Member state reports - national overview: Denmark

Text reports Show all 67 reports
Filename Report date
Havstrategi_direktivet_-_Deskriptor_6._OmrAder_af_havbunden__der_er_direkte_pAvirket_pga._fysisk_tab_eller_forstyrrelse.pdf 2019-07-05
HELCOM_Thematic-assessment-of-cumulative-impacts-on-the-Baltic-Sea-2011-2016_pre-publication.pdf 2019-07-05
Laboratorieprojekter._Slutrapport._Dioxin_og_PCB_i_laks_fra_AstersAen._Kontrolresultater_2013.pdf 2019-07-05
Estimates_of_cetacean_abundance_in_European_Atlantic_waters_in_summer_2016_from_the_SCANS-III_aerial_and_shipboard_surveys.pdf 2019-07-05
HELCOM_core_indicator_Input_of_nutrients_nitrogen_and_phosphorus_.pdf 2019-07-05
VandplanomrAdernes_tilstandsvurdering_af_bundfauna_og_e5legrAs.xlsx 2019-07-05
Marine_omrAder_2017_-_NOVANA.pdf 2019-07-05
Static_Acoustic_Monitoring_of_the_Baltic_Sea_Harbour_Porpoise_SAMBAH_Final_report_under_the_LIFE__project_LIFE08_NATS000261.pdf 2019-07-05
HELCOM__AHELCOM_Thematic_assessment_of_biodiversity_2011-2016._Supplementary_report_to_the_aState_of_the_Baltic_Seaa_reportA__2018.pdf 2019-07-05
Danmarks_Havstrategi_II_FArste_del_-_SocioAkonomisk_analyse.pdf 2019-07-05
D1C6_Generel_beskrivelse_af_de_pelagiske_habitater_og_deres_karakteristika_i_de_danske_havomraader.pdf 2019-07-05
State_of_the_Baltic_Sea_HELCOM_holistic_assessment_2011-2016.pdf 2019-07-05
Theme_2_Deliverable_2.1.2.pdf 2019-07-05
Theme_2_Deliverable_2.1.1.a.pdf 2019-07-05
Status_on_beach_litter_monitoring_in_denmark_2015.pdf 2019-07-05
RUC____Vurderingsark__D10C2___2017.pdf 2019-07-05
Mortensen__L._O.____Rindorf__A.____Analyse_af_affald_i_trawl_survey_fangster__HSD_deskriptor_10_._Notat_fra_DTU_Aqua.____2017..pdf 2019-07-05
microplastreportnst_dtuaqua.pdf 2019-07-05
Microplastic-like_particles_in_seabed_sediments_from_inner_Danish_waters_2015.pdf 2019-07-05
Microplastic_particles_in_North_Sea_sediments_2015.pdf 2019-07-05
Fulmar_litter_EcoQO_monitoring_along_Dutch_and_North_Sea_coasts.pdf 2019-07-05
Analyse_af_marint_affald_i_sild_og_hvilling_fra_det_nordlige_StorebAlt.pdf 2019-07-05
Slutrapport_-_Dioxin_og_PCB_i_fisk_fra_Danmark_-_2015_-_170327.pdf 2019-07-05
Metaller_i_fisk_og_krebsdyr_2015.pdf 2019-07-05
Metaller_i_fisk_og_fiskevarer_landet_i_DK_2017.pdf 2019-07-05
Metaller_i_fisk_landet_i_DK_2016.pdf 2019-07-05
Dioxin_og_PCB_i_fisk_fra_Danmark_2016.pdf 2019-07-05
2017-Rapport_om_TM__i_muslinger_og_Asters_i_DK_-_1._udgave.pdf 2019-07-05
the-waddensea-2010-low-res.pdf 2019-07-05
Polybrominated_diphenyl_ethers__PBDEs__HELCOM_core_indicator_2018.pdf 2019-07-05
Polyaromatic_hydrocarbons__PAHs__and_their_metabolites_HELCOM_core_indicator_2018.pdf 2019-07-05
Perfluorooctane_sulphonate__PFOS__HELCOM_core_indicator_2018.pdf 2019-07-05
Operational_oil-spills_from_ships_-_Core_indicator_report-HOLAS_II_component_2017.pdf 2019-07-05
Metals_HELCOM_core_indicator_2018.pdf 2019-07-05
MARINE_OMRADER_2016.pdf 2019-07-05
MARINE_OMRADER_2015.pdf 2019-07-05
MARINE_OMRADER_2014.pdf 2019-07-05
MARINE_OMRADER_2013.pdf 2019-07-05
Marine_omrAder_2012.pdf 2019-07-05
Bilag_1_p00682_Offshore_Discharges_Report_2014.pdf 2019-07-05
Basisanalyse_For_VandomrAdeplaner_2015-2021.pdf 2019-07-05
Tributyltin_TBT_and_imposex_HELCOM_core_indicator_2018.pdf 2019-07-05
Havstrategidirektivet_-_Deskriptor_7_Hydrografiske_virkninger_af_et_fysisk_tab_af_havbund_i_perioden_1983-2016____MOE_AS__2018.pdf 2019-07-05
Water_clarity_HELCOM_core_indicator_2018.pdf 2019-07-05
Policy_message_on_progress_towards_nutrient_reduction_targets.pdf 2019-07-05
HELCOM_core_indicator_report_Total_Phosphorus.pdf 2019-07-05
HELCOM_core_indicator_report_Total_Nitrogen.pdf 2019-07-05
HELCOM_core_indicator_report_Oxygen_Debt.pdf 2019-07-05
HELCOM_core_indicator_report_DIP.pdf 2019-07-05
HELCOM_core_indicator_report_DIN.pdf 2019-07-05
HELCOM_core_indicator_report_Chl_a.pdf 2019-07-05
Vurderingsark_vedr._D4C2____DTU_Aqua___DCE__2017.pdf 2019-07-05
Vurderingsark_vedr._D4C1____DTU_Aqua___DCE__2017.pdf 2019-07-05
State_of_the_Baltic_Sea_report__draft.pdf 2019-07-05
Trends_in_records_and_contribution_of_non-indigenous_species__NIS__to_biotic_communities_in_Danish_marine_waters.pdf 2019-07-05
Trends_in_arrival_of_new_non-indigenous_species-HELCOM_core_indicator_report_2015-extended_version.pdf 2019-07-05
Trends_in_arrival_of_new_non-indigenous_species.pdf 2019-07-05
Statusrapport_vedr._udbredelsen_af_ikkehjemmehArende_fiskearter_i_danske_kystvande__2016_.pdf 2019-07-05
StArrelse_og_udvikling_af_fuglebestande_i_Danmark.pdf 2019-07-05
HELCOM_core_indicator_report_Drowned_Mammals.pdf 2019-07-05
Eelpout_indikator_report_MFVM-1.pdf 2019-07-05
Bevaringsstatus_for_naturtyper_og_arter_Habitatdirektivets_Art_17_rapportering.pdf 2019-07-05
AAbundance_and_catch_of_sensitive_non-commercial_species_in_Danish_waters_A_2017.pdf 2019-07-05
MiljAtilstand_for_danske_kommercielle_fiskebestande.pdf 2019-07-05
EU_request_to_provide_guidance_on_operational_methods_for_the_evaluation_of_the_MSFD_criterion_D3C3__second_stage_2017_.pdf 2019-07-05
Socio-economic_report_FINAL.pdf 2019-04-29
HSII_29042019.pdf 2019-04-29
E-Reports
Art. 7 Competent Authorities Art. 3(1) Marine waters Art. 4 Reporting areas Art. 8 ESA
Reports Reports Reports 2012 2018
Baltic Sea
Descriptor Art. 9 GES Determination Art. 8 Assessment Art. 10 Targets Art. 11 Monitoring Art. 13 Measures Art. 14 Exceptions Art. 18 Progress on measures
Overview - - - 2014 Overview 2020 Overview - - -
D1 Birds 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D1 Mammals 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D1 Reptiles 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D1 Fish 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D1 Cephalopods 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D1 Pelagic habitats 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D2 Non-indigenous species 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D3 Commercial fish and shellfish 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D4 Food webs/D1 Ecosystems 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D5 Eutrophication 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D7 Hydrographical changes 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D8 Contaminants 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D9 Contaminants in seafood 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D10 Litter 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D11 Energy, incl. underwater noise 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
NE Atlantic: Greater North Sea
Descriptor Art. 9 GES Determination Art. 8 Assessment Art. 10 Targets Art. 11 Monitoring Art. 13 Measures Art. 14 Exceptions Art. 18 Progress on measures
Overview - - - 2014 Overview 2020 Overview - - -
D1 Birds 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D1 Mammals 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D1 Reptiles 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D1 Fish 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D1 Cephalopods 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D1 Pelagic habitats 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D2 Non-indigenous species 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D3 Commercial fish and shellfish 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D4 Food webs/D1 Ecosystems 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D5 Eutrophication 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D7 Hydrographical changes 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D8 Contaminants 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D9 Contaminants in seafood 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D10 Litter 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018
D11 Energy, incl. underwater noise 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2014 2020 2014/2020 2016 2022 2016 2022 2018