Member State report / Art13 / 2016 / D9 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 13 Programme of measures (and Art. 17 updates)
Report due 2016-10-15
GES Descriptor D9 Contaminants in seafood
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Aiste Kubiliute
Report date 2017-05-31
Report access Measures__1.xml
Marine reporting units
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
Measure code
BALLT-M023-T7PR1
BALLT-M024-T7PR2
BALLT-M025-T7PR3
BALLT-M026-T7PR4
BALLT-M028-T7PR6
Measure name
Improve the system for the response to pollution incidents in the Baltic Sea by procuring the necessary equipment and facilities/upgrading equipment to deal with pollution incidents in the Baltic Sea.
Ratify and implement the 2000 Protocol on preparedness, action and cooperation in the event of pollution incidents by hazardous and noxious substances (OPRC/HNS 2000) and develop a national response system to pollution by dangerous substances.
Parengti ir pateikti Vyriausybei Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymus, kuriuose būtų nustatytos atgrasančios sankcijos asmenims už Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL) ir nacionalinių reikalavimų dėl sieros kiekio jūriniame kure nesilaikymą.
Įvertinti Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (HNS konvencija) 2010 m. protokolo ratifikavimo poreikį ir poveikį suinteresuotoms pusėms ir prireikus inicijuoti šio protokolo ratifikavimą (dėl šio protokolo 1996 m. HNS konvencija nebeįsigalios).
Stiprinti informacijos sklaidą įvairiomis šiuolaikinėmis priemonėmis apie pavojingus teršalus, jų poveikį aplinkai ir žmogui bei „palankų“ aplinkai jų sutvarkymo būdą.
Link to existing policies
 • HELCOM
 • Habitats
 • IMO-MARPOL
 • IMO-OilPollutionRespCon
 • National
 • HELCOM
 • Habitats
 • IMO-MARPOL
 • IMO-OilPollutionRespCon
 • National
 • HELCOM
 • Habitats
 • IMO-MARPOL
 • IMO-OilPollutionRespCon
 • National
 • HELCOM
 • IMO-MARPOL
 • IMO-OilPollutionRespCon
 • National
 • HELCOM
 • IMO-AntiFoulingCon
 • IMO-MARPOL
 • National
 • UWWTD
 • WasteFD
Key type of measure (KTM)
MSFD32
MSFD31
MSFD31
MSFD31
MSFD31
Relevant environmental targets
Relevant GES descriptors
 • D1
 • D4
 • D8
 • D9
 • D1
 • D4
 • D8
 • D9
 • D8
 • D9
 • D8
 • D9
 • D8
 • D9
Relevant features
 • Birds
 • Fish
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
 • Birds
 • Fish
 • Mammals
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
 • Birds
 • Fish
 • Mammals
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
 • Birds
 • Fish
 • Mammals
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
 • Birds
 • Fish
 • Mammals
 • Seabed habitats
 • Water column habitats
SpatialScopeGeographicZones
Reported
Reported
Reported
Reported
Reported
WFD reporting areas
Further information