme Marine Unit ID
Q4e - Programme ID
BALLT-D089-4
BALLT-D089-4
BALLT-D089-4
Q4f - Programme description
Monitoringo programa vertina teršalų koncentracijas vandenyje, dugno nuosėdose ir biotoje, vertina ilgalaikius pokyčius ir erdvinį pasiskirstymą. Tyrimų vietos išdėstytos taip, kad atspindėti taršos šaltinių poveikį. Tiriamos medžiagos, nurodytos Pavojingų medžiagų direktyvoje.
Monitoringo programa vertina teršalų koncentracijas vandenyje, dugno nuosėdose ir biotoje, vertina ilgalaikius pokyčius ir erdvinį pasiskirstymą. Tyrimų vietos išdėstytos taip, kad atspindėti taršos šaltinių poveikį. Tiriamos medžiagos, nurodytos Pavojingų medžiagų direktyvoje.
Monitoringo programa vertina teršalų koncentracijas vandenyje, dugno nuosėdose ir biotoje, vertina ilgalaikius pokyčius ir erdvinį pasiskirstymą. Tyrimų vietos išdėstytos taip, kad atspindėti taršos šaltinių poveikį. Tiriamos medžiagos, nurodytos Pavojingų medžiagų direktyvoje.
Q5e - Natural variability
 • Quantiative
 • Quantiative
 • Quantiative
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate data
N
N
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Established methods
N
N
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate understanding of GES
N
N
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate capacity
Y
Y
Y
Q5f - Description of programme for GES assessment
a. Monitoringo programa nepilnai įvertina teršalų aplinkoje deskriptoriaus tikslus. a-b. Sunkiųjų metalų ir naftos produktų vandenyje, dugno nuosėdose matavimo vietų išsidėstymas ir skaičius, matavimų dažnis pakankamas. Matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas, leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų biotoje (heksachlorbenzeno ir gyvsidabrio) skaičius buvo nepastovus ir nepakankamas adekvačiam vertinimui, nors matavimų dažnis kartą metuose pakankamas. Heksachlorbenzeno biotoje matavimų laikotarpis per trumpas norint įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Tačiau gyvsidabrio biotoje matavimų laikotarpis Lietuvoje pakankamas ir leidžia įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. c. GAB įvertinimui laiko skalė pakankama ir (> 10 metų.) leidžia vertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas pagal metalų Hg, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Cd ir naftos produktų koncentracijas dugno nuosėdose. Tuo tarpu vertinimui pagal arseno koncentraciją (nuo 2005 m., <10 metų) - laiko skalė per maža. Terašalų vandenyje (naftos anglaivandeniliai) matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas. (> 10 m.; nuo 1992 metų; GAB vertinimas atliktas pagal 2008-2011 m. monitoringo duomenis) leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų vandenyje: ftalatų: di(2-etilheksil) ftalatų (DEHP) matavimų laikotarpis 2010-2011 m. trumpas, neleidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. d. Teršalai aplinkoje nebūdingi natūraliai aplinkai; Deskriptoriaus indikatoriai nurodo antropogeninės kilmės teršalus. Tačiau jų koncentracijos pokyčiai gali priklausyti ir nuo kitų veiksnių, pvz., dėl technogeninės veiklos keičiasi dugno nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis, dėl fizinės žalos pasikeitusi nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis įtakoja teršalų pasiskirstymą, e. Do not responds to risks of not achieving GES. Daugiau informacijos pdf ataskaitoje.
a. Monitoringo programa nepilnai įvertina teršalų aplinkoje deskriptoriaus tikslus. a-b. Sunkiųjų metalų ir naftos produktų vandenyje, dugno nuosėdose matavimo vietų išsidėstymas ir skaičius, matavimų dažnis pakankamas. Matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas, leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų biotoje (heksachlorbenzeno ir gyvsidabrio) skaičius buvo nepastovus ir nepakankamas adekvačiam vertinimui, nors matavimų dažnis kartą metuose pakankamas. Heksachlorbenzeno biotoje matavimų laikotarpis per trumpas norint įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Tačiau gyvsidabrio biotoje matavimų laikotarpis Lietuvoje pakankamas ir leidžia įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. c. GAB įvertinimui laiko skalė pakankama ir (> 10 metų.) leidžia vertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas pagal metalų Hg, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Cd ir naftos produktų koncentracijas dugno nuosėdose. Tuo tarpu vertinimui pagal arseno koncentraciją (nuo 2005 m., <10 metų) - laiko skalė per maža. Terašalų vandenyje (naftos anglaivandeniliai) matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas. (> 10 m.; nuo 1992 metų; GAB vertinimas atliktas pagal 2008-2011 m. monitoringo duomenis) leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų vandenyje: ftalatų: di(2-etilheksil) ftalatų (DEHP) matavimų laikotarpis 2010-2011 m. trumpas, neleidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. d. Teršalai aplinkoje nebūdingi natūraliai aplinkai; Deskriptoriaus indikatoriai nurodo antropogeninės kilmės teršalus. Tačiau jų koncentracijos pokyčiai gali priklausyti ir nuo kitų veiksnių, pvz., dėl technogeninės veiklos keičiasi dugno nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis, dėl fizinės žalos pasikeitusi nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis įtakoja teršalų pasiskirstymą, e. Do not responds to risks of not achieving GES. Daugiau informacijos pdf ataskaitoje.
a. Monitoringo programa nepilnai įvertina teršalų aplinkoje deskriptoriaus tikslus. a-b. Sunkiųjų metalų ir naftos produktų vandenyje, dugno nuosėdose matavimo vietų išsidėstymas ir skaičius, matavimų dažnis pakankamas. Matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas, leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų biotoje (heksachlorbenzeno ir gyvsidabrio) skaičius buvo nepastovus ir nepakankamas adekvačiam vertinimui, nors matavimų dažnis kartą metuose pakankamas. Heksachlorbenzeno biotoje matavimų laikotarpis per trumpas norint įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Tačiau gyvsidabrio biotoje matavimų laikotarpis Lietuvoje pakankamas ir leidžia įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. c. GAB įvertinimui laiko skalė pakankama ir (> 10 metų.) leidžia vertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas pagal metalų Hg, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Cd ir naftos produktų koncentracijas dugno nuosėdose. Tuo tarpu vertinimui pagal arseno koncentraciją (nuo 2005 m., <10 metų) - laiko skalė per maža. Terašalų vandenyje (naftos anglaivandeniliai) matavimų laikotarpis yra pakankamai ilgas. (> 10 m.; nuo 1992 metų; GAB vertinimas atliktas pagal 2008-2011 m. monitoringo duomenis) leidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. Teršalų vandenyje: ftalatų: di(2-etilheksil) ftalatų (DEHP) matavimų laikotarpis 2010-2011 m. trumpas, neleidžiantis įvertinti aplinkos būklės kaitos tendencijas. d. Teršalai aplinkoje nebūdingi natūraliai aplinkai; Deskriptoriaus indikatoriai nurodo antropogeninės kilmės teršalus. Tačiau jų koncentracijos pokyčiai gali priklausyti ir nuo kitų veiksnių, pvz., dėl technogeninės veiklos keičiasi dugno nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis, dėl fizinės žalos pasikeitusi nuosėdų litologinė sudėtis ir organinės medžiagos kiekis įtakoja teršalų pasiskirstymą, e. Do not responds to risks of not achieving GES. Daugiau informacijos pdf ataskaitoje.
Q5g - Gap-filling date for GES assessment
By2018
By2018
By2018
Q5h - Plans to implement monitoring for GES assessment
Geros aplinkos būklės kriterijai dugno nuosėdose, o taip pat teršalų poveikiui vertinti bus pasiūlytos regioniniu mastu darbo grupėje CORESET II. Planuojama atsižvelgti į šios grupės darbo rezultatus.
Geros aplinkos būklės kriterijai dugno nuosėdose, o taip pat teršalų poveikiui vertinti bus pasiūlytos regioniniu mastu darbo grupėje CORESET II. Planuojama atsižvelgti į šios grupės darbo rezultatus.
Geros aplinkos būklės kriterijai dugno nuosėdose, o taip pat teršalų poveikiui vertinti bus pasiūlytos regioniniu mastu darbo grupėje CORESET II. Planuojama atsižvelgti į šios grupės darbo rezultatus.
Q6a -Relevant targets Q6a - Environmental target
1
1
1
Q6a -Relevant targets Q6a - Associated indicator
8.1.1 da 8.1.1 db 8.1.1 dc 8.1.1 dd 8.1.1 de 8.1.1 df 8.1.1 dg 8.1.1 dh 8.1.1 di 8.1.1 dj 8.1.1 dk 8.1.1 dl 8.1.1 va 8.1.1 vb 8.1.1 vc 8.1.1 vd 8.1.1 ve 8.1.1 vf 8.1.1 vg 8.1.1 vh 8.1.1 vi 8.1.1 vj
8.1.1 da 8.1.1 db 8.1.1 dc 8.1.1 dd 8.1.1 de 8.1.1 df 8.1.1 dg 8.1.1 dh 8.1.1 di 8.1.1 dj 8.1.1 dk 8.1.1 dl 8.1.1 va 8.1.1 vb 8.1.1 vc 8.1.1 vd 8.1.1 ve 8.1.1 vf 8.1.1 vg 8.1.1 vh 8.1.1 vi 8.1.1 vj
8.1.1 da 8.1.1 db 8.1.1 dc 8.1.1 dd 8.1.1 de 8.1.1 df 8.1.1 dg 8.1.1 dh 8.1.1 di 8.1.1 dj 8.1.1 dk 8.1.1 dl 8.1.1 va 8.1.1 vb 8.1.1 vc 8.1.1 vd 8.1.1 ve 8.1.1 vf 8.1.1 vg 8.1.1 vh 8.1.1 vi 8.1.1 vj
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_SuitableData
Y
Y
Y
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_EstablishedMethods
Y
Y
Y
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6d_AdequateCapacity
Y
Y
Y
Q6c - Target updating
Y
Y
Y
Q6d - Description of programme for targets assessment
Siekiant GAB statuso teršalų aplinkoje rodiklių atžvilgiu priemonės Baltijos jūroje, iš esmės atitinka ir EK Bendrosios vandens politikos direktyvoje numatytiems ir jau įgyvendintiems kitų direktyvų reikalavimams. Deskriptoriaus indikatorių tikslams – sumažinti teršalų kiekį patenkanti į jūrinė aplinką, įgyvendinti numatytos teisinės, institucinės, technologinės priemonės. More information see page 212 in http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6dffaf28-c6a1-40cf-967f-b55ddaeeffda Tikslai numatomi peržiūrėti ir atnaujinti 2015 metų pirmoje pusėje. Tuomet bus vertinamas monitoringo pakankamumas/adekvatumas.
Siekiant GAB statuso teršalų aplinkoje rodiklių atžvilgiu priemonės Baltijos jūroje, iš esmės atitinka ir EK Bendrosios vandens politikos direktyvoje numatytiems ir jau įgyvendintiems kitų direktyvų reikalavimams. Deskriptoriaus indikatorių tikslams – sumažinti teršalų kiekį patenkanti į jūrinė aplinką, įgyvendinti numatytos teisinės, institucinės, technologinės priemonės. More information see page 212 in http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6dffaf28-c6a1-40cf-967f-b55ddaeeffda Tikslai numatomi peržiūrėti ir atnaujinti 2015 metų pirmoje pusėje. Tuomet bus vertinamas monitoringo pakankamumas/adekvatumas.
Siekiant GAB statuso teršalų aplinkoje rodiklių atžvilgiu priemonės Baltijos jūroje, iš esmės atitinka ir EK Bendrosios vandens politikos direktyvoje numatytiems ir jau įgyvendintiems kitų direktyvų reikalavimams. Deskriptoriaus indikatorių tikslams – sumažinti teršalų kiekį patenkanti į jūrinė aplinką, įgyvendinti numatytos teisinės, institucinės, technologinės priemonės. More information see page 212 in http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6dffaf28-c6a1-40cf-967f-b55ddaeeffda Tikslai numatomi peržiūrėti ir atnaujinti 2015 metų pirmoje pusėje. Tuomet bus vertinamas monitoringo pakankamumas/adekvatumas.
Q6e - Gap-filling date for targets assessment
By2020
By2020
By2020
Q6f - Plans to implement monitoring for targets assessment
Q7a - Relevant activities
 • Atmospheric, Secondary pollution
 • CablesPipelines
 • Dredging
 • Ports
 • Shipping
 • SolidWasteDisposal
 • Urban
 • UsesActivitiesOther
 • Atmospheric, Secondary pollution
 • CablesPipelines
 • Dredging
 • Ports
 • Shipping
 • SolidWasteDisposal
 • Urban
 • UsesActivitiesOther
 • Atmospheric, Secondary pollution
 • CablesPipelines
 • Dredging
 • Ports
 • Shipping
 • SolidWasteDisposal
 • Urban
 • UsesActivitiesOther
Q7b - Description of monitoring of activities
Monitoring program is not able to identify which pressures that are causing environmental changes, only indicates levels of contaminants in sea water, sediments and biota.
Monitoring program is not able to identify which pressures that are causing environmental changes, only indicates levels of contaminants in sea water, sediments and biota.
Monitoring program is not able to identify which pressures that are causing environmental changes, only indicates levels of contaminants in sea water, sediments and biota.
Q7c - Relevant measures
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate data
N
N
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Established methods
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate understanding of GES
N
N
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate capacity
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses activities and pressures
Y
Y
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses effectiveness of measures
Y
Y
Y
Q7d - Description of monitoring for measures
The monitoring programme gives quantitative and qualitative information on in the Lithuanian Baltic sea part. Using national accepted measures it is quitified the state of water body, there measures will help identify current and future measures of contaminants sea environment in Lithuanian coast.
The monitoring programme gives quantitative and qualitative information on in the Lithuanian Baltic sea part. Using national accepted measures it is quitified the state of water body, there measures will help identify current and future measures of contaminants sea environment in Lithuanian coast.
The monitoring programme gives quantitative and qualitative information on in the Lithuanian Baltic sea part. Using national accepted measures it is quitified the state of water body, there measures will help identify current and future measures of contaminants sea environment in Lithuanian coast.
Q7f - Gap-filling date for activities and measures
By2018
By2018
By2018
Q8a - Links to existing Monitoring Programmes
 • HELCOM
 • WFD
 • HELCOM
 • WFD
 • HELCOM
 • WFD
Reference sub-programme Sub-programme ID
BALLT-D08_ContaminantBiota
BALLT-D08_ContaminantSediment
BALLT-D08_ContaminantWater
Reference sub-programme Sub-programme name
Contaminant levels - in species, including seafood
Contaminant levels - in water/sediment
Contaminant levels - in water/sediment
Q4g - Sub-programmes Sub-programme ID
BALLT-D08_ContaminantBiota
BALLT-D08_ContaminantSediment
BALLT-D08_ContaminantWater
Q4g - Sub-programmes Sub-programme name
Contaminant levels - in species, including seafood
Contaminant levels - in water/sediment
Contaminant levels - in water/sediment
Q4k - Monitoring purpose
StateImpact
StateImpact Pressurse
StateImpact Pressurse
Q4l - Links of monitoring programmes of other Directives and Conventions
Water Framework Directive. Monitoring incorporated into present programme and described in paper report, 78-114 pages
Water Framework Directive. Monitoring incorporated into present programme
Water Framework Directive. Monitoring incorporated into present programme and described in Monitoring programme description, paper report, 78-114 pages
Q5c - Features Q5c - Habitats
 • ShallCoarseSed ShallSand ShallMud ShallMxdSed ShelfSand ShelfMud ShelfMxdSed VarSalinity MarineCoast MarineShelf
 • ShallCoarseSed ShallSand ShallMud ShallMxdSed ShelfSand ShelfMud ShelfMxdSed VarSalinity MarineCoast MarineShelf
 • ShallCoarseSed ShallSand ShallMud ShallMxdSed ShelfSand ShelfMud ShelfMxdSed VarSalinity MarineCoast MarineShelf
Q5c - Features Q5c - Species list
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
 • FunctionalGroupOther
 • Mussels
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
 • FunctionalGroupOther
 • Mussels
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
 • FunctionalGroupOther
 • Mussels
Q5c - Features Q5c - Physical/Chemical features
 • Granulometrics
 • PhysicalChemicalOther
 • Granulometrics
 • PhysicalChemicalOther
 • Granulometrics
 • PhysicalChemicalOther
Q5c - Features Q5c - Pressures
 • AcutePollutionEvents
 • IntroHazSubstOther
 • IntroNonSynthSubst
 • IntroRadioNuclides
 • IntroSynthComp
 • AcutePollutionEvents
 • IntroHazSubstOther
 • IntroNonSynthSubst
 • IntroRadioNuclides
 • IntroSynthComp
 • AcutePollutionEvents
 • IntroHazSubstOther
 • IntroNonSynthSubst
 • IntroRadioNuclides
 • IntroSynthComp
Q9a - Elements
 • heavy metals
 • organic pollutants
 • pesticides
 • tributyltin
 • chemical substances, paper report, 91-96 pages
 • C10-13 Chloroalkanes
 • Endosulfan
 • PAH
 • PBC
 • TBT
 • heavy metals
 • organic substances
 • pesticides
 • phthalates
Q5a - GES criteria Relevant GES criteria
 • 8.1
 • 8.1
 • 8.1
Q5b - GES indicators Relevant GES indicators
 • 8.1.1
 • 8.1.1
 • 8.1.1
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population size
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population characteristics
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species impacts
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat extent
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (physical-chemical)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (biological)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat impacts
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure input
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure output
 • MP-9b-2-2-2
 • MP-9b-2-2-4
 • MP-9b-2-2-2
 • MP-9b-2-2-3
 • MP-9b-2-2-4
Q9b - Parameters monitored (activity) Activity
Q9b Parameters monitored (other) Other
Q41 Spatial scope
WFD_TW WFD_CW TerritorialWaters EEZ
WFD_TW WFD_CW TerritorialWaters EEZ
WFD_TW WFD_CW TerritorialWaters EEZ
Q4j - Description of spatial scope
Monitoring is carried in fish and molluscs; coordinated within HELCOM, see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual )
Monitoring programme description, paper report, 78-114 pages
Monitoring is carried out in all coastal water bodies and off-shore areas (coordinated within HELCOM; see HELCOM Monitoring Manual; http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual), described in Monitoring programme description, paper report, 78-114 pages
Marine Unit IDs
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
Q4h - Temporal scope Start date- End date
1990-9999
1992-9999
1992-9999
Q9h - Temporal resolution of sampling
 • Yearly
 • Yearly
 • Yearly Continually
Q9c - Monitoring method
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Q9d - Description of alteration to method
other ISO standards are used
relevant ISO standards are referred
relevant ISO standards are used
Q9e - Quality assurance
 • COMBINE
 • COMBINE
 • COMBINE
Q9f - Quality control
DelayedValidation
DelayedValidation
DelayedValidation
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - Proportion of area covered %
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - No. of samples
Q9i - Description of sample representivity
Q10a - Scale for aggregation of data
 • Region
 • Region
 • Region
Q10b - Other scale for aggregation of data
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data type
UnprocessedData ProcessedData
UnprocessedData ProcessedData
UnprocessedData ProcessedData
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access mechanism
LocationNationalDC
LocationNationalDC
LocationInternationalDC
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access rights
Open
Open
Open
Q10c - Access to monitoring data Q10c - INSPIRE standard
OceanographicFeatures
OceanographicFeatures
OceanographicFeatures
Q10c - Access to monitoring data Q10c Date data are available
2011-06
1992-12
1992-12
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data update frequency
Yearly
Yearly
Yearly
Q10d - Description of data access
Gathered data can be accessed at Environmental Protection Agency
Gathered data can be accessed at Environmental Protection Agency
Gathered data can be accessed at Environmental Protection Agency
Descriptor
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
Monitoring strategy description
Vadovaujantis Valstybine 2018-2023 m. monitoringo programa, prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų teršiančių medžiagų tyrimai Lietuvos jūros rajone atliekami skirtingu dažnumu, skirtingose vietose ir tam tikrai medžiagai ar medžiagų grupei būdingoje akumuliacinėje terpėje (vandenyje, dugno nuosėdose ir/ar biotoje). Viso 2018-2023 m. monitoringo programoje numatyta ištirti visas teršiančias medžiagas, įtrauktas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/39/ES ir Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų priedus, įvertinti jų kaitos tendencijas (jei yra pakankamai duomenų) ir galimus taršos šaltinius. Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinami D8 rodikliai: 1) Teršiančios medžiagos vandenyje; 2) Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose; 3) Teršiančios medžiagos biotoje. Taršos pavojingomis medžiagos šaltinių analizei naudojamos atskirų tyrimų studijų rezultatai, ūkio subjektų teršiančių medžiagų nuotekose ir poveikio aplinkai monitoringo ataskaitos, valstybinės ūkio subjektų nuotekų kontrolės duomenys. Teršiančių medžiagų (sunkieji metalai, naftos produktai) apkrovos su upėmis skaičiuojamos remiantis Valstybinio upių monitoringo upių žiotyse duomenimis, duomenys teikiami HELCOM. Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Vadovaujantis Valstybine 2018-2023 m. monitoringo programa, prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų teršiančių medžiagų tyrimai Lietuvos jūros rajone atliekami skirtingu dažnumu, skirtingose vietose ir tam tikrai medžiagai ar medžiagų grupei būdingoje akumuliacinėje terpėje (vandenyje, dugno nuosėdose ir/ar biotoje). Viso 2018-2023 m. monitoringo programoje numatyta ištirti visas teršiančias medžiagas, įtrauktas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/39/ES ir Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų priedus, įvertinti jų kaitos tendencijas (jei yra pakankamai duomenų) ir galimus taršos šaltinius. Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinami D8 rodikliai: 1) Teršiančios medžiagos vandenyje; 2) Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose; 3) Teršiančios medžiagos biotoje. Taršos pavojingomis medžiagos šaltinių analizei naudojamos atskirų tyrimų studijų rezultatai, ūkio subjektų teršiančių medžiagų nuotekose ir poveikio aplinkai monitoringo ataskaitos, valstybinės ūkio subjektų nuotekų kontrolės duomenys. Teršiančių medžiagų (sunkieji metalai, naftos produktai) apkrovos su upėmis skaičiuojamos remiantis Valstybinio upių monitoringo upių žiotyse duomenimis, duomenys teikiami HELCOM. Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Vadovaujantis Valstybine 2018-2023 m. monitoringo programa, prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų teršiančių medžiagų tyrimai Lietuvos jūros rajone atliekami skirtingu dažnumu, skirtingose vietose ir tam tikrai medžiagai ar medžiagų grupei būdingoje akumuliacinėje terpėje (vandenyje, dugno nuosėdose ir/ar biotoje). Viso 2018-2023 m. monitoringo programoje numatyta ištirti visas teršiančias medžiagas, įtrauktas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/39/ES ir Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų priedus, įvertinti jų kaitos tendencijas (jei yra pakankamai duomenų) ir galimus taršos šaltinius. Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinami D8 rodikliai: 1) Teršiančios medžiagos vandenyje; 2) Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose; 3) Teršiančios medžiagos biotoje. Taršos pavojingomis medžiagos šaltinių analizei naudojamos atskirų tyrimų studijų rezultatai, ūkio subjektų teršiančių medžiagų nuotekose ir poveikio aplinkai monitoringo ataskaitos, valstybinės ūkio subjektų nuotekų kontrolės duomenys. Teršiančių medžiagų (sunkieji metalai, naftos produktai) apkrovos su upėmis skaičiuojamos remiantis Valstybinio upių monitoringo upių žiotyse duomenimis, duomenys teikiami HELCOM. Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Vadovaujantis Valstybine 2018-2023 m. monitoringo programa, prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų teršiančių medžiagų tyrimai Lietuvos jūros rajone atliekami skirtingu dažnumu, skirtingose vietose ir tam tikrai medžiagai ar medžiagų grupei būdingoje akumuliacinėje terpėje (vandenyje, dugno nuosėdose ir/ar biotoje). Viso 2018-2023 m. monitoringo programoje numatyta ištirti visas teršiančias medžiagas, įtrauktas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/39/ES ir Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų priedus, įvertinti jų kaitos tendencijas (jei yra pakankamai duomenų) ir galimus taršos šaltinius. Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinami D8 rodikliai: 1) Teršiančios medžiagos vandenyje; 2) Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose; 3) Teršiančios medžiagos biotoje. Taršos pavojingomis medžiagos šaltinių analizei naudojamos atskirų tyrimų studijų rezultatai, ūkio subjektų teršiančių medžiagų nuotekose ir poveikio aplinkai monitoringo ataskaitos, valstybinės ūkio subjektų nuotekų kontrolės duomenys. Teršiančių medžiagų (sunkieji metalai, naftos produktai) apkrovos su upėmis skaičiuojamos remiantis Valstybinio upių monitoringo upių žiotyse duomenimis, duomenys teikiami HELCOM. Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Vadovaujantis Valstybine 2018-2023 m. monitoringo programa, prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų teršiančių medžiagų tyrimai Lietuvos jūros rajone atliekami skirtingu dažnumu, skirtingose vietose ir tam tikrai medžiagai ar medžiagų grupei būdingoje akumuliacinėje terpėje (vandenyje, dugno nuosėdose ir/ar biotoje). Viso 2018-2023 m. monitoringo programoje numatyta ištirti visas teršiančias medžiagas, įtrauktas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/39/ES ir Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų priedus, įvertinti jų kaitos tendencijas (jei yra pakankamai duomenų) ir galimus taršos šaltinius. Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinami D8 rodikliai: 1) Teršiančios medžiagos vandenyje; 2) Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose; 3) Teršiančios medžiagos biotoje. Taršos pavojingomis medžiagos šaltinių analizei naudojamos atskirų tyrimų studijų rezultatai, ūkio subjektų teršiančių medžiagų nuotekose ir poveikio aplinkai monitoringo ataskaitos, valstybinės ūkio subjektų nuotekų kontrolės duomenys. Teršiančių medžiagų (sunkieji metalai, naftos produktai) apkrovos su upėmis skaičiuojamos remiantis Valstybinio upių monitoringo upių žiotyse duomenimis, duomenys teikiami HELCOM. Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Vadovaujantis Valstybine 2018-2023 m. monitoringo programa, prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų teršiančių medžiagų tyrimai Lietuvos jūros rajone atliekami skirtingu dažnumu, skirtingose vietose ir tam tikrai medžiagai ar medžiagų grupei būdingoje akumuliacinėje terpėje (vandenyje, dugno nuosėdose ir/ar biotoje). Viso 2018-2023 m. monitoringo programoje numatyta ištirti visas teršiančias medžiagas, įtrauktas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/39/ES ir Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų priedus, įvertinti jų kaitos tendencijas (jei yra pakankamai duomenų) ir galimus taršos šaltinius. Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinami D8 rodikliai: 1) Teršiančios medžiagos vandenyje; 2) Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose; 3) Teršiančios medžiagos biotoje. Taršos pavojingomis medžiagos šaltinių analizei naudojamos atskirų tyrimų studijų rezultatai, ūkio subjektų teršiančių medžiagų nuotekose ir poveikio aplinkai monitoringo ataskaitos, valstybinės ūkio subjektų nuotekų kontrolės duomenys. Teršiančių medžiagų (sunkieji metalai, naftos produktai) apkrovos su upėmis skaičiuojamos remiantis Valstybinio upių monitoringo upių žiotyse duomenimis, duomenys teikiami HELCOM. Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Vadovaujantis Valstybine 2018-2023 m. monitoringo programa, prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų teršiančių medžiagų tyrimai Lietuvos jūros rajone atliekami skirtingu dažnumu, skirtingose vietose ir tam tikrai medžiagai ar medžiagų grupei būdingoje akumuliacinėje terpėje (vandenyje, dugno nuosėdose ir/ar biotoje). Viso 2018-2023 m. monitoringo programoje numatyta ištirti visas teršiančias medžiagas, įtrauktas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/39/ES ir Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų priedus, įvertinti jų kaitos tendencijas (jei yra pakankamai duomenų) ir galimus taršos šaltinius. Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinami D8 rodikliai: 1) Teršiančios medžiagos vandenyje; 2) Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose; 3) Teršiančios medžiagos biotoje. Taršos pavojingomis medžiagos šaltinių analizei naudojamos atskirų tyrimų studijų rezultatai, ūkio subjektų teršiančių medžiagų nuotekose ir poveikio aplinkai monitoringo ataskaitos, valstybinės ūkio subjektų nuotekų kontrolės duomenys. Teršiančių medžiagų (sunkieji metalai, naftos produktai) apkrovos su upėmis skaičiuojamos remiantis Valstybinio upių monitoringo upių žiotyse duomenimis, duomenys teikiami HELCOM. Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Coverage of GES criteria
Adequate monitoring was in place by 2018
Adequate monitoring was in place by 2018
Adequate monitoring was in place by 2018
Adequate monitoring was in place by 2018
Adequate monitoring was in place by 2018
Adequate monitoring was in place by 2018
Adequate monitoring was in place by 2018
Gaps and plans
Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Teršiančių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams vertinimas vykdomas mokslinių studijų metu (pvz., Mikrobranduolių ir kitų branduolio pažaidų tyrimai). Tokias studijas atlieka Gamtos tyrimų centras (http://www.gamtostyrimai.lt/en/), duomenys buvo naudoti HELCOM vertinimams.
Related targets
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
Coverage of targets
Adequate monitoring is in place by July 2020
Adequate monitoring is in place by July 2020
Adequate monitoring is in place by July 2020
Adequate monitoring is in place by July 2020
Adequate monitoring is in place by July 2020
Adequate monitoring is in place by July 2020
Adequate monitoring is in place by July 2020
Related measures
Coverage of measures
Related monitoring programmes
 • BALLT-D08_ContaminantBiota
 • BALLT-D08_ContaminantSediment
 • BALLT-D08_ContaminantWater
 • BALLT-D08_ContaminantBiota
 • BALLT-D08_ContaminantSediment
 • BALLT-D08_ContaminantWater
 • BALLT-D08_ContaminantBiota
 • BALLT-D08_ContaminantSediment
 • BALLT-D08_ContaminantWater
 • BALLT-D08_ContaminantBiota
 • BALLT-D08_ContaminantSediment
 • BALLT-D08_ContaminantWater
 • BALLT-D08_ContaminantBiota
 • BALLT-D08_ContaminantSediment
 • BALLT-D08_ContaminantWater
 • BALLT-D08_ContaminantBiota
 • BALLT-D08_ContaminantSediment
 • BALLT-D08_ContaminantWater
 • BALLT-D08_ContaminantBiota
 • BALLT-D08_ContaminantSediment
 • BALLT-D08_ContaminantWater
Programme code
BALLT-D08_ContaminantBiota
BALLT-D08_ContaminantBiota
BALLT-D08_ContaminantSediment
BALLT-D08_ContaminantSediment
BALLT-D08_ContaminantWater
BALLT-D08_ContaminantWater
BALLT-D08_ContaminantWater
Programme name
BALLT-D08_ContaminantBiota
BALLT-D08_ContaminantBiota
BALLT-D08_ContaminantSediment
BALLT-D08_ContaminantSediment
BALLT-D08_ContaminantWater
BALLT-D08_ContaminantWater
BALLT-D08_ContaminantWater
Update type
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Old programme codes
Programme description
Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę 2018-2023 m. programą. Monitoringo programos dalis BALLT-D08_ContaminantBiota apima prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų Lietuvoje kontroliuojamų teršiančių medžiagų tyrimus žuvyse ir moliuskuose BAL-LT-MS-01 tyrimų rajone. Teršiančių medžiagų biotoje monitoringas Baltijos jūroje vykdomas 4 vietose, tiriamos medžiagos ar medžiagų grupės: brominti difenileteriai (BDE), dioksinai, lakūs organiniai junginiai (Nr. 17), HBCDD, PFOS, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (28, 15), pesticidai (34, 44), PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 – kartą per metus kas 3 metus; Hg, Cd, Cu, Zn, Pb, chlororganiniai pesticidai (9a,9b,14,16,18,26) – 1 kartą kasmet; chlordanas,mireksas,toksafenas,chlordekonas,heksabrodifenilas - 1 kartą per 6 metų ciklą. Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinamas D8 rodiklis: Teršiančios medžiagos biotoje. Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje ir kasmet teikiami ICES, WISE.
Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę 2018-2023 m. programą. Monitoringo programos dalis BALLT-D08_ContaminantBiota apima prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų Lietuvoje kontroliuojamų teršiančių medžiagų tyrimus žuvyse ir moliuskuose BAL-LT-MS-01 tyrimų rajone. Teršiančių medžiagų biotoje monitoringas Baltijos jūroje vykdomas 4 vietose, tiriamos medžiagos ar medžiagų grupės: brominti difenileteriai (BDE), dioksinai, lakūs organiniai junginiai (Nr. 17), HBCDD, PFOS, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (28, 15), pesticidai (34, 44), PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 – kartą per metus kas 3 metus; Hg, Cd, Cu, Zn, Pb, chlororganiniai pesticidai (9a,9b,14,16,18,26) – 1 kartą kasmet; chlordanas,mireksas,toksafenas,chlordekonas,heksabrodifenilas - 1 kartą per 6 metų ciklą. Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinamas D8 rodiklis: Teršiančios medžiagos biotoje. Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje ir kasmet teikiami ICES, WISE.
Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę 2018-2023 m. programą. Monitoringo programos dalis BALLT-D08_ContaminantSediment apima prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų Lietuvoje kontroliuojamų teršiančių medžiagų tyrimus BAL-LT-MS-01 tyrimų rajone. Teršiančių medžiagų dugno nuosėdose monitoringas Baltijos jūroje vykdomas viso 12 vietų, tyrimų dažnumas ir stočių skaičius priklauso nuo konkrečios tiriamos medžiagos: naftos angliavandeniliai (6 vietos, 1-2 kartus kasmet, 5 vietos, 1 kartą kas 3 metus); Ftalatai, brominti difenileteriai (BDE), dioksinai, chloralkanai (C10-C13), fenoliai (24, 25), HBCDD, tributilalavo junginiai, PFOS, pesticidai (9a,9b,14,16,18, 26, 34, 36, 44), PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) - 8 tyrimų vietos, 1 kartą kas 3 metus; 1 vieta, 1 kartą per 6 metų ciklą; kiti pesticidai (1,3,8,9,13,19,27,29,33,38,39,40,41,42,45), chlordanas,mireksas,toksafenas,chlordekonas,heksabrodifenilas - 9 tyrimų vietos 1 kartą per 6 metų ciklą; lakūs organiniai junginiai (4, 6a, 10, 11, 17, 29a, 29b, 31, 32) 9 tyrimų vietos, 1 kartą per 6 metų ciklą; policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (28, 22, 15, 2) 7 tyrimų vietos, 1 kartą per metus, 3 vietos – 1 kartą kas 3 metus); metalai Hg, Cd, Pb, Ni, Al - 6 vietos, 1-2 kartus kasmet, 6 vietos – 1 kartą kas 3 metus; Sn, Cu, Zn, Cr, As - 6 vietos, 1 kartą kasmet, 5 vietos, 1 kartą kas 3 metus. Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinamas D8 rodiklis: Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose. Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje ir kasmet teikiami ICES, WISE.
Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę 2018-2023 m. programą. Monitoringo programos dalis BALLT-D08_ContaminantSediment apima prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų Lietuvoje kontroliuojamų teršiančių medžiagų tyrimus BAL-LT-MS-01 tyrimų rajone. Teršiančių medžiagų dugno nuosėdose monitoringas Baltijos jūroje vykdomas viso 12 vietų, tyrimų dažnumas ir stočių skaičius priklauso nuo konkrečios tiriamos medžiagos: naftos angliavandeniliai (6 vietos, 1-2 kartus kasmet, 5 vietos, 1 kartą kas 3 metus); Ftalatai, brominti difenileteriai (BDE), dioksinai, chloralkanai (C10-C13), fenoliai (24, 25), HBCDD, tributilalavo junginiai, PFOS, pesticidai (9a,9b,14,16,18, 26, 34, 36, 44), PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) - 8 tyrimų vietos, 1 kartą kas 3 metus; 1 vieta, 1 kartą per 6 metų ciklą; kiti pesticidai (1,3,8,9,13,19,27,29,33,38,39,40,41,42,45), chlordanas,mireksas,toksafenas,chlordekonas,heksabrodifenilas - 9 tyrimų vietos 1 kartą per 6 metų ciklą; lakūs organiniai junginiai (4, 6a, 10, 11, 17, 29a, 29b, 31, 32) 9 tyrimų vietos, 1 kartą per 6 metų ciklą; policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (28, 22, 15, 2) 7 tyrimų vietos, 1 kartą per metus, 3 vietos – 1 kartą kas 3 metus); metalai Hg, Cd, Pb, Ni, Al - 6 vietos, 1-2 kartus kasmet, 6 vietos – 1 kartą kas 3 metus; Sn, Cu, Zn, Cr, As - 6 vietos, 1 kartą kasmet, 5 vietos, 1 kartą kas 3 metus. Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinamas D8 rodiklis: Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose. Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje ir kasmet teikiami ICES, WISE.
Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę 2018-2023 m. programą. Monitoringo programos dalis BALLT-D08_ContaminantWater apima prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų Lietuvoje kontroliuojamų teršiančių medžiagų tyrimus visame BAL-LT-MS-01 tyrimų rajone. Teršiančių medžiagų vandenyje monitoringas Baltijos jūroje vykdomas 12 vietų, tyrimų dažnumas ir stočių skaičius priklauso nuo konkrečios tiriamos medžiagos: naftos angliavandeniliai (12 vietų, 1-4 kartus kasmet); Ftalatai (7 tyrimų vietos, 1-4 kartus kas 2 metus); brominti difenileteriai (BDE) (6 tyrimų vietos, 1 kartą kas 3 metus); chloralkanai (C10-C13) (6 tyrimų vietos, 2-4 kartus per metus, kartą per 6 metų ciklą); lakūs organiniai junginiai (4, 6a, 10, 11, 17, 29a, 29b, 31, 32) 7 tyrimų vietos, 1 kartą per metus kas 3 metus); fenoliai (7 tyrimų vietos, 1-4 kartus per metus kas 3 metus); HBCDD (7 tyrimų vietos, 1kartą per metus kartą per 6 metų ciklą); tributilalavo junginiai (6 tyrimų vietos, 1 kartą kas 3 metus); PFOS (7 tyrimų vietos, 1-4 kartus per metus kas 2 metus); policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (28, 22, 15, 2) 7 tyrimų vietos, 1-4 kartus per metus kas 2 metus); metalai (Hg, Cd, Pb, Ni, Cu, Zn, Cr, V) (10 vietų, 1-4 kartus kasmet), Sn, Al, As (6 tyrimų vietos, 1-4 kartus kas 3 metus); chlororganiniai pesticidai (9a,9b,14,16,18,26) (5 tyrimų vietos, 1-3 kartus kas 3 metus); kiti pesticidai (1,3,8,9,13,19,27,29,33,34,36,38,39,40,41,42,44,45) (7 tyrimų vietos, 1kartą per metus kartą per 6 metų ciklą); PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (5 tyrimų vietos, 1 kartą kas 3 metus). Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinamas D8 rodiklis: Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje ir kismet teikiami ICES, WISE.
Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę 2018-2023 m. programą. Monitoringo programos dalis BALLT-D08_ContaminantWater apima prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų Lietuvoje kontroliuojamų teršiančių medžiagų tyrimus visame BAL-LT-MS-01 tyrimų rajone. Teršiančių medžiagų vandenyje monitoringas Baltijos jūroje vykdomas 12 vietų, tyrimų dažnumas ir stočių skaičius priklauso nuo konkrečios tiriamos medžiagos: naftos angliavandeniliai (12 vietų, 1-4 kartus kasmet); Ftalatai (7 tyrimų vietos, 1-4 kartus kas 2 metus); brominti difenileteriai (BDE) (6 tyrimų vietos, 1 kartą kas 3 metus); chloralkanai (C10-C13) (6 tyrimų vietos, 2-4 kartus per metus, kartą per 6 metų ciklą); lakūs organiniai junginiai (4, 6a, 10, 11, 17, 29a, 29b, 31, 32) 7 tyrimų vietos, 1 kartą per metus kas 3 metus); fenoliai (7 tyrimų vietos, 1-4 kartus per metus kas 3 metus); HBCDD (7 tyrimų vietos, 1kartą per metus kartą per 6 metų ciklą); tributilalavo junginiai (6 tyrimų vietos, 1 kartą kas 3 metus); PFOS (7 tyrimų vietos, 1-4 kartus per metus kas 2 metus); policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (28, 22, 15, 2) 7 tyrimų vietos, 1-4 kartus per metus kas 2 metus); metalai (Hg, Cd, Pb, Ni, Cu, Zn, Cr, V) (10 vietų, 1-4 kartus kasmet), Sn, Al, As (6 tyrimų vietos, 1-4 kartus kas 3 metus); chlororganiniai pesticidai (9a,9b,14,16,18,26) (5 tyrimų vietos, 1-3 kartus kas 3 metus); kiti pesticidai (1,3,8,9,13,19,27,29,33,34,36,38,39,40,41,42,44,45) (7 tyrimų vietos, 1kartą per metus kartą per 6 metų ciklą); PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (5 tyrimų vietos, 1 kartą kas 3 metus). Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinamas D8 rodiklis: Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje ir kismet teikiami ICES, WISE.
Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę 2018-2023 m. programą. Monitoringo programos dalis BALLT-D08_ContaminantWater apima prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų Lietuvoje kontroliuojamų teršiančių medžiagų tyrimus visame BAL-LT-MS-01 tyrimų rajone. Teršiančių medžiagų vandenyje monitoringas Baltijos jūroje vykdomas 12 vietų, tyrimų dažnumas ir stočių skaičius priklauso nuo konkrečios tiriamos medžiagos: naftos angliavandeniliai (12 vietų, 1-4 kartus kasmet); Ftalatai (7 tyrimų vietos, 1-4 kartus kas 2 metus); brominti difenileteriai (BDE) (6 tyrimų vietos, 1 kartą kas 3 metus); chloralkanai (C10-C13) (6 tyrimų vietos, 2-4 kartus per metus, kartą per 6 metų ciklą); lakūs organiniai junginiai (4, 6a, 10, 11, 17, 29a, 29b, 31, 32) 7 tyrimų vietos, 1 kartą per metus kas 3 metus); fenoliai (7 tyrimų vietos, 1-4 kartus per metus kas 3 metus); HBCDD (7 tyrimų vietos, 1kartą per metus kartą per 6 metų ciklą); tributilalavo junginiai (6 tyrimų vietos, 1 kartą kas 3 metus); PFOS (7 tyrimų vietos, 1-4 kartus per metus kas 2 metus); policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (28, 22, 15, 2) 7 tyrimų vietos, 1-4 kartus per metus kas 2 metus); metalai (Hg, Cd, Pb, Ni, Cu, Zn, Cr, V) (10 vietų, 1-4 kartus kasmet), Sn, Al, As (6 tyrimų vietos, 1-4 kartus kas 3 metus); chlororganiniai pesticidai (9a,9b,14,16,18,26) (5 tyrimų vietos, 1-3 kartus kas 3 metus); kiti pesticidai (1,3,8,9,13,19,27,29,33,34,36,38,39,40,41,42,44,45) (7 tyrimų vietos, 1kartą per metus kartą per 6 metų ciklą); PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (5 tyrimų vietos, 1 kartą kas 3 metus). Duomenys naudojami BAL-LT-MS-01 rajono būklei pagal D8 vertinti, cheminei būklei pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą vertinti, įgyvendinant Stokholmo konvenciją dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT). Renkamų duomenų pagrindu vertinamas D8 rodiklis: Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje ir kismet teikiami ICES, WISE.
Monitoring purpose
 • Environmental state and impacts
 • Environmental state and impacts
 • Environmental state and impacts
 • Environmental state and impacts
 • Environmental state and impacts
 • Environmental state and impacts
 • Environmental state and impacts
Other policies and conventions
 • HELCOM Monitoring programmes
 • Stockholm Convention on persistent organic pollutions (POPs)
 • Urban Waste Water Treatment Directive
 • Water Framework Directive
 • HELCOM Monitoring programmes
 • Stockholm Convention on persistent organic pollutions (POPs)
 • Urban Waste Water Treatment Directive
 • Water Framework Directive
 • HELCOM Monitoring programmes
 • Stockholm Convention on persistent organic pollutions (POPs)
 • Urban Waste Water Treatment Directive
 • Water Framework Directive
 • HELCOM Monitoring programmes
 • Stockholm Convention on persistent organic pollutions (POPs)
 • Urban Waste Water Treatment Directive
 • Water Framework Directive
 • HELCOM Monitoring programmes
 • Stockholm Convention on persistent organic pollutions (POPs)
 • Urban Waste Water Treatment Directive
 • Water Framework Directive
 • HELCOM Monitoring programmes
 • Stockholm Convention on persistent organic pollutions (POPs)
 • Urban Waste Water Treatment Directive
 • Water Framework Directive
 • HELCOM Monitoring programmes
 • Stockholm Convention on persistent organic pollutions (POPs)
 • Urban Waste Water Treatment Directive
 • Water Framework Directive
Regional cooperation - coordinating body
Regional cooperation - countries involved
Regional cooperation - implementation level
Monitoring details
Moliuskų mėginiai imami remiantis HELCOM metodika, Van Veen tipo gruntotraukiu (paėmimo plotas 0,1 m2). Žuvys pagaunamos kitų mokslinių tyrimų metu ir užšaldytos pristatomos į laboratoriją.
Moliuskų mėginiai imami remiantis HELCOM metodika, Van Veen tipo gruntotraukiu (paėmimo plotas 0,1 m2). Žuvys pagaunamos kitų mokslinių tyrimų metu ir užšaldytos pristatomos į laboratoriją.
Dugno nuosėdų mėginiai imami remiantis HELCOM metodika, Van Veen tipo gruntotraukiu (paėmimo plotas 0,1 m2).
Dugno nuosėdų mėginiai imami remiantis HELCOM metodika, Van Veen tipo gruntotraukiu (paėmimo plotas 0,1 m2).
Features
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) – diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) – diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) – diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Contaminants - non UPBT substances
Contaminants - UPBT substances
Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) – diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
Elements
 • Aldrin
 • Alpha-HCH
 • Beta-HCH
 • Cadmium and its compounds
 • Chlordane
 • Chlordecone (Kepone)
 • Copper and its compounds
 • DDT, o,p'
 • DDT, p,p'
 • Dicofol
 • Dieldrin
 • Endosulfan
 • Endrin
 • Fluoranthene
 • Gamma-HCH (Lindane)
 • Hexachlorobenzene
 • Hexachlorobutadiene
 • Isodrin
 • Lead and its compounds
 • Mirex
 • Pentachlorobenzene
 • Polychlorinated biphenyls (7 PCB: 28,52,101,118,138,153,180)
 • Toxaphene
 • Zinc and its compounds
 • Benzo(a)pyrene
 • Brominated diphenylethers (congener numbers 28, 47, 99, 100, 153 and 154)
 • Heptachlor and heptachlor epoxide
 • Hexabromocyclododecanes (HBCDD)
 • Hexabromodiphenylether
 • Mercury and its compounds
 • Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and its derivatives
 • Polychlorinated dibenzodioxins (PCDD)
 • 1,2,3-Trichlorobenzene
 • 1,2,4-Trichlorobenzene
 • 1,2-Dichloroethane
 • 1,3,5-Trichlorobenzene
 • Aclonifen
 • Alachlor
 • Aldrin
 • Alpha-HCH
 • Aluminium and its compounds
 • Anthracene
 • Arsenic and its compounds
 • Atrazine
 • Benz(a)anthracene
 • Benzene
 • Beta-HCH
 • Bifenox
 • Cadmium and its compounds
 • Carbon tetrachloride
 • Chlordane
 • Chlordecone (Kepone)
 • Chlorfenvinphos
 • Chloroalkanes C10-13
 • Chlorpyrifos
 • Chromium and its compounds
 • Chrysene
 • Copper and its compounds
 • Cybutryne
 • Cypermethrin
 • DDT, o,p'
 • DDT, p,p'
 • Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dichloromethane
 • Dichlorvos
 • Dicofol
 • Dieldrin
 • Diuron
 • Endrin
 • Fluoranthene
 • Gamma-HCH (Lindane)
 • Hexachlorobenzene
 • Hexachlorobutadiene
 • Isodrin
 • Isoproturon
 • Lead and its compounds
 • Mirex
 • Naphthalene
 • Nickel and its compounds
 • Nonylphenol
 • Octylphenol (4‐(1,1',3,3'‐tetramethylbutyl)‐phenol)
 • Pentachlorobenzene
 • Pentachlorophenol
 • Petroleum hydrocarbons
 • Phenanthrene
 • Polychlorinated biphenyls (7 PCB: 28,52,101,118,138,153,180)
 • Pyrene
 • Quinoxyfen
 • Simazine
 • Terbutryn
 • Tetrachloroethylene
 • Tin and its compounds
 • Toxaphene
 • Trichloroethylene
 • Trichloromethane
 • Trifluralin
 • Zinc and its compounds
 • alpha-Endosulfan
 • beta-Endosulfan
 • Benzo(a)pyrene
 • Benzo(b)fluoranthene
 • Benzo(g,h,i)perylene
 • Benzo(k)fluoranthene
 • Brominated diphenylethers (congener numbers 28, 47, 99, 100, 153 and 154)
 • Heptachlor and heptachlor epoxide
 • Hexabromocyclododecanes (HBCDD)
 • Indeno(1,2,3,-cd)pyrene
 • Mercury and its compounds
 • Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and its derivatives
 • Polychlorinated dibenzodioxins (PCDD)
 • Polychlorinated dibenzofurans (10 PCDFs)
 • Tributyltin-cation
 • 1,2,3-Trichlorobenzene
 • 1,2,4-Trichlorobenzene
 • 1,2-Dichloroethane
 • Aclonifen
 • Alachlor
 • Aldrin
 • Alpha-HCH
 • Anthracene
 • Arsenic and its compounds
 • Atrazine
 • Benz(a)anthracene
 • Benzene
 • Beta-HCH
 • Bifenox
 • Cadmium and its compounds
 • Carbon tetrachloride
 • Chlorfenvinphos
 • Chloroalkanes C10-13
 • Chlorpyrifos
 • Chromium and its compounds
 • Chrysene
 • Copper and its compounds
 • Cybutryne
 • Cypermethrin
 • DDT, o,p'
 • DDT, p,p'
 • Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dichloromethane
 • Dichlorvos
 • Dicofol
 • Dieldrin
 • Diuron
 • Endosulfan
 • Endrin
 • Fluoranthene
 • Gamma-HCH (Lindane)
 • Hexachlorobenzene
 • Hexachlorobutadiene
 • Isodrin
 • Isoproturon
 • Lead and its compounds
 • Naphthalene
 • Nickel and its compounds
 • Nonylphenol
 • Octylphenol
 • Pentachlorobenzene
 • Pentachlorophenol
 • Petroleum hydrocarbons
 • Polychlorinated biphenyls (7 PCB: 28,52,101,118,138,153,180)
 • Pyrene
 • Quinoxyfen
 • Simazine
 • Terbutryn
 • Tetrachloroethylene
 • Trichloroethylene
 • Trichloromethane
 • Trifluralin
 • Zinc and its compounds
 • Benzo(a)pyrene
 • Benzo(b)fluoranthene
 • Benzo(g,h,i)perylene
 • Benzo(k)fluoranthene
 • Brominated diphenylethers (congener numbers 28, 47, 99, 100, 153 and 154)
 • Heptachlor and heptachlor epoxide
 • Hexabromocyclododecanes (HBCDD)
 • Mercury and its compounds
 • Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and its derivatives
 • Tributyltin compounds
 • Not Applicable
GES criteria
D8C1
D8C1
D8C1
D8C1
D8C1
D8C1
D8C1
Parameters
 • Concentration in biota (total)
 • Concentration in biota (total)
 • Concentration in sediment (total)
 • Concentration in sediment (total)
 • Concentration in water
 • Concentration in water
 • Concentration in water
Parameter Other
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Marine reporting units
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
Temporal scope (start date - end date)
1990-9999
1990-9999
1992-9999
1992-9999
1992-9999
1992-9999
1992-9999
Monitoring frequency
Yearly
Yearly
Other
Other
Other
Other
Other
Monitoring type
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
Monitoring method
 • HELCOM Manual for monitoring in COMBINE programme
 • HELCOM Manual for monitoring in COMBINE programme
 • HELCOM Manual for monitoring in COMBINE programme
 • HELCOM Manual for monitoring in COMBINE programme
 • Other monitoring method
 • Other monitoring method
 • Other monitoring method
Monitoring method other
Moliuskų mėginiai imami remiantis HELCOM metodika, Van Veen tipo gruntotraukiu (paėmimo plotas 0,1 m2). Žuvys pagaunamos kitų mokslinių tyrimų metu ir užšaldytos pristatomos į laboratoriją
Moliuskų mėginiai imami remiantis HELCOM metodika, Van Veen tipo gruntotraukiu (paėmimo plotas 0,1 m2). Žuvys pagaunamos kitų mokslinių tyrimų metu ir užšaldytos pristatomos į laboratoriją
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual) relevant ISO standards are referred
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual) relevant ISO standards are referred
Monitoringas vykdomas pagal HELCOM rekomendacijas, pagal ISO standartus.
Monitoringas vykdomas pagal HELCOM rekomendacijas, pagal ISO standartus.
Monitoringas vykdomas pagal HELCOM rekomendacijas, pagal ISO standartus.
Quality control
Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų darbe atliekamų tyrimų kokybė užtikrinama laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų. Duomenų kokybei užtikrinti vykdomi palyginamieji tyrimai, braižomos kontrolinės diagramos. Kai kurie tyrimai perkami. Tokiu atveju, tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus laboratorijoms (akreditacija, leidimai).
Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų darbe atliekamų tyrimų kokybė užtikrinama laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų. Duomenų kokybei užtikrinti vykdomi palyginamieji tyrimai, braižomos kontrolinės diagramos. Kai kurie tyrimai perkami. Tokiu atveju, tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus laboratorijoms (akreditacija, leidimai).
Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų darbe atliekamų tyrimų kokybė užtikrinama laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų. Duomenų kokybei užtikrinti vykdomi palyginamieji tyrimai, braižomos kontrolinės diagramos. Kai kurie tyrimai perkami. Tokiu atveju, tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus laboratorijoms (akreditacija, leidimai).
Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų darbe atliekamų tyrimų kokybė užtikrinama laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų. Duomenų kokybei užtikrinti vykdomi palyginamieji tyrimai, braižomos kontrolinės diagramos. Kai kurie tyrimai perkami. Tokiu atveju, tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus laboratorijoms (akreditacija, leidimai).
Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų darbe atliekamų tyrimų kokybė užtikrinama laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų. Duomenų kokybei užtikrinti vykdomi palyginamieji tyrimai, braižomos kontrolinės diagramos. Kai kurie tyrimai perkami. Tokiu atveju, tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus laboratorijoms (akreditacija, leidimai).
Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų darbe atliekamų tyrimų kokybė užtikrinama laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų. Duomenų kokybei užtikrinti vykdomi palyginamieji tyrimai, braižomos kontrolinės diagramos. Kai kurie tyrimai perkami. Tokiu atveju, tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus laboratorijoms (akreditacija, leidimai).
Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų darbe atliekamų tyrimų kokybė užtikrinama laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų. Duomenų kokybei užtikrinti vykdomi palyginamieji tyrimai, braižomos kontrolinės diagramos. Kai kurie tyrimai perkami. Tokiu atveju, tyrimų kokybę siekiama užtikrinti keliant aukštus kvalifikacinius reikalavimus laboratorijoms (akreditacija, leidimai).
Data management
Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Naudojami vertinant priekrantės ir tarpinių vandenų būklę pagal BVPD, jūros aplinkos būklę pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt). Teikiami ICES, WISE, HELCOM tematiniams vertinimams.
Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Naudojami vertinant priekrantės ir tarpinių vandenų būklę pagal BVPD, jūros aplinkos būklę pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt). Teikiami ICES, WISE, HELCOM tematiniams vertinimams.
Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Naudojami vertinant priekrantės ir tarpinių vandenų būklę pagal BVPD, jūros aplinkos būklę pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt). Teikiami ICES, WISE, HELCOM tematiniams vertinimams.
Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Naudojami vertinant priekrantės ir tarpinių vandenų būklę pagal BVPD, jūros aplinkos būklę pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt). Teikiami ICES, WISE, HELCOM tematiniams vertinimams.
Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Naudojami vertinant priekrantės ir tarpinių vandenų būklę pagal BVPD, jūros aplinkos būklę pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt). Teikiami ICES, WISE, HELCOM tematiniams vertinimams.
Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Naudojami vertinant priekrantės ir tarpinių vandenų būklę pagal BVPD, jūros aplinkos būklę pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt). Teikiami ICES, WISE, HELCOM tematiniams vertinimams.
Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Naudojami vertinant priekrantės ir tarpinių vandenų būklę pagal BVPD, jūros aplinkos būklę pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt). Teikiami ICES, WISE, HELCOM tematiniams vertinimams.
Data access
Related indicator/name
Contact
References