Member State report / Art13 / 2016 / D8 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 13 Programme of measures (and Art. 17 updates)
Report due 2016-10-15
GES Descriptor D8 Contaminants
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Aiste Kubiliute
Report date 2017-05-31
Report access Measures__1.xml
Marine reporting units
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
Measure code
BALLT-M015-T6PR1
BALLT-M022-T6PR8
BALLT-M023-T7PR1
BALLT-M024-T7PR2
BALLT-M025-T7PR3
BALLT-M026-T7PR4
BALLT-M027-T7PR5
BALLT-M028-T7PR6
BALLT-M029-T7PR7
BALLT-M030-T7PR8
Measure name
Update and consider including monitoring requirements for wintering seabirds and oil-fertilised seabirds in the State Environmental Monitoring Programme and monitoring in Lithuanian marine waters at regional level through a coordinated record of wintering seabirds in order to assess the abundance and distribution of seabirds across the Baltic Sea.
Establish a Baltic Marine Rehabilitation Centre to provide assistance and monitoring programmes for marine species affected by pollution and other incidents.
Improve the system for the response to pollution incidents in the Baltic Sea by procuring the necessary equipment and facilities/upgrading equipment to deal with pollution incidents in the Baltic Sea.
Ratify and implement the 2000 Protocol on preparedness, action and cooperation in the event of pollution incidents by hazardous and noxious substances (OPRC/HNS 2000) and develop a national response system to pollution by dangerous substances.
Parengti ir pateikti Vyriausybei Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymus, kuriuose būtų nustatytos atgrasančios sankcijos asmenims už Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL) ir nacionalinių reikalavimų dėl sieros kiekio jūriniame kure nesilaikymą.
Įvertinti Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (HNS konvencija) 2010 m. protokolo ratifikavimo poreikį ir poveikį suinteresuotoms pusėms ir prireikus inicijuoti šio protokolo ratifikavimą (dėl šio protokolo 1996 m. HNS konvencija nebeįsigalios).
Peržiūrėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklės“ patvirtinimo“, ir prireikus atnaujinti reikalavimus nuosėdų tyrimams ir leidimų grunto kasimo bei šalinimo darbams išdavimo procedūras.
Stiprinti informacijos sklaidą įvairiomis šiuolaikinėmis priemonėmis apie pavojingus teršalus, jų poveikį aplinkai ir žmogui bei „palankų“ aplinkai jų sutvarkymo būdą.
Vykdyti taršos stebėjimus iš oro remiantis HELCOM rekomendacijomis, siekiant nustatyti naftos ir kitų medžiagų išmetimus į jūrą.
Vykdyti Baltijos jūroje palaidoto cheminio ginklo galimo poveikio jūrinei aplinkai ir žmogui stebėjimus, dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, siekiant dalintis patirtimi bei informacija, tinkamai vertinti stebėjimų duomenis dėl galimo cheminio ginklo poveikio, imtis koordinuotų veiksmų Baltijos jūros regione šiai problemai spręsti.
Link to existing policies
 • Birds
 • HELCOM
 • National
 • Other
 • HELCOM
 • IMO-OilPollutionRespCon
 • National
 • HELCOM
 • Habitats
 • IMO-MARPOL
 • IMO-OilPollutionRespCon
 • National
 • HELCOM
 • Habitats
 • IMO-MARPOL
 • IMO-OilPollutionRespCon
 • National
 • HELCOM
 • Habitats
 • IMO-MARPOL
 • IMO-OilPollutionRespCon
 • National
 • HELCOM
 • IMO-MARPOL
 • IMO-OilPollutionRespCon
 • National
 • HELCOM
 • IMO-LondonCon
 • National
 • HELCOM
 • IMO-AntiFoulingCon
 • IMO-MARPOL
 • National
 • UWWTD
 • WasteFD
 • HELCOM
 • IMO-MARPOL
 • National
 • HELCOM
 • National
 • Other international
Key type of measure (KTM)
MSFD39
MSFD37
MSFD32
MSFD31
MSFD31
MSFD31
MSFD31
MSFD31
MSFD32
MSFD31
Relevant environmental targets
Relevant GES descriptors
 • D1
 • D8
 • D1
 • D8
 • D1
 • D4
 • D8
 • D9
 • D1
 • D4
 • D8
 • D9
 • D8
 • D9
 • D8
 • D9
 • D6
 • D8
 • D8
 • D9
 • D8
 • D8
Relevant features
 • Birds
 • Birds
 • Fish
 • Mammals
 • Birds
 • Fish
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
 • Birds
 • Fish
 • Mammals
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
 • Birds
 • Fish
 • Mammals
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
 • Birds
 • Fish
 • Mammals
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
 • Fish
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
 • Birds
 • Fish
 • Mammals
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
 • Birds
 • Fish
 • Mammals
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
 • Fish
 • Mammals
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
SpatialScopeGeographicZones
Reported
Reported
Reported
Reported
Reported
Reported
Reported
Reported
Reported
Reported
WFD reporting areas
Further information