Member State report / Art11 / 2014 / D9 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2014-10-15
GES Descriptor D9 Contaminants in seafood
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Reporter not found
Report date Date not found
Report access
Monitoring programme Monitoring programme name
MP_D9
Monitoring programme Reference existing programme
Monitoring programme Marine Unit ID
Q4e - Programme ID
BALLT-D089-4
Q4f - Programme description
Atsižvelgiant į Baltijos jūros aplinkos apsaugos vykdomą monitoringą galima teigti, kad jis iš dalies įgyvendina šio deskriptoriaus keliamus tikslus. Šiuo metu vykdomas monitoringas nustato esamą būklę, būklės pokyčius, įvertina poveikio mastą, tačiau neįdentifikuoja konkrečių teršalų šaltinių (jų kilmės). Duomenų rinkimas pagrinde vykdomas įgyvendinant 2006 m. gruodžio 19 d. Europos Komisijos reglamentą Nr. 1881/2006, nustatantį didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas.
Q5e - Natural variability
 • Quantiative
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate data
Y
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Established methods
Y
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate understanding of GES
Y
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate capacity
Y
Q5f - Description of programme for GES assessment
a. Monitoringo programa iš dalies padengia vertinimo poreikius, daugiau informacijos reikalinga apie teršalų žuvyse poveikį žmogui. b.Teršalų Baltijos jūros žuvyse, skirtose žmonių maistui, stebėsena ir kontrolė vykdoma remiantis ES reglamentais bei rekomendacijomis. Kiekvienais metais sudaromi mėginių paėmimo planai, kurie yra koreguojami, priklausomai nuo rizikos vertinimo išvadų, valstybinės kontrolės rezultatų, skubių pranešimų dėl nesaugaus maisto ir besikeičiančios socialinės, ekonominės situacijos šalyje. Baltijos jūroje rekomenduojamų stebėti žuvų sąrašas nacionaliniu mastu gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į besikeičiančius vartotojų įpročius Lietuvoje, taip pat ekologinę tų žuvų rūšių svarbą bei paplitimą Lietuvos akvatorijoje. c. Didžiausios leistinos teršalų normos žmonėms vartoti skirtose žuvyse ir kituose jūros maisto produktuose koncentracijos nustatytos Europos komisijos reglamentu EB Nr. 1881/2006. Vertinant gerą jūros aplinkos būklę Lietuvoje reglamentu nustatytos didžiausios leistinos normos (DLK) yra aktualios jūros produktams ir teršalams. d. Kiekybiškai nustatomos teršalų koncentracijos ne vienoje rūšyje, eilę metų, todėl galima įvertinti būklės pasikeitimus, įvertinti kaitą. Tačiau atskirti, kokie konkrečiai veiksniai lemia koncentracijų pokyčius, negalima. e. Kiekvienais metais sudaromas teršalų stebėsenos planas ir numatomas toks mėginių rinkimas, kuris atspindėtų konkrečios žuvies žvejybos laimikį Lietuvoje. Be to, atsižvelgiama į partijos dydį, jos rūšinę bei žuvų amžiaus/ dydžio sudėtį (EB reglamentas 252/2012), taip pat iš kurios Lietuvos Baltijos jūros dalies (zonos) buvo pagauta žuvis. Aktualiausios rūšys Lietuvoje išlieka brėtlingiai, strimelės, menkės, plekšnės, lašišos.
Q5g - Gap-filling date for GES assessment
By2020
Q5h - Plans to implement monitoring for GES assessment
Trūksta žinių, kaip teršalai maistui skirtuose jūros produktuose yra susiję tarpusavyje, koks yra teršalų kaupimosi jūros organizmuose poveikis, greitis, kokios tikslios slenkstinės vertės apibrėžia saugų teršalų kiekį maiste. Vis dar sudėtingas maisto produktų , kuriuose viršijamos teršalų koncentracijos atsekamumas, trūksta efektyvių metodų padidėjusios teršalo koncentracijos priežasčiai nustatyti. Bus svarstomas imčių padidinimo klausimas, o taip pat atsižvelgta į rekomendacijas regioniniu lygmeniu.
Q6a -Relevant targets Q6a - Environmental target
1
Q6a -Relevant targets Q6a - Associated indicator
9.1.1 a 9.1.1 b 9.1.1 c 9.1.1 d 9.1.1 e 9.1.1 f
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_SuitableData
N
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_EstablishedMethods
Y
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6d_AdequateCapacity
N
Q6c - Target updating
Y
Q6d - Description of programme for targets assessment
Only long- term data will enable to measure and assess contaminants in seafood changes, monitoring data do not show how it impacts fish population. Main task of measurments is to set concentration in seafood that do not pose threat to human health. More information see page 186 in http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6dffaf28-c6a1-40cf-967f-b55ddaeeffda Tikslai bus peržiūrėti ir patikslinti 2015 metų pirmoje pusėje ir tuomet bus vertinamas monitoringo adekvatumas ir jo pakankamumas vertinant tikslų pažangą. Pagal poreikį programa bus tobulinama.
Q6e - Gap-filling date for targets assessment
By2020
Q6f - Plans to implement monitoring for targets assessment
Planuojama didinti tyrimų imtį (arba imties dydžio ir atitinkamų rezultatų patikimumo vertinimą), gerinti teršalų šaltinių (užteršimo priežasties) atsekamumą, naujų galimų teršalų stebėjimas ir įtraukimas į monitoringo programą (taip pat ir naujų žuvų rūšių pagal vartojimo mastą); kiekybinis teršalų srauto nustatymas, slenkstinių verčių nustatymas, teršalų ciklo (migracijos) tarp vandens ir biotos studijos; kumuliatyvinio teršalų efekto tyrimas; ryšių tarp teršalų šaltinių, teršalų perdavimo ekosistemoje ir priežastinių ryšių poveikio biotai tyrimas.
Q7a - Relevant activities
 • Industry
 • Ports
 • Shipping
Q7b - Description of monitoring of activities
Monitoring program is not able to identify which pressures are causing environmental changes, only indicates levels of contaminants in the seafood.
Q7c - Relevant measures
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate data
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Established methods
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate understanding of GES
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate capacity
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses activities and pressures
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses effectiveness of measures
Y
Q7d - Description of monitoring for measures
The monitoring programme gives quantitative and qualitative information on the contaminants in seafood in the Lithuanian Baltic sea part. Using national accepted measures it is quitified the state of water body, there measures will help identify current and future measures of contaminants in seafood in Lithuanian coast.
Q7f - Gap-filling date for activities and measures
After2020
Q8a - Links to existing Monitoring Programmes
 • Other
 • WFD
Reference sub-programme Sub-programme ID
BALLT-D09_ContaminantSeafood
Reference sub-programme Sub-programme name
Contaminant levels - in species, including seafood
Q4g - Sub-programmes Sub-programme ID
BALLT-D09_ContaminantSeafood
Q4g - Sub-programmes Sub-programme name
Contaminant levels - in species, including seafood
Q4k - Monitoring purpose
StateImpact
Q4l - Links of monitoring programmes of other Directives and Conventions
Teršalų Baltijos jūros žuvyse, skirtose žmonių maistui, stebėsena ir kontrolė vykdoma remiantis ES reglamentais bei rekomendacijomis. Monitoring incorporated into present programme and described in Monitoring programme description (paper report, 115-127 pages)
Q5c - Features Q5c - Habitats
 • VarSalinity MarineCoast MarineShelf
Q5c - Features Q5c - Species list
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishPelagic
Q5c - Features Q5c - Physical/Chemical features
Q5c - Features Q5c - Pressures
 • AcutePollutionEvents
 • IntroHazSubstOther
 • IntroNonSynthSubst
 • IntroSynthComp
Q9a - Elements
 • Cadmium
 • Dioksinai ir dioksinų tipo PCB suma
 • Mercury
 • Ne dioksinų tipo polichlorintų bifenilai (PCB)
 • Policiklinių aromatinių angliavandeniliai (Benzo[a]pirenas)
 • dioxins sum
 • lead
Q5a - GES criteria Relevant GES criteria
 • 9.1
Q5b - GES indicators Relevant GES indicators
 • 9.1.1
 • 9.1.2
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population size
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population characteristics
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species impacts
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat extent
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (physical-chemical)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (biological)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat impacts
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure input
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure output
 • MP-9b-2-2-2
Q9b - Parameters monitored (activity) Activity
Q9b Parameters monitored (other) Other
Q41 Spatial scope
TerritorialWaters EEZ
Q4j - Description of spatial scope
Monitoring programme description, paper report, 115-127 pages
Marine Unit IDs
 • BAL-LT-MS-01
Q4h - Temporal scope Start date- End date
2007-9999
Q9h - Temporal resolution of sampling
 • Continually
Q9c - Monitoring method
Europos komisijos reglamentas EB Nr. 1881/2006
Q9d - Description of alteration to method
Q9e - Quality assurance
Q9f - Quality control
DelayedValidation
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - Proportion of area covered %
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - No. of samples
Q9i - Description of sample representivity
Q10a - Scale for aggregation of data
 • Region
Q10b - Other scale for aggregation of data
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data type
UnprocessedData ProcessedData
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access mechanism
LocationNationalDC
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access rights
Open
Q10c - Access to monitoring data Q10c - INSPIRE standard
SpeciesDistribution
Q10c - Access to monitoring data Q10c Date data are available
2011-12
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data update frequency
Continually
Q10d - Description of data access
Gathered data can be accessed at State Food and Veterinary Service (http://vmvt.lt/en/)